Стипендије

У последњих неколико година студенти имају могућности да конкуришу за велики број стипендија из различитих фондова како државних тако и иностраних.

Најзначајнија стипендија коју додељује Република Србија јесте Стипендија из Фонда за младе таленте Републике Србије која носи име ’’Доситеја’’ по нашем највећем просветитељу и оснивачу Велике школе. Право на конкурс за ову стипеднију имају сви студенти завршних година основних академских студија, као и студенти завршних година мастер академских студија факултета чији је оснивач Република Србија, а који су током студирања остварили просечну оцену изнад 9.0. Сваки стипендиста се обавезује уговором према држави да ће након завршетка студија радити у држави Србије пет година у периоду од осам година.

Друга стипендија која се додељује из буџета Републике Србије, јесте Студентска стипендија Министарства просвете, која се додељује студентима који су остварили најмању просечну оцену 9 из претходних година студија и који немају заосталих ипита. Они студенти који не остваре право на ову стипендију имају право на Студентски кредит који је исте вредности као и стипендија. Rазлика је што се кредит враћа након завршетка студија, осим ако студент није остварио просечну оцену изнад 9.

Данас, постоји такође велики број предузећа како страних тако и домаћих, разних компанија које додељују стипендије студентима различитих струка и на основу различитих параметара.

Постоји стипендија клуба ’’Привредник’’ коју додељује клуб привредника у Србији одређеном броју студената, који испуне критеријуме које је клуб  прописао. Обично су то просечна оцена у току студија, затим просечни приходи домаћинства и мотивационо писмо.

Једна од веома значајних стипендија јесте стипендија из Фондације др Зоран Ђинђић, која шаље студенте у Немачку на праксу.

Такође, студенти имају могућност да, користећи интернет, пронађу велики број стипендија које додељују разне државе, институције, компаније. Значајни сајтови где могу видети које су актуелне стипендије јесу:

 

→ http://www.najstudent.com 

→ http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011