Јавна документа

Мој избор је ГРФ!
На овој страници издвојене су најважније групе докумената. За претрагу свих докумената по садржају унутар текста на располагању стоји претраживач докумената и вести!
Општа акта од
План рада ГРФ-а за 2020. и 2021. годину 2020-08-05
Годишњи извештај о раду ГРФ-a за 2018/2019. 2020-08-04
Други уписни рок за 2020/21. 2020-07-24
Статут Грађевинског факултета јун 2020 2020-07-16
конкурс - 14.11.2019. 2019-11-20
УПУТСТВО О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 2019-11-20
Стратегија обезбеђења квалитета 2019-10-25
Информатор о раду, 2019 2019-10-21
Годишњи извештај о раду ГРФ-a за 2017/2018. 2019-05-14
Статут Грађевинског факултета 2018-12-17
Статут Универзитета у Београду 2018-08-31
Закон о високом образовању 2018-07-03
Закон о научноистраживачкој делатности 2018-07-03
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму 2018-07-03Правилници од
Правилник о критеријуму и начину подршке студентима из осетљивих друштвених група 2020-07-16
План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести 2020-07-09
Правилник о упису особа са инвалидитетом 2020-06-01
Правилник о обезбеђењу квалитета 2019-12-17
Упутство о облику и садржају докторске дисертације 2019-11-20
Правилник о образовању током читавог живота 2019-09-17
Правилник о докторским студијама 2019-09-17
Правилник о ангажовању студената демонстратора 2019-07-11
Правилник о управљању сукобом интереса на Грађевинском факултету у Београду 2019-07-05
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрачуну и исплати зарада, накнада и других примања запослених на Грађевинском факултету 2019-07-05
Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду 2019-05-22
Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом 2019-05-22
Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи 2018-08-28
Правилник о организацији и систематизацији послова на Грађевинском факултету 2018-07-27
Правилник о поступку провере оригиналности докторских дисертација (од 1. 10. 2018.) 2018-07-11
Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду (24.05.2016.) 2018-07-09
Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду 2018-06-25
Правилник о извођењу практичне и стручне наставе студената студијског програма Геодезија 2018-05-16
Правилник о раду Студентског парламента Грађевинског факултета у Београду 2018-05-16
Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова 2018-05-16
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту донет на седници ННВ од 5. 4. 2018. године 2018-04-19
Правилник о дисциплинској одговорности студената 2018-01-30
Правилник о докторским студијама - 2008. 2018-01-24
Правилник о докторским студијама - 2013. 2018-01-24
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника УБ 2018-01-08
Правилник о евидентирању присуства на послу запослених 2017-12-26
ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 2017-12-15
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 2017-12-15
ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 2017-12-14
Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга 2017-12-13
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o обрачуну и исплати зарада, накнада и других примања запослених на Грађевинском факултету 2017-12-06
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената 2017-11-24
Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 2017-03-30
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 2017-03-27
Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 2017-03-27
Правилник о извођењу приступног предавања - пречишћен текст 2017-02-27
