Јавна документа

Мој избор је ГРФ!
На овој страници издвојене су најважније групе докумената. За претрагу свих докумената по садржају унутар текста на располагању стоји претраживач докумената и вести!
Општа акта од
План мера за родну равноправност 2022-07-04
Politika kvaliteta GRF 2022 2022-02-23
Sistem kvaliteta GRF - Zainteresovane strane 2022-02-23
Извештај о бројном стању запослених - К24021 2022-01-19
Информатор о раду 2021 2021-10-07
Измењена верзија плана јавних набавки за 2021 2021-09-28
Измена и допуна статута 2020. 2021-07-14
Годишњи извештај о раду Факултета 2019-20 2021-06-18
Изјава о мисији, визији и циљевима Грађевинског факултета 2020-12-29
План за увођење и развој финансијског управљања и контроле 2020-12-22
Одлука о условима уписа у наредне године студија 2020/21. 2020-09-29
План рада ГРФ-а за 2020. и 2021. годину 2020-08-05
Годишњи извештај о раду ГРФ-a за 2018/2019. 2020-08-04
Други уписни рок за 2020/21. 2020-07-24
Статут Грађевинског факултета јун 2020 2020-07-16
УПУТСТВО О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 2019-11-20
конкурс - 14.11.2019. 2019-11-20
Стратегија обезбеђења квалитета 2019-10-25
Информатор о раду, 2019 2019-10-21
Годишњи извештај о раду ГРФ-a за 2017/2018. 2019-05-14
Статут Грађевинског факултета 2018-12-17
Статут Универзитета у Београду 2018-08-31
Закон о високом образовању 2018-07-03
Закон о научноистраживачкој делатности 2018-07-03
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму 2018-07-03Правилници од
Правилник о организацији и систематизацији радних места на ГРФ бр. 23_10-3 од 18.03.2022. 2022-07-08
Правилник о планирању и спровођењу поступака јавне набавке 2020 2022-05-19
Захтев за приступ информацији од јавног зачаја 2022-05-19
Правилник о заснивању спонзорских пакета Гарђевинског факултета у Београду 2022-05-11
Правилник о обрачуну и исплати плата, накнада и других примања запослених на ГРФ-у 2022-02-24
Правилник о евидентирању присуства запослених на послу 2022-02-24
ПРАВИЛНИК о раду 2022-02-24
Правилник о коришћењу паркинга 2022-01-17
Правилник о коришћењу услуга ЦИТ-а 2021-03-10
Правилник о буџетском пословању 2020-12-29
Правилник о планирању и спровођењу поступка јавне набавке 2020-12-04
Правилник о ослобађању школарина 2020-10-19
Правилник о безбедности и здрављу на раду 2020-09-25
Правилник о докторским студијама 2020. 2020-09-24
Правилник о критеријуму и начину подршке студентима из осетљивих друштвених група 2020-07-16
План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести 2020-07-09
Правилник о упису особа са инвалидитетом 2020-06-01
Правилник о обезбеђењу квалитета 2019-12-17
Упутство о облику и садржају докторске дисертације 2019-11-20
Правилник о образовању током читавог живота 2019-09-17
Правилник о докторским студијама 2019-09-17
Правилник о ангажовању студената демонстратора 2019-07-11
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрачуну и исплати зарада, накнада и других примања запослених на Грађевинском факултету 2019-07-05
Правилник о управљању сукобом интереса на Грађевинском факултету у Београду 2019-07-05
Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду 2019-05-22
Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом 2019-05-22
Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи 2018-08-28
Правилник о организацији и систематизацији послова на Грађевинском факултету 2018-07-27
Правилник о поступку провере оригиналности докторских дисертација (од 1. 10. 2018.) 2018-07-11
Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду (24.05.2016.) 2018-07-09
Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду 2018-06-25
Правилник о извођењу практичне и стручне наставе студената студијског програма Геодезија 2018-05-16
Правилник о раду Студентског парламента Грађевинског факултета у Београду 2018-05-16
Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова 2018-05-16
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту донет на седници ННВ од 5. 4. 2018. године 2018-04-19
Правилник о дисциплинској одговорности студената 2018-01-30
Правилник о докторским студијама - 2008. 2018-01-24
Правилник о докторским студијама - 2013. 2018-01-24
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника УБ 2018-01-08
ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 2017-12-15
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 2017-12-15
ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 2017-12-14
Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга 2017-12-13
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената 2017-11-24
Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 2017-03-30
Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 2017-03-27
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 2017-03-27
Правилник о извођењу приступног предавања - пречишћен текст 2017-02-27
Измена правилника о упису на мастер студије 2017-02-24
Правилник о условима уписа на мастер академске студије - пречишћен текст 2017-01-31
Одлука о изменама и допунама Правилника о ближем уредјивању поступка ЈН 2016 2017-01-16
Измена правилника о мастер студијама 2016-12-14
Правилник о изради дипломског рада 2015-12-10
