Стипендије

Са Job Fair-a у холу факултета
Са Job Fair-a у холу факултета

У последњих неколико година студенти имају могућности да конкуришу за велики број стипендија из различитих фондова како државних тако и иностраних.

Најзначајнија стипендија коју додељује Република Србија јесте Стипендија из Фонда за младе таленте Републике Србије која носи име ’’Доситеја’’ по нашем највећем просветитељу и оснивачу Велике школе. Право на конкурс за ову стипеднију имају сви студенти завршних година основних академских студија, као и студенти завршних година мастер академских студија факултета чији је оснивач Република Србија, а који су током студирања остварили просечну оцену изнад 9.0. Сваки стипендиста се обавезује уговором према држави да ће након завршетка студија радити у држави Србије пет година у периоду од осам година.

Друга стипендија која се додељује из буџета Републике Србије, јесте Студентска стипендија Министарства просвете, која се додељује студентима који су остварили најмању просечну оцену 8.5 из претходних година студија и који немају заосталих ипита. Они студенти који не остваре право на ову стипендију имају право на Студентски кредит који је исте вредности као и стипендија. Rазлика је што се кредит враћа након завршетка студија, осим ако студент није остварио просечну оцену изнад 8.5.

Данас, постоји такође велики број предузећа како страних тако и домаћих, разних компанија које додељују стипендије студентима различитих струка и на основу различитих параметара.

Постоји стипендија клуба ’’Привредник’’ коју додељује клуб привредника у Србији одређеном броју студената, који испуне критеријуме које је клуб  прописао. Обично су то просечна оцена у току студија, затим просечни приходи домаћинства и мотивационо писмо.

Једна од веома значајних стипендија јесте стипендија из Фондације др Зоран Ђинђић, која шаље студенте у Немачку на праксу.

Такође, студенти имају могућност да, користећи интернет, пронађу велики број стипендија које додељују разне државе, институције, компаније. Значајни сајтови где могу видети које су актуелне стипендије јесу:

 

→ http://www.najstudent.com 

→ http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011