Измена правилника о упису на мастер студије 2017-02-24
Правилник о условима уписа на мастер академске студије - пречишћен текст 2017-01-31
Измена правилника о мастер студијама 2016-12-14
Правилник о изради дипломског рада 2015-12-10
Правилник о докторским студијама 2015-06-23
Начин одржавања испита 2015-04-17
Правилник о ценама школарине и услуга 2015-04-06
Правилник о изради мастер рада 2014-11-20
Правилник о изради синтезног рада 2014-11-20
Бодовање радова за докторске студенте 2014-02-10
Правилник о раду Библиотеке 2013-12-25Одлуке од
Одлука о именовању ментора на докторским студијама 2020-08-27
Упис 1 рок 2020 2020-07-06
одлука о висини школарине 2020 2020-06-01
одлука ковид19 2020-05-28
одлука 18.мај 2020-05-15
Одлука о последњој рати школарине 2020-05-12
испит рок лето 2020 ковид19 2020-04-28
предиспитне обавезе 2020 2020-04-25
Одлука о висини школарине и осталих накнада на ГРФ-у 2019-12-17
Додатно полагање испита и важење писменог дела испита 2019-09-18
Одлука о условима уписа у наредне године студија у школској 2019/20. 2019-09-18
Одлука о висини школарине и осталих накнада на Грађевинском факултету - нова 2019-07-05
Одлука о висини школарине и осталих накнада на Грађевинском факултету 2019-05-29
Одлука о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање школарине 2018-12-03
Допунски септембарски рок 2018-09-19
Одлука о условима уписа у наредне године студија 2018-09-19
Одлука - право на накнаду трошкова превоза 2018-08-28
Одлука о коришћењу службених возила 2018-07-20
Одлука о допуни одлуке о висини школарине 2018-07-06
Обавештење о лицима задуженим за контролу забране пушења 2018-07-03
Одлука о контроли забране пушења 2018-07-03
Одлука о утицајности научних резултата 2018-07-03
Одлука - условни предмети школска 2008/2009 2018-05-11
Одлука о праву на продужетак рока за завршетак докторских студија 2018-05-11
Одука - остваривање права на мировање студената 2018-05-11
Одлука о начину одржавања испита на Грађевинском факултету 2018-02-02
Одлука о условним предметима - наставни план 2005. 2018-01-29
Одлука - условни предмети, школска 2009/2010. 2018-01-29
Одлука о условним предметима - наставни план 2014. 2018-01-29
Избор у звање редовних професора - цитираност 2018-01-09
Допуне Одлуке о висини школарине и осталих накнада на ГРФ-у и Одлука о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга 2017-12-15
Одлука о висини школарине и осталих накнада на ГРФ-у 2017-12-13
Допуна одлуке о висини осталих накнада 2017-03-01
Допуна одлуке о висини школарине и осталих накнада 2017-01-09
Одлука о преласку са наставног плана 2008 на 2014 2016-10-06
Одлука о редоследу полагања испита на основним студијама 2016-03-01
Одлука о признавању испита из 2005. при поновном упису 2015-12-30Избор у звања од
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање ванредног професора - др Александар Чучаковић 2020-07-17
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Невена Анђелић 2020-05-29
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Слободан Радовановић 2020-03-12
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Нина Глуховић 2020-03-03
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Ненад Фриц 2020-02-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног асистента- Милица Бендић 2020-01-30
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног ванредног професора - др.Дејан Маринковић 2020-01-30
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Урош Ђурић 2019-12-30
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног асистента- Стефан Митровић 2019-12-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање асистента - Марија Милојевић 2019-12-13