Правилник о докторским студијама 2015-06-23
Начин одржавања испита 2015-04-17
Правилник о ценама школарине и услуга 2015-04-06
Правилник о изради синтезног рада 2014-11-20
Правилник о изради мастер рада 2014-11-20
Бодовање радова за докторске студенте 2014-02-10
Правилник о раду Библиотеке 2013-12-25Одлуке од
Одлука о критеријумима за бодовање радова - акредитација 2021 2022-07-01
Одлука о висини школарине за 2022/23 2022-05-19
Одлука о измени и допуни одлуке о висини школарине бр.23/15-2 од 05.07.2019. 2022-05-19
Одлука о увођењу додатног COVID 19 рока за 2021/22 2022-04-14
одлука 14032022 2022-03-17
Одлука о ослобађању и умањењу школарине за школску 2021-22 2022-01-18
Мастер студије-прелаз са плана 2014 на 2021 Геодезија 2021-12-16
Мастер студије-прелаз са плана 2008 на 2021 Грађевинарство 2021-11-04
Мастер студије-прелаз са плана 2005 на 2021 Грађевинарство 2021-11-04
Мастер студије-прелаз са плана 2014 на 2021 Грађевинарство 2021-11-04
Прелаз са наставног плана 2014 на 2021-Грађевинарство 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 2005 на 2021-Грађевинарство 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 1993 на 2021-Грађевинарство 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 1993 на 2021-Геодезија 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 2008 на 2021-Грађевинарство 2021-08-25
Услови преласка на студијске програме основних студија по акредитацији 2021 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 2014 на 2021-Геодезија 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 2008 на 2021-Геодезија 2021-08-25
Прелаз са наставног плана 2005 на 2021-Геодезија 2021-08-25
Коначна ранг листа 2021 ГИ 2021-07-05
Обавештење уз коначну ранг листу 2021-07-05
Коначна ранг листа 2021 ГЕ 2021-07-05
Коначна ранг листа 2021 ГР 2021-07-05
Одлука о признавању испита на МАС план 2008 на 2014 2020-12-15
Одлука о признавању испита на МАС план 2005 на 2014 2020-12-15
Одлука декана мере КОВИД19 допуна новембар 2020 2020-11-26
Одлука о обавезном похађању предмета 2020-10-20
Одлука о изборном предмету "Хидрогенско коришћење вода" на Мастер академским студијама 2020-10-20
Ковид мере септембар 2020 2020-10-08
Одлука декана мере КОВИД19 допуна септембар 2020 2020-09-30
Одлука о условима уписа у наредне године студија 2020/21. 2020-09-21
Одлука о именовању ментора на докторским студијама 2020-08-27
одлука о висини школарине 2020 2020-06-01
одлука ковид19 2020-05-28
одлука 18.мај 2020-05-15
Одлука о последњој рати школарине 2020-05-12
испит рок лето 2020 ковид19 2020-04-28
предиспитне обавезе 2020 2020-04-25
Одлука о висини школарине и осталих накнада на ГРФ-у 2019-12-17
Одлука о условима уписа у наредне године студија у школској 2019/20. 2019-09-18
Додатно полагање испита и важење писменог дела испита 2019-09-18
Одлука о висини школарине и осталих накнада на Грађевинском факултету - нова 2019-07-05
Одлука о висини школарине и осталих накнада на Грађевинском факултету 2019-05-29
Одлука о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање школарине 2018-12-03
Одлука о условима уписа у наредне године студија 2018-09-19
Допунски септембарски рок 2018-09-19
Одлука - право на накнаду трошкова превоза 2018-08-28
Одлука о коришћењу службених возила 2018-07-20
Одлука о допуни одлуке о висини школарине 2018-07-06
Обавештење о лицима задуженим за контролу забране пушења 2018-07-03
Одлука о контроли забране пушења 2018-07-03
Одлука о утицајности научних резултата 2018-07-03
Одлука - условни предмети школска 2008/2009 2018-05-11
Одлука о праву на продужетак рока за завршетак докторских студија 2018-05-11
Одука - остваривање права на мировање студената 2018-05-11
Одлука о начину одржавања испита на Грађевинском факултету 2018-02-02
Одлука о условним предметима - наставни план 2005. 2018-01-29
Одлука - условни предмети, школска 2009/2010. 2018-01-29
Одлука о условним предметима - наставни план 2014. 2018-01-29
Избор у звање редовних професора - цитираност 2018-01-09
Допуне Одлуке о висини школарине и осталих накнада на ГРФ-у и Одлука о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга 2017-12-15
Одлука о висини школарине и осталих накнада на ГРФ-у 2017-12-13
Допуна одлуке о висини осталих накнада 2017-03-01
Допуна одлуке о висини школарине и осталих накнада 2017-01-09
Одлука о преласку са наставног плана 2008 на 2014 2016-10-06
Одлука о редоследу полагања испита на основним студијама 2016-03-01
Одлука о признавању испита из 2005. при поновном упису 2015-12-30Избор у звања од
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Милева Самарџић Петровић 2022-07-13
Реферат за избор у звање доцента - др Александар Радевић 2022-07-12
Реферат за избор у звање једног доцента - др Слободан Јелић, др Невена Ранковић 2022-07-08
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Бранислава Лекић 2022-06-13
Реферат за избор у звање редовног професора - др Милош Станић 2022-05-05
Извештај за избор у звање истраживач сарадник - Ана Надажди 2022-04-26
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Александар Ђукић 2022-04-11
Реферат за избор у звање доцента - др Андријана Тодоровић 2022-04-07
