Издаваштво

Издавачка делатност факултета састоји се у припреми и објављивању уџбеника, приручника, монографија, збирки задатака и других научних и стручних радова наставника и сарадника Грађевинског факултета.

Монографије:

-Монографија „Грађевински факултет 1948-1978“ издато 1980. године поводом 130 година од оснивања високошколске наставе из области грађевинарства и геодезије у Србији.

-Монографија у два тома "Грађевински факултет Универзитета у Београду 1846 - 1996" издато 1996. године поводом 150 година од оснивања високошколске наставе из области грађевинарства и геодезије у Србији. 

Први том може се преузети овде (документ је због величине подељен на делове): 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8

Други том може се преузети овде (документ је због величине подељен на делове): 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 

-Монографија „175 година Грађевинског факултета (1846 - 2021)" издато 2021. године  поводом 175 од оснивања високошколске наставе из области грађевинарства и геодезије у Србији.

 

Наведене монографије и сва остала издата дела можете пронаћи у библиотеци факултета која броји преко 40.000 јединица, или их купити у факултетској скриптарници.

 

Уредник за научноистраживачку документацију и издавачку делатност

Јасмина Његован-Поповић, дипл. ист. умет.

 

Практикум из геодезије

Владимир Раичковић

Бранислав Бајат

2021

Теорија конструкција 2Ратко Салатић

2018

Збирка задатака

Теорија бетонских

конструкција 1

 

Иван Игњатовић

 

2020

Теорија Бетонских конструкција

 

Снежана Маринковић

Ненад Пецић

 

2018

Практикум за вежбе и репетиторијум из грађевинских материјала 1

Димитрије Закић

Александар Савић

Александар Радевић

Марина Ашкрабић


2019

 

 

 

135 година вискошколске наставе из области грађевинских материјала на Грађевинском факултету у Београду

 

Михаило Мурављов

Секула Живковић

Драгица Јевтић

Димитрије Закић

Александар Савић

 

2017

Динамика конструкција и земљотресно инжењерство

др Ратко Салатић

Марко Маринковић

 

2016

Рачун изравнања

Марко Пејић

Бранко Божић

2016

Практикум за вежбе и репетиторијум из грађевинских материјала 2

Димитрије Закић

Александар Савић

Александар Радевић

Марина Ашкрабић2016

 

Техничка механика II

Растислав Мандић

Станко Ћорић

20
16

 

Спрегнуте конструкције

Биљана Деретић-Стојановић

20
16

 

Збирка решених задатака из математике

Александра Ерић

Зоран Пуцановић

Владимир Половина

Иван Лазаревић

20
16

 

Армирани бетонЖиворад Радосављевић

Дејан Бајић

20
16

 

Збирка решених задатака из рачунарске геометрије са 3D моделовањем

Марија Обрадовић

Слободан Мишић

Магдалена Драговић

20
15

 

Математичка анализа 1

Александра Ерић

Зоран Пуцановић

20
15

 

Математичка анализа 2

Зоран Пуцановић

Александра Ерић

20
15

 

Инжењерска хидрологијаЈасна Плавшић

Зоран Радић

20
15

 

 

Хидраулика

Радомир Капор

2015

Рачунарска геометрија

са 3Dмоделовањем

 

Марија Обрадовић

 

2015

 

Бетонске Конструкције

Душан Најдановић

2015

Управљање људским ресурсима у грађевинарству

Зоран Стојадиновић

Дејан Маринковић

20
15

 

Примена геодезије у саобраћајницама

Бранислав Бајат

Слободан Ашанин

2
015

 

Гранична стања челичних конструкција према Еврокоду

Златко Марковић

20
14

 

Луке и пристаништа

Александар Бабовић

20
14

 

Одржавање путева

Горан Младеновић

20
14

 

Грађевински материјали 2

Михаило Мурављов

Драгица Јефтић


2014

 

Сто година наставе из армираног бетона на Грађевинском факултету Универзитета у Београду

 

Мирко Аћић

Снежана Маринковић

 

2012

Практикум из статике конструкција

Ђорђе Вуксановић

Марина Ћетковић

2008

Статика конструкција

Милан Ђурић

Драгољуб Николић

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011