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Владан Илић 2019-11-22
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање доцента - др Дамјан Иветић 2019-11-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање редовног просесора - в.проф.др Јасна Плавшић 2019-11-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног асистента- Никола Мирковић, маст.инж.грађ. 2019-11-18
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Бранко Милосављевић, дипл.грађ.инж. 2019-10-23
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Марија Тодоровић, маст.инж.грађ. 2019-10-17
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Бранислав Бабић, дипл.грађ.инж. 2019-09-24
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног ванредног професора - др Зоран Радић, дипл.инж. геол. 2019-08-20
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног ванредног професора - в.проф. др Милош Станић 2019-07-10
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Ненад Вишњевац 2019-07-01
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног редовног професора - в.проф.др Ратко Салатић 2019-06-26
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног редовног професора - в.проф.др Мирјана Вукићевић 2019-05-22
Избор у звање асистента студента докторских студија Кристина Костадиновић Вранешевић, маст.инж.грађ. 2019-04-19
Избор у звање ванредног професора - др Стеван Марошан, дипл.геод.инж. 2019-04-15
Избор у звање ванредног професора - др Дејан Дивац, дипл.грађ.инж. 2019-04-12
Избор у звање ванредног професора - др Јелена Добрић, дипл.грађ.инж. 2019-04-11
Избор у звање доцента - др Немања Бранисављевић, дипл.грађ.инж. 2019-04-10
Избор у звање доцента - др Селимир Леловић, дипл.грађ.инж. 2019-04-03
Избор у звање истраживач-приправник - Ненад Бродић, маст.инж.геод. 2019-03-06
Избор у звање истраживач-приправник - Петко Вранић, маст.инж.геод. 2019-03-05
Избор у звање доцента - др Жељко Василић, маст.инж.грађ. 2019-03-04
Избор у звање ванредног професора - др Светлана М. Костић, дипл.грађ.инж. 2019-03-01
Избор у звање ванредног професора - др Тина Дашић, дипл.грађ.инж. 2019-02-27
Избор у звање истраживач-приправник - Стефан Трифуновић, маст.инж.грађ. 2019-02-27
Избор у звање ванредног професора - др Горан Младеновић, дипл.грађ.инж. 2019-02-14
Избор у звање доцента - др Магдалена Драговић, дипл. инж. арх. 2019-02-13
Избор у звање ванредног професора - др Иван Глишовић, дипл.грађ.инж. 2019-01-23
Избор у звање асистента - студента докторских студија - Петар Бурсаћ, маст.инж.геод. 2019-01-16
Извештај за избор у звање истраживач сарадник-Ненад Вишњевац, маст. инж.геод. 2019-01-11
Избор у звање доцента - др Станко Ћорић, дипл.грађ.инж. 2019-01-08
Избор у звање редовног професора - др Биљана Деретић-Стојановић, дипл.грађ.инж. 2019-01-04
Избор у звање доцента - др Милан Спремић, дипл.грађ.инж. 2019-01-04
Избор у звање доцента - др Јелена Драгаш, маст.инж.грађ. 2018-12-28
Избор у звање ванредног професора - др Милан Килибарда, дипл.геод.инж. 2018-12-25
Избор у звање ванредног професора - др Милан Килибарда, дипл.геод.инж. 2018-12-25
Избор у звање доцента - др Драгутин Протић, дипл.геод.инж. 2018-12-25
Избор у звање асистента студента докторских студија Абел Дуран, маст.инж.грађ. 2018-12-25
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Петар Бурсаћ, маст. инж.геод. 2018-12-24
Избор у звање асистента студента докторских студија Никола Обрадовић, маст.инж.грађ. 2018-12-19
Избор у звање редовног професора - др Ненад Иванишевић, дипл.грађ.инж. 2018-12-17
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Тијана Стевановић, маст. инж.арх. 2018-12-17