Реферат за избор у звање два доцента - др Милутин Пејовић и др Јован Ковачевић 2022-04-04
Реферат за избор у звање редовног професора - др Димитрије Закић 2022-04-01
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Загорка Госпавић 2022-03-30
Извештај за избор у звање истраживач сарадник - Петко Вранић 2022-03-28
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Олег Одаловић 2022-03-28
Реферат за избор у звање доцента - др Роберт Љубичић 2022-03-07
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Петар Бурсаћ 2022-02-28
Реферат за избор у звање доцента - др Никола Росић 2022-02-08
Извештај за избор у звање истраживач сарадник -Стефан Врањевац 2022-01-21
Извештај за избор у звање истраживач сарадник -Никола Обрадовић 2022-01-21
Извештај за избор у звање истраживач сарадник - Иван Милићевић 2022-01-20
Извештај за избор у звање асистента студента докторских студија - Огњен Говедарица 2022-01-11
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Душан Петковић 2021-12-28
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Владана Огњановић Рајаковић 2021-12-28
Реферат за избор у звање доцента - др Милица Мићић 2021-12-08
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Селимир Леловић 2021-12-08
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Драган Михајловић 2021-12-06
Реферат за избор у звање доцента - др Вељко Пујевић 2021-12-03
Извештај за избор у звање сарадник у настави - Милена Раковић 2021-12-03
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - АЛександра Парезановић и Диана Вранешевић 2021-12-02
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Иван Нацков 2021-12-01
Извештај за избор у звање сарадник у настави - Ксенија Мицић 2021-12-01
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Анастасија Мартиненко 2021-11-26
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Лука Павелка 2021-11-26
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Нађа Симовић 2021-11-23
Реферат за избор у звање доцента - др Мирослав Марјановић, др Зоран Перовић и др Невенка Коларевић 2021-11-09
Реферат за избор у звање доцента - др Марина Ашкрабић 2021-11-08
Реферат за избор у звање доцента - др Аљоша Филиповић 2021-11-03
Реферат за избор у звање доцента - др Милош Јочковић 2021-11-02
Реферат за избор у звање доцента - др Младен Шошкић 2021-10-29
Реферат за избор у звање доцента - др Јован Поповић 2021-10-28
Извештај за избор у звање асистент - докторских студија - Огњен Антонијевић 2021-10-27
Реферат за избор у звање доцента - др Сања Грекуловић 2021-10-22
Извештај за избор у звање научни сарадник - др Филип Станић 2021-10-22
Реферат за избор у звање доцента - др Лука Лазаревић, маст. инж.грађ. 2021-09-23
избор у звање невена симић 2021-09-21
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Витомир Рацић 2021-08-17
Реферат за избор у звање доцента - др Марко Пешовић 2021-08-09
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Весна Шешум Чавић 2021-07-12
Реферат за избор у звање ванредног професора - доц. др Дејана Ђорђевић 2021-06-07
Реферат за избор у звање доцента - др Александар Секулић 2021-06-07
Реферат за избор у звање ванредног професора - доц. др Милан Спремић 2021-06-02
Реферат за избор у звање ванредног професора - доц. др Предргаг Петронијевић 2021-06-02
Реферат за избор у звање доцента - др Милош Милашиновић 2021-05-19
Реферат по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора - др Ненад Јаћимовић 2021-05-13
Реферат за избор у звање доцента - др Марко Орешковић, маст.инж.грађ. 2021-04-19
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Стефан Митровић 2021-04-01
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Синиша Саватовић 2021-03-08
Реферат за избор у звање доцента - др Сања Фриц 2021-03-05
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Милица Видовић 2021-01-28
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Емилија Дамњановић 2021-01-05
Реферат по расписаном конкурсу за избор једног доцента - др Милош Марјановић 2020-12-30
Избор у звање истраживач сарадник - Марина Ашкрабић, маст.инж.грађ. 2020-12-28
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Марина Маркагић 2020-12-28
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Никола Станчић 2020-12-21
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Исидора Јаковљевић 2020-12-07
Реферат за избор у звање доцента - др Ведран Царевић 2020-11-30
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Александар Секулић 2020-11-27
Реферат за избор у звање доцента - др Душан Исаиловић 2020-11-26
Реферат за избор у звање два асистента студента докторских студија - Филип Ђорђевић и Немања Милекић 2020-11-24
Реферат за избор у звање асистента студента докторских студија - Јован Ковачевић 2020-11-24
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Александар Савић 2020-11-20
Реферат за избор у звање ванредног професора - др Зоран Стојадиновић 2020-11-13
Избор у звање истраживач сарадник - Марија Петронијевић, маст.инж.грађ. 2020-11-10
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање доцента - др Урош Ђурић, дипл.инж.геол. 2020-11-02
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање два ванредна професора - доц. др Ненад Пецић и доц. др Бранко Милосављевић 2020-10-29
