Лабораторије

Laboratories
Laboratory for Water Quality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлуком Министарства Републике Србије, а на основу Закона о научноистраживачкој делатности и Правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације научноистраживачких организација, Грађевински факултет је акредитован за обављање научноистраживачке делатности у области грађевинарства и геодезије у оквиру поља техничко-технолошких наука.

У саставу института образују се одговарајуће лабораторије у којима се изводе вежбе и практичан рад са студентима, врше истраживања, експертизе и друге комерцијалне услуге за трећа лица у складу са законом о општим актима Факултета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011