Издаваштво

Библиотека факултета
Библиотека факултета са преко 15,000 наслова

Издавачка делатност факултета састоји се у припреми и објављивању уџбеника, приручника, монографија, збирки задатака и других научних и стручних радова наставника и сарадника Грађевинског факултета.

Капитално дело издато на нашем факултету је монографија у два тома "Грађевински факултет Универзитета у Београду 1846 - 1996" издато 1996. године, која је " ... припремљена да обележи, прикаже и сачува од заборава 150 година од почетка високошколске наставе грађевинарства и геодезије у Србији ... "

У првом тому дат је хронолошки приказ развоја високошколске наставе, катедара и научних области грађевинарства и геодезије у Србији од 1846. до 1996. године. У другом тому је дата библиографија радова свих наставника и сарадника у истом периоду.

Први том може се преузети овде (документ је због величине подељен на делове): 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8

Други том може се преузети овде (документ је због величине подељен на делове): 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 

 

Једна од последњих монографија посвећена је настави из научне области бетонских конструкција. Наведене монографије и сва остала издата дела можете пронаћи у библиотеци факултета која броји преко 40.000 јединица, или их купити у факултетској скриптарници.