Избор у звање научни сарадник - Жељко Жугић 2020-10-21
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Милош Јочковић 2020-10-16
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање ванредног професора - др Дејан Гавран, дипл.грађ.инж. 2020-10-02
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Ненад Бродић 2020-09-28
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање ванредног професора - др Александар Чучаковић 2020-07-17
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Невена Анђелић 2020-05-29
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Слободан Радовановић 2020-03-12
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Нина Глуховић 2020-03-03
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Ненад Фриц 2020-02-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног ванредног професора - др.Дејан Маринковић 2020-01-30
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног асистента- Милица Бендић 2020-01-30
Извештај о испуњености услова за истраживачко звање истраживач-сарадник: Урош Ђурић 2019-12-30
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног асистента- Стефан Митровић 2019-12-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање асистента - Марија Милојевић 2019-12-13
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Владан Илић 2019-11-22
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање доцента - др Дамјан Иветић 2019-11-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање редовног просесора - в.проф.др Јасна Плавшић 2019-11-20
Реферат по расписаном конкурсу за избор у звање једног асистента- Никола Мирковић, маст.инж.грађ. 2019-11-18
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Бранко Милосављевић, дипл.грађ.инж. 2019-10-23
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Марија Тодоровић, маст.инж.грађ. 2019-10-17
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Бранислав Бабић, дипл.грађ.инж. 2019-09-24
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног ванредног професора - др Зоран Радић, дипл.инж. геол. 2019-08-20
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног ванредног професора - в.проф. др Милош Станић 2019-07-10
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента - др Ненад Вишњевац 2019-07-01
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног редовног професора - в.проф.др Ратко Салатић 2019-06-26
Извештај по расписаном конкурсу за избор у звање једног редовног професора - в.проф.др Мирјана Вукићевић 2019-05-22
Избор у звање асистента студента докторских студија Кристина Костадиновић Вранешевић, маст.инж.грађ. 2019-04-19
Избор у звање ванредног професора - др Стеван Марошан, дипл.геод.инж. 2019-04-15
Избор у звање ванредног професора - др Дејан Дивац, дипл.грађ.инж. 2019-04-12
Избор у звање ванредног професора - др Јелена Добрић, дипл.грађ.инж. 2019-04-11
Избор у звање доцента - др Немања Бранисављевић, дипл.грађ.инж. 2019-04-10
Избор у звање доцента - др Селимир Леловић, дипл.грађ.инж. 2019-04-03
Избор у звање истраживач-приправник - Ненад Бродић, маст.инж.геод. 2019-03-06
Избор у звање истраживач-приправник - Петко Вранић, маст.инж.геод. 2019-03-05
Избор у звање доцента - др Жељко Василић, маст.инж.грађ. 2019-03-04
Избор у звање ванредног професора - др Светлана М. Костић, дипл.грађ.инж. 2019-03-01
Избор у звање ванредног професора - др Тина Дашић, дипл.грађ.инж. 2019-02-27
Избор у звање истраживач-приправник - Стефан Трифуновић, маст.инж.грађ. 2019-02-27
Избор у звање ванредног професора - др Горан Младеновић, дипл.грађ.инж. 2019-02-14
Избор у звање доцента - др Магдалена Драговић, дипл. инж. арх. 2019-02-13
Избор у звање ванредног професора - др Иван Глишовић, дипл.грађ.инж. 2019-01-23
Избор у звање асистента - студента докторских студија - Петар Бурсаћ, маст.инж.геод. 2019-01-16
Извештај за избор у звање истраживач сарадник-Ненад Вишњевац, маст. инж.геод. 2019-01-11
Избор у звање доцента - др Станко Ћорић, дипл.грађ.инж. 2019-01-08
Избор у звање доцента - др Милан Спремић, дипл.грађ.инж. 2019-01-04
Избор у звање редовног професора - др Биљана Деретић-Стојановић, дипл.грађ.инж. 2019-01-04
Избор у звање доцента - др Јелена Драгаш, маст.инж.грађ. 2018-12-28
Избор у звање доцента - др Драгутин Протић, дипл.геод.инж. 2018-12-25
Избор у звање асистента студента докторских студија Абел Дуран, маст.инж.грађ. 2018-12-25
Избор у звање ванредног професора - др Милан Килибарда, дипл.геод.инж. 2018-12-25
Избор у звање ванредног професора - др Милан Килибарда, дипл.геод.инж. 2018-12-25
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Петар Бурсаћ, маст. инж.геод. 2018-12-24
Избор у звање асистента студента докторских студија Никола Обрадовић, маст.инж.грађ. 2018-12-19
Избор у звање редовног професора - др Ненад Иванишевић, дипл.грађ.инж. 2018-12-17
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Тијана Стевановић, маст. инж.арх. 2018-12-17
Избор у звање асистента студента докторских студија -Аљоша Филиповић, маст.инж.грађ. 2018-12-03
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Марија Милојевић, маст. инж.грађ. 2018-11-29
