Катедра за материјале и конструкције

Delta City Beograd
Delta City Beograd
Општи подаци
шеф катедре
Златко А. Марковић, редовни професор
секретар катедре
е - пошта
веб

Катедра за материјале и конструкције обухвата следеће групе предмета који се изучавају на основним студијама: 

•         бетонске конструкције

•         металне конструкције

•         дрвене конструкције

•         технологија бетона

•         испитивање конструкција

•         грађевински материјали

•         зградарство

Такође, Катедра покрива и низ предмета на докторским студијама. 

Катедра има 28 чланова наставног особља у сталном саставу, од којих су: 7 редовни професори, 3 ванредни професори, 9 доценти и 9 асистенти. 

Научне дисциплине из области материјала и конструкција јављају се од времена када је формиран Технички факултет Велике школе у Београду, а предмети из ових дисциплина су предавани под називима и са садржајима који су током времена одговарали развоју науке и потребама праксе. Катедра под садашњим називом је основана 1956. године, и њеним радом су руководили угледни наставници. Чланови Катедре су поред рада у настави учествовали и учествују у реализацији великог броја научно-истраживачких пројеката, студија, као и стручних послова у нашој земљи и иностранству. 

Више информација о тренутним истраживањима може се наћи на следећим линковима: бетонске конструкције, металне конструкције, дрвене конструкције, грађевински материјали.

На Катедри за материјале и конструкције одбрањен је велики број магистарских радова и докторских дисертација. 

С обзиром на наставно-научну оријентацију Катедре за материјале и конструкције, као и на специфичности деловања организационе јединице Факултета под називом Институт за материјале и конструкције, предвиђене су следеће лабораторије које се активно користе у настави: 

•         лабораторија за материјале

•         лабораторија за конструкције

•         лабораторија за бетон и реологију

•         лабораторија за метале

•         лабораторија за керамику, опекарске производе и друге    неметале 

•         лабораторија за испитивање крупних модела 

•         лабораторија за оптичко напонску анализу

•         рачунарска лабораторија

 

 

 

                               

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011