Издаваштво

Издавачка делатност факултета састоји се у припреми и објављивању уџбеника, приручника, монографија, збирки задатака и других научних и стручних радова наставника и сарадника Грађевинског факултета.

 

Уредник за научноистраживачку документацију и издавачку делатност:

Јасмина Његован-Поповић, дипл. ист. умет.

 

 

 

 

 

Статика конструкција 1

Мирослав Марјановић
Милош Јочковић
Марија Милојевић

2023

Грађевински материјали 1

Александар Савић
Александар Радевић
Марина Ашкрабић

2023

Квалитет вода-физичкохемијске основе са одабраним задацима

Владана Рајаковић Огњановић

2023

Математичка картографија: са примерима у R-у и Пајтону

Милан Килибарда

2023

Челичне конструкције у зградарству

Јелена добрић
Нина Глуховић
Драган Бућевац

2023

Материјали и конструкције у савременом грађевинарству 2

Драгица Јевтић
Бошко Стевановић
Димитрије Закић

2022

Терестричко ласерско скенирање у инжењерству

Марко Пејић

2022

Санације грађевинских конструкција и објеката

Михаило Мурављов
Бошко Стевановић
Драго Остојић

2022

Кратак историјат развоја грађевинских материјала са примерима коришћења до данашњих дана

Михаило Мурављов

2022

Практикум геодетски премер 2

Иван Алексић
Милева Самарџић Петровић
Јован Поповић

2022

Грађевински пројекти: организација и реализација

Драган Аризановић

2022

Технологија бетона теорија и пракса

Михаило Мурављов
Димитрије Закић
Александар Радевић

2022

Одводњавање путева

Александар Ђукић
Милош Станић
Јасна Плавшић
Јован Деспотовић

2022

Примена графова у хидроинформатици

Милош Станић

2022

Регулација река-речна хидраулика и морфологија

Миодраг Јовановић

2021

Великани српског градитељства

Јасмина Његован-Поповић

2022

Монографија 175 година Грађевинског факултета (1846-2021)

Душан Продановић

2021

Математика 1

Зоран Пуцановић

2021

Прорачун спрегнутих конструкција од челика и бетона

Милан Спремић

2021

Практикум из геодезије

Владимир Раичковић
Бранислав Бајат

2022

Конститутивни модели за тло -II део
Еласто-пластични модели са имплементацијом у нумеричкој анализи

Вукићевић Мирјана
Јоцковић Сања

2021

Инжењерска геологија 1

Зоран Радић
Урош Ђурић

2019

Практикум за вежбе и репетиторијум из грађевинских материјала 1

Димитрије Закић
Александар Савић
Александар Радевић
Марина Ашкрабић

2019

Прорачун дрвених конструкција према Еврокоду 5

Иван Глишовић
Бошко Стевановић
Марија Тодоровић

2019

Теорија конструкција 1

Мира Петронијевић

2019

Екологија водопривредних система

Бранислав Ђорђевић
Тина Дашић

2019

Геовизуализација и веб картографија

Милан Килибарда
Драгутин Протић

2018

Теорија бетонских конструкција

Снежана Маринковић
Ненад Пецић

2018

Збирка задатака Теорија бетонских конструкција 1

Иван Игњатовић

2018

Квалитет воде Лабораторијски практикум са теоријским основама

Владана Н. Рајаковић-Огњановић

2018

Збирка задатака из Отпорности материјала

Саша Стошић
Светлана М. Костић

2018

Теорија конструкција 2

Ратко Салатић

2021

135 година вискошколске наставе из области грађевинских материјала на Грађевинском факултету у Београду