Избор у звање доцента - др Бојан Миловановић, дипл.грађ.инж. 2018-11-28
Избор у звање доцента - др Марија Грујић, дипл.арх.инж. 2018-11-27
Избор у звање асистента студента докторских студија -Душан Исаиловић, маст.инж.грађ. 2018-11-27
Избор у звање доцента - др Зорана Петојевић, дипл.грађ.инж. 2018-11-26
Избор у звање доцента - др Марко Маринковић и др Марко Радишић 2018-11-26
Избор у звање асистента студента докторских студија -Иван Милићевић, маст.инж.грађ. 2018-11-22
Избор у звање ванредног професора - др Иван Игњатовић, ддипл.грађ.инж. 2018-11-22
Избор у звање ванредног професора - др Зорана Науновић, дипл.инж.технол.. 2018-11-21
Избор у звање доцента - др Драгутин Павловић, дипл.грађ.инж. 2018-11-20
Избор у звање асистента студента докторских студија -Jeлена Николић, маст.инж.грађ. 2018-11-19
Избор у звање 2 асистента студента докторских студија-Милош Милашиновић и Роберт Љубичић 2018-11-19
Избор у звање асистента студента докторских студија -Огњен Говедарица, маст.инж.грађ. 2018-11-19
Избор у звање асистента студента докторских студија - Стефан Врањевац, маст.инж.грађ. 2018-11-15
Избор у звање асистента студента докторских студија - Душан Петковић, маст.инж.геод. 2018-11-13
Избор у звање доцента - др Ђорђе Недељковић, дипл.инж.грађ. 2018-11-05
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Дамјан Иветић, маст. инж.грађ. 2018-11-02
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Марко Орешковић, маст. инж.грађ. 2018-11-01
Избор у звање ванредног професора - др Зоран Пуцановић, дипл.мат. 2018-10-30
Избор у звање доцента - др Дејан Маринковић, дипл.инж.грађ. 2018-09-14
Избор у звање доцента - др Марија Лазовић, маст.инж.грађ. 2018-08-24
Избор у звање доцента - др Радован Госпавић, дипл.инж.ел. 2018-07-16
Избор у звање ванредног професора - др Горан Тодоровић, дипл.инж.ел. 2018-07-11
Извештај за избор у звање истраживач сарадник- Вељко Пујевић, дипл.инж.геод. 2018-07-11
Избор у звање доцента - др Никола Тошић, маст.инж.грађ. 2018-06-22
Избор у звање доцента - др Милена Давидовић, дипл.инж.ел. 2018-06-21
Избор у звање асистента студента докторских студија - Марија Петровић и Невена Симић 2018-06-18
Избор у звање ванредног професора - др Александра Ерић, дипл.мат. 2018-06-13
Избор у звање ванредног професора - др Зоран Мишковић, дипл.инж.грађ. 2018-06-01
Избор у звање ванредног професора - др Марко Пејић, дипл.инж.геод. 2018-05-29
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Андрија Радовић, маст.инж.грађ. 2018-05-25
Избор у звање доцента - др Будо Зиндовић, дипл.инж.грађ. 2018-05-23
Избор у звање асистента студента докторских студија - Милош Лукић, маст.инж.грађ. 2018-05-17
Избор у звање доцента - др Ненад Пецић, дипл.инж.грађ. 2018-05-15
Избор у звање ванредног професора - др Ратко Салатић, дипл.инж.грађ. 2018-05-14
Избор у звање асистента студента докторских студија - Ведран Царевић, дипл.инж.грађ. 2018-05-11
Избор у звање 3 ванредна професора - др Марија Нефовска Даниловић, др Саша Стошић, др Глигор Раденковић 2018-04-23
Избор у звање ванредног професора - др Марија Обрадовић, дипл.инж.арх. 2018-04-18
Избор у звање доцента - др Зоран Пуцановић, дипл.мат. 2018-04-04
Извештај за избор у звање истраживач приправник - Данило Јоксимовић, маст.инж.геод. 2018-03-19
Избор у звање ванредног професора - др Бранко Миловановић, дипл.инж.геод. 2018-03-07
Извештај за избор у звање истраживач приправник- Стефан Миљковић, маст.инж.геод. 2018-02-22
Избор у звање ванредног професора - др Ненад Иванишевић 2018-02-01
Избор у звање доцента - др Сања Јоцковић 2018-01-31
Избор у звање асистента студента докторских студија - Матеја Кнежевић и Марко Пешовић 2018-01-24
Избор у звање редовног професора - в. проф. др Милош Ковачевић, дипл.инж.ел. 2018-01-23
Избор у звање ванредног професора - др Иван Несторов, дипл.инж.геод. 2018-01-19
Избор у звање ванредног професора - др Рајица Михајловић, дипл.инж.геод. 2018-01-19
Избор у звање доцента - др Снежана Мараш Драгојевић, дипл.инж.грађ. 2018-01-19
Избор у звање доцента - др Зоран Радић 2017-12-29
Избор у истраживачко звање истраживач приправник - Огњен Антонијевић 2017-12-22
Избор у звање асистента - студента докторских студија - Синиша Саватовић 2017-12-14
Избор у звање асистента студента докторских студија - Исидора Јаковљевић 2017-12-04
Избор у истраживачко звање истраживач сарадник - Марија Лазовић 2017-12-04
Избор у звање ванредног професора - доц. др Наташа Прашчевић 2017-12-04
Избор у звање асистента-студента докторских студија - Емилија Дамњановић 2017-11-29
Избор у звање ванредног просесора - доц. др Жељко Цвијетиновић 2017-11-29
Избор у звање асистента-студента докторских студија - Никола Станчић 2017-11-29
Избор у звање редовног просесора - в.проф.др Владан Кузмановић 2017-11-28
Извештај по расписаном конкурсу - Марина Ашкрабић 2017-11-07
Извештај по расписаном конкурсу - Јован Ковачевић 2017-11-06
Извештај по расписаном конкурсу - Милица Вилотијевић 2017-10-23
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Секулић 2017-10-19
Извештај по расписаном конкурсу - Милош Јочковић 2017-10-10
Извештај по расписаном конкурсу - др Снежана Машовић 2017-10-10
Извештај по расписаном конкурсу - др Бранислава Лекић 2017-10-09
