Катедра за техничку механику и теорију конструкција

Нумерички модели комплексних објеката
Нумерички модели комплексних објеката
Општи подаци
шеф катедре
Саша Р. Стошић, ванредни професор
секретар катедре
е - пошта
веб

Од оснивања Инжењерске школе у Београду 1846. године, Механика је била и остала један од основних предмета грађевинске технике. Ипак, прва Катедра механике на Грађевинском одсеку Техничког факултета у Београду, посматрано у данашњем смислу,  формирана је тек 1910. године залагањима професора Арновљевића, а нешто касније и професора Зађине и професора Хлитчијева. Предмети који су тада "припадали" Катедри су били Техничка механика, Отпорност материјала и Статика грађевинских конструкција, у суштини, слично као што је то и сада.

Катедра за техничку механику и теорију конструкција је одговорна за одржавање и развој наставе из фундаменталних предмета на свим модулима студијских програма Грађевинарство и Геодезија на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. У оквиру основних и дипломских академских студија то су предмети, или групе предмета:

•         Техничке механике

•         Отпорности материјала

•         Статике (одн. Теорије) конструкција

•         Матрична анализа конструкција

•         Теорија плоча и љуски (одн. Површински носачи)

•         Динамика конструкција и земљотресно инжењерство

•         Метод коначних елемената

•         Стабилност конструкција

•         Еластопластична анализа линијских носача

•         Основе спрегнутих конструкција

•         Примена рачунара у пројектовању конструкција

•         Механика вожње

У овиру докторских академских студија предају се бројни предмети из области савремене Примењене механике, одн. Теорије конструкција. То су: Механика континуума, Механика лома, Теорија пластичности, Метод коначних елемената, Нелинеарна анализа, Стабилност конструкција, Динамика конструкција, Сеизмичка анализа конструкција, Теорија композитних плоча, Стабилност плоча и лимених носача, Нумеричко моделирање нелинеарног понашања бетона, ...

Неки најеминентнији научници и носиоци суштинског развоја из разних области Примењене механике у Србији, а и шире, у бившој Југославији, били су управо чланови Катедре за техничку механику и теорију конструкција Грађевинског факултета Универзитета у Београду. При томе треба да се истакне да је развој науке из области Примењене механике био увек непосредно повезан и са развојем грађевинске праксе. Другим речима, еминентни професори, чланови Катедре за техничку механику и теорију конструкција, су у исто време били и водећи пројектанти бројних и значајних грађевинских конструкција. Тренутно, Катедра има у свом саставу 22 наставника и сарадника, од чега су 4 редовна професора, 6 ванредних професора, 3 доцента као и 9 асистената и асистената студената докторских студија.

 

 

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011