Избор у звање асистента студента докторских студија -Аљоша Филиповић, маст.инж.грађ. 2018-12-03
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Марија Милојевић, маст. инж.грађ. 2018-11-29
Избор у звање доцента - др Бојан Миловановић, дипл.грађ.инж. 2018-11-28
Избор у звање асистента студента докторских студија -Душан Исаиловић, маст.инж.грађ. 2018-11-27
Избор у звање доцента - др Марија Грујић, дипл.арх.инж. 2018-11-27
Избор у звање доцента - др Марко Маринковић и др Марко Радишић 2018-11-26
Избор у звање доцента - др Зорана Петојевић, дипл.грађ.инж. 2018-11-26
Избор у звање асистента студента докторских студија -Иван Милићевић, маст.инж.грађ. 2018-11-22
Избор у звање ванредног професора - др Иван Игњатовић, ддипл.грађ.инж. 2018-11-22
Избор у звање ванредног професора - др Зорана Науновић, дипл.инж.технол.. 2018-11-21
Избор у звање доцента - др Драгутин Павловић, дипл.грађ.инж. 2018-11-20
Избор у звање асистента студента докторских студија -Jeлена Николић, маст.инж.грађ. 2018-11-19
Избор у звање 2 асистента студента докторских студија-Милош Милашиновић и Роберт Љубичић 2018-11-19
Избор у звање асистента студента докторских студија -Огњен Говедарица, маст.инж.грађ. 2018-11-19
Избор у звање асистента студента докторских студија - Стефан Врањевац, маст.инж.грађ. 2018-11-15
Избор у звање асистента студента докторских студија - Душан Петковић, маст.инж.геод. 2018-11-13
Избор у звање доцента - др Ђорђе Недељковић, дипл.инж.грађ. 2018-11-05
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Дамјан Иветић, маст. инж.грађ. 2018-11-02
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Марко Орешковић, маст. инж.грађ. 2018-11-01
Избор у звање ванредног професора - др Зоран Пуцановић, дипл.мат. 2018-10-30
Избор у звање доцента - др Дејан Маринковић, дипл.инж.грађ. 2018-09-14
Избор у звање доцента - др Марија Лазовић, маст.инж.грађ. 2018-08-24
Избор у звање доцента - др Радован Госпавић, дипл.инж.ел. 2018-07-16
Избор у звање ванредног професора - др Горан Тодоровић, дипл.инж.ел. 2018-07-11
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Вељко Пујевић, дипл.инж.геод. 2018-07-11
Избор у звање доцента - др Никола Тошић, маст.инж.грађ. 2018-06-22
Избор у звање доцента - др Милена Давидовић, дипл.инж.ел. 2018-06-21
Избор у звање асистента студента докторских студија - Марија Петровић и Невена Симић 2018-06-18
Избор у звање ванредног професора - др Александра Ерић, дипл.мат. 2018-06-13
Избор у звање ванредног професора - др Зоран Мишковић, дипл.инж.грађ. 2018-06-01
Избор у звање ванредног професора - др Марко Пејић, дипл.инж.геод. 2018-05-29
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Андрија Радовић, маст.инж.грађ. 2018-05-25
Избор у звање доцента - др Будо Зиндовић, дипл.инж.грађ. 2018-05-23
Избор у звање асистента студента докторских студија - Милош Лукић, маст.инж.грађ. 2018-05-17
Избор у звање доцента - др Ненад Пецић, дипл.инж.грађ. 2018-05-15
Избор у звање ванредног професора - др Ратко Салатић, дипл.инж.грађ. 2018-05-14
Избор у звање асистента студента докторских студија - Ведран Царевић, дипл.инж.грађ. 2018-05-11
Избор у звање 3 ванредна професора - др Марија Нефовска Даниловић, др Саша Стошић, др Глигор Раденковић 2018-04-23
Избор у звање ванредног професора - др Марија Обрадовић, дипл.инж.арх. 2018-04-18
Избор у звање доцента - др Зоран Пуцановић, дипл.мат. 2018-04-04
Извештај за избор у звање истраживач приправник - Данило Јоксимовић, маст.инж.геод. 2018-03-19
Избор у звање ванредног професора - др Бранко Миловановић, дипл.инж.геод. 2018-03-07