Извештај по расписаном конкурсу- др Александар Радевић, дипл.инж.грађ. 2017-08-30
Приступно предавање - Александар Радевић 2017-08-28
Извештај комисије за избор у звање - Саша Стошић 2017-07-27
Извештај комисије за избор у звање - Ана Николић 2017-06-05
Извештај за избор у звање доцента - др Милева Самарџић Петровић 2017-05-19
Извештај за избор у звање доцента - др Виолета Василић 2017-05-19
Извештај за избор у звање ванредног професора - доц. др Димитрије Закић 2017-05-16
Извештај за избор у звање редовног проф. - в. проф. др Радомир Капор 2017-05-16
Извештај за избор у научно звање научни сарадник - др Синиша Делчев 2017-04-25
Извештај за избор у научно звање научни сарадник - др Јелена Гучевић 2017-04-25
Извештај истраживач приправник- Емилија Дамњановић 2017-04-18
Извештај по расписаном конкурсу - Владимир Половина, дипл.мат. 2017-04-11
Извештај по расписаном конкурсу - Миљана Тодоровић Дракул 2017-03-13
Извештај по расписаном конкурсу - Милутин Пејовић 2017-03-03
Извештај по расписаном конкурсу - в. проф. др Олег Одаловић 2017-03-03
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Ђукић 2017-03-01
Извештај по расписаном конкурсу - истраживач приправник- Верица Ерић 2017-02-28
Извештај по расписаном конкурсу - Слободан Радовановић, маст.инж.грађ. 2017-02-28
Извештај по расписаном конкурсу - истраживач приправник- Јелена Панџић 2017-02-28
Извештај по расписаном конкурсу - Загорка Госпавић, дипл.инж.геод. 2017-02-07
Извештај комисије за избор у звање - Загорка Госпавић 2017-02-07
Извештај по расписаном конкурсу - Урош Ђурић, дипл.инж.геол. 2017-02-06
Извештај по расписаном конкурсу - Александар Сенић, дипл.инж.грађ. 2017-02-06
Извештај комисије за избор у звање - Ђорђе Недељковић 2017-01-20
Извештај комисије за избор у звање - Жељко Василић 2017-01-17
Извештај комисије за избор у звање - Марко Радишић 2017-01-12
Извештај комисије за избор у звање - Милош Марјановић 2017-01-12
Извештај комисије за избор у звање - Александар Радевић 2017-01-10
Извештај комисије за избор у звање - Владан Илић 2017-01-09
Извештај за избор 1 ванр. или ред. проф. - в. проф. др Јелена Гучевић 2016-12-30
Извештај за избор у звање асистента-студента докторских студија 2016-12-30
Извештај за избор 1 ванр. или ред. проф. - в. проф. др Синиша Делчев 2016-12-30
Извештај - Жељко Цвијетиновић 2016-07-22
Извештај Драгана Милићевић Секулић 2016-05-12Дисертације од
мр Александар Ћеранић - реферат 2022-07-11
Moamen Gad - реферат 2022-07-11
Ана Надажди -реферат 2022-05-30
Исидора Јаковљевић - реферат 2022-04-26
Софија Наод-реферат 2021-12-27
Јован Ковачевић-реферат 2021-12-24
Роберт Љубичић- реферат 2021-09-21
Саша Ковачевић-реферат 2021-07-13
мр Ранко Пудар - реферат 2021-07-12
Вељко Пујевић - реферат 2021-07-12
Аљоша Филиповић-реферат 2021-05-24
Марина Ашкрабић-реферат 2021-05-24
Милош Јочковић-реферат 2021-05-20
Ирена Басарић Икодиновић - реферат 2021-05-05
Милица Мићић-реферат 2021-04-19
Александар Секулић- реферат 2021-02-22
Марко Орешковић 2020-12-10
Милош Милашиновић-реферат 2020-12-01
Сања Туцикешић-реферат 2020-09-14
Милош Марјановић - реферат 2020-08-14
Игор Милошевић - реферат 2020-08-13
Слободан Радовановић-реферат 2020-07-17
Душан Исаиловић- реферат 2020-06-25
Реферат-Ведран Царевић 2020-05-25
Жана Топаловић - реферат 2020-05-12
Петар Кнежевић - реферат 2020-04-30
Нина Глуховић-реферат 2019-11-08
Дамјан Иветић-реферат 2019-07-10
Дарко Анђић - реферат 2019-06-05
Владан Илић - реферат 2019-05-24
Марија Тодоровић - реферат 2019-05-24
Ненад Вишњевац-реферат 2019-03-04
Марко Радишић - реферат 2018-11-28
Милан Мирковић - реферат 2018-11-28
Јелена Драгаш-реферат 2018-11-28
Ђорђе Недељковић-реферат 2018-11-28
Зорана Петојевић-реферат 2018-11-28
Миљан Ковачевић-реферат 2018-11-28
Марко Маринковић-реферат 2018-11-28
Бојан Миловановић-реферат 2018-11-28
Жељко Василић маст.инж.грађ. - реферат 2018-10-22
Марија Лазовић-реферат 2018-01-16
Будо Зиндовић-реферат 2017-12-26
Никола Тошић-реферат 2017-11-30
Рајко Савановић - реферат 2017-08-23
Сања Јоцковић- реферат 2017-07-13
Јелена Ћириловић-реферат 2017-04-07
Александар Радевић-реферат 2017-04-04
Реферат- Миљана Тодоровић Дракул 2016-10-14
Реферат- Милутин Пејовић 2016-09-27
Реферат-Станислава Босиочић 2016-09-12
Реферат- Драган Ћелић 2016-08-16
Реферат- мр Јован Поповић 2016-07-29
Реферат- мр Вељко Коковић 2016-07-18
Реферат- мр Александар Шотић 2016-07-15
Реферат- Никола Росић 2016-07-15
Реферат- Синиша Дробњак 2016-07-15
Реферат- Станислава Босиочић 2016-07-15
Реферат- Ahmed Alalikhan 2016-07-15
Реферат- Saad Al-Wazni 2016-07-15
Реферат- мр Александар Ђукић 2016-07-12
Реферат- Александар Ћеранић 2016-07-11
Реферат- мр Борис Димитријевић 2016-07-07
Реферат- мр Миле Божић 2016-07-05
Реферат-мр Радован Ђуровић 2016-07-05
Реферат- Невенка Коларевић 2016-05-12
Реферат- Ања Ранђеловић 2016-05-12
Реферат-Мирослав Марјановић 2016-05-12Самовредновање од
Самовредновање 2020. 2020-03-05
Извештај за 2013. годину 2020-02-28
Извештај за 2017. годину 2020-02-28Остало од
курс стојадиновић август 2022-07-27
Коначна ранг листа 2022 ГР 2022-07-05