Михаило Мурављов
Секула Живковић
Драгица Јевтић
Димитрије Закић
Александар Савић

2017

Анализа модела и одлука

Глигорије Перовић

2017

Линеарна алгебра, аналитичка геометрија, елементи вероватноће и статистике

Зоран Пуцановић
Матеја Кнежевић
Марко Пешовић

2017

Практикум за вежбе из бетонских мостова

Снежана Машовић
Никола Танасић
Јелена Драгаш

2017

Беседе са Грађевинског факултета

Драган Перућица

2017

Основе програмирања у Пајтону

Милош Ковачевић

2017

Збирка испитних задатака из техничке и грађевинске фдизике

Горан Тодоровић
Љиљана Брајовић
Радован Госпавић
Миодраг Маловић

2017

Вибрације од саобраћаја

Мира Петронијевић

2017

Одабрана поглавља из савремених материјала у грађевинарству

Драгица Јевтић

2017

Методе повећања носивости бетонских конструкција са примарима из праксе

Михајло Мурављов

2017

Армирани бетон

Живорад Радосављевић
Дејан Бајић

2016

Бране од ваљаног бетона

Владан Кузмановић
Љубодраг Савић

2016

Динамика конструкција и земљотресно инжењерство

Ратко Салатић
Марко Маринковић

2016

Инжењерска геодезија

Александар Беговић
Загорка Госпавић

2016

Геодетска метрологија

Синиша Делчев

2016

Отпорност материјала

Биљана Деретић-Стојановић
Шериф Дуница

2016

Практикум за вежбе и репетиторијум из грађевинских материјала 2

Димитрије Закић
Александар Савић
Александар Радевић
Марина Ашкрабић

2016

Рачун изравнања

Марко Пејић
Бранко Божић

2016

Савремени проблеми теорије конструкција

Мира Петронијевић
Бошко Стевановић
Марина Ракочевић

2016

Техничка механика II

Растислав Мандић
Станко Ћорић

2016

Спрегнуте конструкције

Биљана Деретић-Стојановић

2016

Збирка решених задатака из математике

Александра Ерић
Зоран Пуцановић
Владимир Половина
Иван Лазаревић

2016

Бетонске Конструкције

Душан Најдановић

2015

Инжењерска хидрологија

Јасна Плавшић

2019

Хидраулика

Радомир Капор

2015

Математичка анализа I

Александра Ерић
Зоран Пуцановић

2015

Математичка анализа II

Зоран Пуцановић
Александра Ерић

2015

Примена геодезије у саобраћајницама

Бранислав Бајат
Слободан Ашанин

2015

Рачунарска геометрија са 3D моделовањем

Марија Обрадовић

2015

Технологија грађевинских радова

Драган Аризановић
Предраг Петронијевић
Дејан Бељаковић

2015

Управљање људским ресурсима у грађевинарству

Зоран Стојадиновић
Дејан Маринковић

2015

Збирка решених задатака из рачунарске геометрије са 3D моделовањем

Марија Обрадовић
Слободан Мишић
Магдалена Драговић

2015

Практикум за вежбе из предмета Одржавање путева

Горан Младеновић

2014

Гранична стања челичних конструкција према Еврокоду

Златко Марковић

2014

Грађевински материјали 2

Михаило Мурављов
Драгица Јефтић

2014

Изогеометријска теорија носача

Глигор Раденковић

2014

Комунална хидротехника-примери из теорије и праксе

Дејан Љубисављевић
Бранислав Бабић
Александар Ђукић
Бранислава Јовановић

2010

Основе еколошког инжењерства

Зорана Науновић
Ненад Јаћимовић
Душан Костић
Марко Иветић

2014

Механика флуида

Душан Продановић

2013

Сто година наставе из армираног бетона на Грађевинском факултету

Мирко Аћић
Снежана Маринковић

2012

Практикум из статике конструкција

Ђорђе Вуксановић
Марина Ћетковић

2008

Хидрософт

Љубодраг Савић
Бојан Миловановић
Владан Кузмановић
Дејан Коматина

2010

Физичка геодезија

Олег Одаловић

2010

Практикум из математике 2

Мила Марић Дедијер
Александра Ерић
Далибор Рајковић

2008

Прецизна геодетска мерења

Глигорије Перовић

2007

Статика Конструкција

Милан Ђурић
Драгољуб Николић

2005

Увод у хидротехничке грађевине

Љубодраг Савић

2009

Пречишћавање отпадних вода

Дејан Љубисављевић
Александар Ђукић
Бранислав Бабић

2004

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011