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Стефан Миљковић, маст.инж.геод. 2018-02-22
Избор у звање ванредног професора - др Ненад Иванишевић 2018-02-01
Избор у звање доцента - др Сања Јоцковић 2018-01-31
Избор у звање асистента студента докторских студија - Матеја Кнежевић и Марко Пешовић 2018-01-24
Избор у звање редовног професора - в. проф. др Милош Ковачевић, дипл.инж.ел. 2018-01-23
Избор у звање доцента - др Снежана Мараш Драгојевић, дипл.инж.грађ. 2018-01-19
Избор у звање ванредног професора - др Иван Несторов, дипл.инж.геод. 2018-01-19
Избор у звање ванредног професора - др Рајица Михајловић, дипл.инж.геод. 2018-01-19
Избор у звање доцента - др Зоран Радић 2017-12-29
Избор у истраживачко звање истраживач приправник - Огњен Антонијевић 2017-12-22
Избор у звање асистента - студента докторских студија - Синиша Саватовић 2017-12-14
Избор у звање ванредног професора - доц. др Наташа Прашчевић 2017-12-04
Избор у истраживачко звање истраживач сарадник - Марија Лазовић 2017-12-04
Избор у звање асистента студента докторских студија - Исидора Јаковљевић 2017-12-04
Избор у звање ванредног просесора - доц. др Жељко Цвијетиновић 2017-11-29
Избор у звање асистента-студента докторских студија - Никола Станчић 2017-11-29
Избор у звање асистента-студента докторских студија - Емилија Дамњановић 2017-11-29
Избор у звање редовног просесора - в.проф.др Владан Кузмановић 2017-11-28
Извештај по расписаном конкурсу - Марина Ашкрабић 2017-11-07
Извештај по расписаном конкурсу - Јован Ковачевић 2017-11-06
Извештај по расписаном конкурсу - Милица Вилотијевић 2017-10-23
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Секулић 2017-10-19
Извештај по расписаном конкурсу - др Снежана Машовић 2017-10-10
Извештај по расписаном конкурсу - Милош Јочковић 2017-10-10
Извештај по расписаном конкурсу - др Бранислава Лекић 2017-10-09
Извештај по расписаном конкурсу- др Александар Радевић, дипл.инж.грађ. 2017-08-30
Приступно предавање - Александар Радевић 2017-08-28
Извештај комисије за избор у звање - Саша Стошић 2017-07-27
Извештај комисије за избор у звање - Ана Николић 2017-06-05
Извештај за избор у звање доцента - др Виолета Василић 2017-05-19
Извештај за избор у звање доцента - др Милева Самарџић Петровић 2017-05-19
Извештај за избор у звање редовног проф. - в. проф. др Радомир Капор 2017-05-16
Извештај за избор у звање ванредног професора - доц. др Димитрије Закић 2017-05-16
Извештај за избор у научно звање научни сарадник - др Синиша Делчев 2017-04-25
Извештај за избор у научно звање научни сарадник - др Јелена Гучевић 2017-04-25
Извештај истраживач приправник- Емилија Дамњановић 2017-04-18
Извештај по расписаном конкурсу - Владимир Половина, дипл.мат. 2017-04-11
Извештај по расписаном конкурсу - Миљана Тодоровић Дракул 2017-03-13
Извештај по расписаном конкурсу - в. проф. др Олег Одаловић 2017-03-03
Извештај по расписаном конкурсу - Милутин Пејовић 2017-03-03
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Ђукић 2017-03-01
Извештај по расписаном конкурсу - Слободан Радовановић, маст.инж.грађ. 2017-02-28
Извештај по расписаном конкурсу - истраживач приправник- Јелена Панџић 2017-02-28
Извештај по расписаном конкурсу - истраживач приправник- Верица Ерић 2017-02-28
Извештај по расписаном конкурсу - Загорка Госпавић, дипл.инж.геод. 2017-02-07
Извештај комисије за избор у звање - Загорка Госпавић 2017-02-07
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Сенић, дипл.инж.грађ. 2017-02-06
Извештај по расписаном конкурсу - Урош Ђурић, дипл.инж.геол. 2017-02-06
Извештај комисије за избор у звање - Ђорђе Недељковић 2017-01-20