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАБРАНИ СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА О ПРАВИМА ДУЖНОСТИМА И ОДГОВОРНОСТИМА СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА ПОШТОВАЊЕМ ТЕ ЗАБРАНЕ И О ОРГАНИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА 2022-07-05
Обавештење уз коначну ранг листу 2022 2022-07-05
Коначна ранг листа 2022 ГИ 2022-07-05
Коначна ранг листа 2022 ГЕ 2022-07-05
радионица распоред предавања 2022-06-28
леан концепт у грађевинарству 2022-06-13
радионица сузи 2022-06-13
Фондација Ђоке Влајковића - стан у закуп 2022-06-07
лудовика универзитет 2022-06-01
Стан у закуп-Задужбина А. Котуровића 2022-05-31
закуп стана ЂВ 2022-05-19
Јунски испитни рок 2021/22 2022-05-17
оглас Фондација КМ 2022-05-16
ПЕРИ такмичење 2022-05-16
оглас Андрићев венац 2022-05-16
тест математика 2022-05-13
решења теста из математике 2022-05-13
стан у закуп 2022-04-29
инфо бг пракса 2022-04-12
списак установа за бг праксу 2022-04-12
конкурс економиста 2022-03-31
задужбина ђоке влајковића 2022-03-29
Финансијски план ГРФ 2022. 2022-03-28
Завршни рачун ГРФ 2021. 2022-03-28
тинкгрин 2022-03-23
предавање мортен раск мадсен 2022-03-21
бејв 2022-03-18
Управљање инвестиционим пројектима 2022-03-16
задужбина александра котуровића 2022-03-09
одлука задужбине ђоке влајковића 2022-03-08
Raspored Casova PhD Letnji 21-22 2022-03-04
Raspored Casova PhD Letnji 21-22 2022-03-04
докторске студије 2021/22 летњи семестар 2022-03-03
најбољи студентски рад 2022 2022-03-01
Pristupno predavanje_obaveštenje R.Ljubičić 2022-02-28
Pristupno predavanje_obaveštenje R.Ljubičić 2022-02-28
пријава в.лучић 2022-02-25
конкурс в.лучић књижевно дело 2022-02-25
аллплан студентско такмичење 2022 2022-02-25
онлајн аллплан студентска едукација 2022-02-25
конкурс в.лучић научно дело 2022-02-25
стан у закуп ЂВ 2022-02-18
Изборни предмети за летњи семестар школске 2021 2022-02-11
стан у закуп фондација м.с. смедеревац 2022-02-11
Библиотека - инвентар 2021. 2022-01-13
постер оливера бајић 2022-01-05
постер душан марјановић 2022-01-05
постер филип пјевић 2022-01-05
постер јована обрадовић 2022-01-05
постер владан бошковић 2022-01-05
постер иван нацков 2022-01-05
постер софија наод 2022-01-05
постер никола кнежевић 2022-01-05
Одлука 30. децембар-Нов изборни предмет 2021-12-30
Ребаланс финансиског плана 2021 2021-12-29
Коначна ранг листа - упис модула 2021 2021-12-27
Прелиминарна - упис модула 2021 2021-12-23
стан у закуп ЂВ 2021-12-15
пријава конкурс ЂВ 2021-12-13
одлука конкурс ЂВ 2021-12-13
конкурс ИАЕСТЕ 2021-12-10
конкурс 08.12.2021. 2021-12-08
Списак пријављених студената за доделу диплома 2021-12-08
Награђени студенти 2021 2021-12-06
нови језик пројектовања-програм 2021-12-01
милица мићић 2021-11-30
презентација стручне праксе 2021-11-29
стан у закуп МСС 2021-11-23
конкурс стипендије КМ 2021-11-23
пријава стипендије КМ 2021-11-23
изјава стипендије КМ 2021-11-23
обавештење ВП 2021-11-22
пријава нови добротвори 2021-11-19
изјава нови добротвори 2021-11-19
конкурс нови добротвори 2021-11-19
Пријава стипендије ЉМЗ 2021-11-10
Конкурс стипендије ЉМЗ 2021-11-10
Изјава стипендије ЉМЗ 2021-11-10
Допуна примедби на план 2021-11-04
Примедбе на план 2021-11-04
Примедбе рани јавни увид 2021-11-04
Извештај по увиду у презентациони материјал БМИВ 2021-11-04
Иззвешај генерални пројекат студија оправданости 2021-11-04
Одговор комисије за планове 2021-11-04
зборник Грађевинарство 2021 2021-11-01
ментори 21.10.2021 2021-11-01
приступно предавње 11.2021 2021-10-29
аљоша филиповић 3 2021-10-25
марина ашкрабић 2021-10-25
аљоша филиповић 2 2021-10-22
aljosa filipovic pristupno 2021-10-21
приступно Милош Јоцковић 2021-10-19
допуна примедби бг метро 2021-10-18
Пријава за дом 2021 2021-10-14
стипендије з.ђинђић водич за аплицирање 2021-10-13
стипендије з.ђинђић онлајн презентација 2021-10-13
стипендије з.ђинђић флајер 2021-10-13
стипендије з.ђинђић опис програма 2021-10-13
одбрањене докторске дисертације до октобра 2021 2021-10-07
КОНКУРС 06.10.21. 2021-10-06
Списак изабраних предмета по семестрима 2021 2021-10-06
примедбе на метро 2021-10-04
упуство за зум 2021 2021-10-01
креирање налога за рачунарске учионице 2021-09-30
phd app 2021 2021-09-22
Обавештење о упису 2021-09-20
Стан у закуп 2021-09-08
нис1 2021-09-06
нис2 2021-09-06
приступно предавње 2021 2021-07-26
бехтел2 2021-07-26
пријава испита септембарски рок 2021-07-17
Завршни рачун Грађевинског факултета за 2020. годину 2021-07-16
Финансијски план Грађевинског факултета за 2021. годину 2021-07-16
задужбина александра котуровића 2021-06-28
фондација милана стефановића смедеревца 2021-06-28
србијамарке 2021-06-17
Конкурс ГФ 2021-06-10
волонтирање 2021-06-09
28.05.2021 2021-05-28
оглас 2021-05-26
семинар 2021-05-19
Сагласност владе републике србије о покровитељству 2021-04-21
Сајам стипендија 2021 2021-04-21
Подела на групе кон. смер 2021-02-24
отпадне воде пдф 2021-01-18
Прелиминарна листа за упис модула 2020-12-23
Избор модула - формулар 2020-12-11
зоран радић1 2020-12-09
тијана обрадовић 2020-12-08
милица видовић 2020-12-08
марко бајић 2020-12-08
александар грујић 2020-12-08
урош мирковић 2020-12-08
армин хамидовић 2020-12-08
бранислав пророчић 2020-12-08