Извештај комисије за избор у звање - Жељко Василић 2017-01-17
Извештај комисије за избор у звање - Марко Радишић 2017-01-12
Извештај комисије за избор у звање - Милош Марјановић 2017-01-12
Извештај комисије за избор у звање - Александар Радевић 2017-01-10
Извештај комисије за избор у звање - Владан Илић 2017-01-09
Извештај за избор 1 ванр. или ред. проф. - в. проф. др Синиша Делчев 2016-12-30
Извештај за избор 1 ванр. или ред. проф. - в. проф. др Јелена Гучевић 2016-12-30
Извештај за избор у звање асистента-студента докторских студија 2016-12-30
Извештај - Жељко Цвијетиновић 2016-07-22
Извештај Драгана Милићевић Секулић 2016-05-12Дисертације од
Сања Туцикешић-реферат 2020-09-14
Милош Марјановић - реферат 2020-08-14
Игор Милошевић - реферат 2020-08-13
Слободан Радовановић-реферат 2020-07-17
Душан Исаиловић- реферат 2020-06-25
Реферат-Ведран Царевић 2020-05-25
Жана Топаловић - реферат 2020-05-12
Петар Кнежевић - реферат 2020-04-30
Нина Глуховић-реферат 2019-11-08
Дамјан Иветић-реферат 2019-07-10
Дарко Анђић - реферат 2019-06-05
Владан Илић - реферат 2019-05-24
Марија Тодоровић - реферат 2019-05-24
Ненад Вишњевац-реферат 2019-03-04
Миљан Ковачевић-реферат 2018-11-28
Зорана Петојевић-реферат 2018-11-28
Марко Маринковић-реферат 2018-11-28
Марко Радишић - реферат 2018-11-28
Милан Мирковић - реферат 2018-11-28
Јелена Драгаш-реферат 2018-11-28
Ђорђе Недељковић-реферат 2018-11-28
Бојан Миловановић-реферат 2018-11-28
Жељко Василић маст.инж.грађ. - реферат 2018-10-22
Марија Лазовић-реферат 2018-01-16
Будо Зиндовић-реферат 2017-12-26
Никола Тошић-реферат 2017-11-30
Рајко Савановић - реферат 2017-08-23
Сања Јоцковић- реферат 2017-07-13
Јелена Ћириловић-реферат 2017-04-07
Александар Радевић-реферат 2017-04-04
Реферат- Миљана Тодоровић Дракул 2016-10-14
Реферат- Милутин Пејовић 2016-09-27
Реферат-Станислава Босиочић 2016-09-12
Реферат- Драган Ћелић 2016-08-16
Реферат- мр Јован Поповић 2016-07-29
Реферат- мр Вељко Коковић 2016-07-18
Реферат- Синиша Дробњак 2016-07-15
Реферат- Никола Росић 2016-07-15
Реферат- мр Александар Шотић 2016-07-15
Реферат- Saad Al-Wazni 2016-07-15
Реферат- Станислава Босиочић 2016-07-15
Реферат- Ahmed Alalikhan 2016-07-15
Реферат- мр Александар Ђукић 2016-07-12
Реферат- Александар Ћеранић 2016-07-11
Реферат- мр Борис Димитријевић 2016-07-07
Реферат-мр Радован Ђуровић 2016-07-05
Реферат- мр Миле Божић 2016-07-05
Реферат-Мирослав Марјановић 2016-05-12
Реферат- Невенка Коларевић 2016-05-12
Реферат- Ања Ранђеловић 2016-05-12Самовредновање од
Самовредновање 2020. 2020-03-05
Извештај за 2017. годину 2020-02-28
Извештај за 2013. годину 2020-02-28Остало од
Потврда о прикупљеним бодовима 2020-09-16
Уговор о студирању докторске 2020 2020-09-15
Списак изабраних предмета по семестрима 2020-09-15
Образац пријава на конкурс докторске 2020 2020-09-15
Пријавни лист специјалистичке 2020 2020-09-15
Сагласност о коришћењу личних података 2020-09-15
Изјава о коришћењу буџетског статуса 2020-09-15
Подаци о кандидатима септембар ОАС 2020-09-03
пдф борели 2020-08-31
политика 2020-08-07
геотехника2 2020-07-22
геотехника1 2020-07-22
Коначна листа грађевинарство 2020 2020-07-06
Коначна листа геодезија 2020 2020-07-06
управљање пројектима 2020 2020-06-23
информатор 2020 2020-06-10
изјава српска национална манјина 2020-06-01
препорука за роме 2020-06-01
шв 2020 2020-06-01
изјава о коришћењу буџетског статуса 2020-06-01
овлашћење и сагласност за коришћење података 2020-06-01
изјава ромска национална мањина 2020-06-01
ГРФ припремна настава 2020-05-18
кина3 2020-03-26
кина2 2020-03-26
кина1 2020-03-26
нти 20 2020-03-26
ретестмат2019 2020-01-22
тестмат2019 2020-01-22