милош пантелић 2020-12-08
награђени студенти пдф 2020-12-04
награђени истраживачи пдф 2020-12-04
мандић 2020-12-04
деретић 2020-12-04
шумарац 2020-12-04
стевановић 2020-12-04
радуловић 2020-12-04
радић 2020-12-04
похваљени студенти пдф 2020-12-04
Ведран Царевић 2020-11-20
бехтел плакат 2020-10-27
курс ацес 2020-10-14
матлаб 2020-10-14
ахк србија 2020-10-14
распоред часова октобар 2020 2020-10-10
Пријава за дом 2020 2020-10-07
упутство за приступ 2020-10-02
оас 2020 2020-10-02
зум еду 2020 2020-10-01
Потврда о прикупљеним бодовима 2020-09-16
Пријавни лист специјалистичке 2020 2020-09-15
Списак изабраних предмета по семестрима 2020-09-15
Уговор о студирању докторске 2020 2020-09-15
Образац пријава на конкурс докторске 2020 2020-09-15
Изјава о коришћењу буџетског статуса 2020-09-15
Сагласност о коришћењу личних података 2020-09-15
Подаци о кандидатима септембар ОАС 2020-09-03
пдф борели 2020-08-31
политика 2020-08-07
геотехника1 2020-07-22
геотехника2 2020-07-22
Коначна листа грађевинарство 2020 2020-07-06
Коначна листа геодезија 2020 2020-07-06
управљање пројектима 2020 2020-06-23
информатор 2020 2020-06-10
препорука за роме 2020-06-01
изјава српска национална манјина 2020-06-01
изјава ромска национална мањина 2020-06-01
овлашћење и сагласност за коришћење података 2020-06-01
изјава о коришћењу буџетског статуса 2020-06-01
шв 2020 2020-06-01
ГРФ припремна настава 2020-05-18
нти 20 2020-03-26
кина3 2020-03-26
кина2 2020-03-26
кина1 2020-03-26
тестмат2019 2020-01-22
ретестмат2019 2020-01-22
конкурс 18.12.2019. 2019-12-16
мсс 2019-11-18
пријава мсс 2019-11-18
Обавештење за студенте који се усељавају у дом 2019-11-12
Списак изабраних предмета по семестрима 2019-09-18
Задужбина Ђоке Влајковића – стан у закуп 2019-05-31
Изјава припадника ромске националне мањине 2019-05-29
Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине 2019-05-29
проф. др Наталија Наерловић-Вељковић (1927-2013) 2018-11-30
академик проф. др инж. Никола Хајдин (1923 - 2019) 2018-11-30
академик проф. др инж. Милан Ђурић (1920 - 1988) 2018-11-30
Значајне личности из историје Грф-а---проф. др Миливоје Симић 2018-11-15
Значајне личности из историје ГРФ-а --- проф. др Петар С. Петровић (1934 - ) 2018-11-14
Обавештење за студенте који се усељавају у дом 2018-11-09
Презентација Фонда за иновациону делатност - фото 2018-11-02
проф. др Влатко Брчић (1919-2000) 2018-10-30
академик проф. инж. Јаков Хлитчијев (1886-1963) 2018-10-30
проф. др Миодраг Секуловић (1939-2010) 2018-10-30
проф. Никола Стаменковић (1858 - 1910) / латиница 2018-09-11
проф. Никола Стаменковић (1858 - 1910) / ћирилица 2018-09-11
Значајне личности из историје Грађевинског факултета - проф. др. Војислав Вукмировић (1933-2017) 2018-09-05
академик проф. др Младен Борели (1922 - 1995), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство / ћирилица 2018-08-13
академик проф. др Младен Борели (1922 - 1995), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство / латиница 2018-08-13
проф. емер. др Вујица Јевђевић (1913-2006), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-07-18
проф. др Славољуб Јовановић (1924-1992), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-07-18
академик проф. Миладин М. Пећинар (1893-1973), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-07-18
проф. др Стеван Брук (1923-2014), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-25
Вукадин Ђорђевић (1922-2012), дипл. инж. грађевинарства, градитељ великих хидроенергетских система 2018-06-19
Божидар Јовановић (1917-2013), инж. грађевинарства, пројектант значајних хидроенергетских система 2018-06-19
Александар Божовић (1926-2016), дипл. инж. грађевинарства, пројектант брана и хидротехничких конструкција 2018-06-19
проф. др Георгије Хајдин (1925-2011), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-19
проф. др Живко Владисављевић (1911-1981), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-19
проф. др Милан Верчон (1913-1992), Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство 2018-06-19
Проф. др Стеван Стевановић (1927 – 2004) дипломирани грађевински инжењер 2018-05-30
Проф. Кирило Савић (1870 – 1957) дипломирани грађевински инжењер 2018-05-29
Стопедесетогодишњицa Савеза инжењера и техничара Србије 2018-05-23
Проф. др Саво Јањић (1919 - 2000) дипломирани грађевински инжењер 2018-05-16
Два века развоја геодетског инжењерства Србије 2018-04-26
Изградња хидротехничких система Србије 2018-04-26
Академик проф. Ђорђе Лазаревић (1903 – 1993) дипломирани грађевински инжењер 2018-04-24
Академик и геодетски генерал Стеван П. Бошковић (1868 – 1957) 2018-04-24
Избор модула на студијском програму Грађевинарство 2017-11-27
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената - допис 2017-11-24
Конкурс за докторске академске студије 2017/18 2017-09-18
Позив за праксу 2016/17 2017-07-20
Конкурс за упис студента-други уписни рок 2017-07-19
Посета са кинеског универзитета 2 2017-07-04
Посета са кинеског универзитета 1 2017-07-04
Захвалница Грађевинском факултету - Институт за биолошка истраживања 2017-06-02
Записник о приступном предавању 2017-03-30
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011