конкурс 18.12.2019. 2019-12-16
мсс 2019-11-18
пријава мсс 2019-11-18
Обавештење за студенте који се усељавају у дом 2019-11-12
Списак изабраних предмета по семестрима 2019-09-18
Задужбина Ђоке Влајковића – стан у закуп 2019-05-31
Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине 2019-05-29
Изјава припадника ромске националне мањине 2019-05-29
академик проф. др инж. Никола Хајдин (1923 - 2019) 2018-11-30
проф. др Наталија Наерловић-Вељковић (1927-2013) 2018-11-30
академик проф. др инж. Милан Ђурић (1920 - 1988) 2018-11-30
Значајне личности из историје Грф-а---проф. др Миливоје Симић 2018-11-15
Значајне личности из историје ГРФ-а --- проф. др Петар С. Петровић (1934 - ) 2018-11-14
Обавештење за студенте који се усељавају у дом 2018-11-09
Презентација Фонда за иновациону делатност - фото 2018-11-02
проф. др Миодраг Секуловић (1939-2010) 2018-10-30
академик проф. инж. Јаков Хлитчијев (1886-1963) 2018-10-30
проф. др Влатко Брчић (1919-2000) 2018-10-30
проф. Никола Стаменковић (1858 - 1910) / латиница 2018-09-11
проф. Никола Стаменковић (1858 - 1910) / ћирилица 2018-09-11
Значајне личности из историје Грађевинског факултета - проф. др. Војислав Вукмировић (1933-2017) 2018-09-05
академик проф. др Младен Борели (1922 - 1995), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство / латиница 2018-08-13
академик проф. др Младен Борели (1922 - 1995), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство / ћирилица 2018-08-13
проф. емер. др Вујица Јевђевић (1913-2006), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-07-18
проф. др Славољуб Јовановић (1924-1992), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-07-18
академик проф. Миладин М. Пећинар (1893-1973), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-07-18
проф. др Стеван Брук (1923-2014), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-25
проф. др Милан Верчон (1913-1992), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-19
Божидар Јовановић (1917-2013), инж. грађевинарства, пројектант значајних хидроенергетских система 2018-06-19
Вукадин Ђорђевић (1922-2012), дипл. инж. грађевинарства, градитељ великих хидроенергетских система 2018-06-19
Александар Божовић (1926-2016), дипл. инж. грађевинарства, пројектант брана и хидротехничких конструкција 2018-06-19
проф. др Георгије Хајдин (1925-2011), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-19
проф. др Живко Владисављевић (1911-1981), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-19
Проф. др Стеван Стевановић (1927 – 2004) дипломирани грађевински инжењер 2018-05-30
Проф. Кирило Савић (1870 – 1957) дипломирани грађевински инжењер 2018-05-29
Стопедесетогодишњицa Савеза инжењера и техничара Србије 2018-05-23
Проф. др Саво Јањић (1919 - 2000) дипломирани грађевински инжењер 2018-05-16
Два века развоја геодетског инжењерства Србије 2018-04-26
Изградња хидротехничких система Србије 2018-04-26
Академик и геодетски генерал Стеван П. Бошковић (1868 – 1957) 2018-04-24
Академик проф. Ђорђе Лазаревић (1903 – 1993) дипломирани грађевински инжењер 2018-04-24
Избор модула на студијском програму Грађевинарство 2017-11-27
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената - допис 2017-11-24
Конкурс за докторске академске студије 2017/18 2017-09-18
Позив за праксу 2016/17 2017-07-20
Конкурс за упис студента-други уписни рок 2017-07-19
Посета са кинеског универзитета 2 2017-07-04
Посета са кинеског универзитета 1 2017-07-04
Захвалница Грађевинском факултету - Институт за биолошка истраживања 2017-06-02
Записник о приступном предавању 2017-03-30
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011