Е-извори научних информација

Каталози


 

COBISS.SR - Претраживање електронског каталога библиотеке Грађевинског факултета

COBISS.SR -  Претраживање електронских каталога библиотека чланица Србије

COBISS.Net - Претраживање електронских каталога осталих земаља чланица система COBISS 

WorldCat - Претрага каталога светских библиотека (уносом наслова, аутора или предмета)

Е-извори научних информација

•      Српски цитатни индекс (поред библиографских података о радовима садрже и попис коришћене    

        литературе)

          

•      Електронски сервиси и базе пуног текста

        Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку страних научних информација и    

        промоцију домаћег научног издаваштва

•      Дигитални репозиторијуми PHAIDRA и НАРДУС

        PHAIDRA: е-тезе Универзитета у Београду (одбрањене од 2012. године) као и друге врсте  

        дигиталних објеката израђене на Универзитету;

       

        НАРДУС: национални репозиторијум докторских дисертација на универзитетима у Србији

 

 

•     Цитатне базе (поред библиографских података о радовима садрже и попис коришћене литературе)

 

             

     

•      Е-сервиси претплаћених издавача

    

 

•      Универзитетске библиотеке

           

 

•      Отворене архиве

      

DOAJ  - часописи у слободном приступу

TEL     - водеће националне и специјалне библиотеке Европе са преко 24 милиона стр. у

              пуном тексту, 18 милиона дигиталних објеката и 119 милиона библиографских

              записа

DART Europe -  e-тезе универзитета у Европи

arXiv.org - тематски дигитални репозиторијум са слободним приступом e-издањима из области

 

                  математике, физике, компјутерских и др. наука

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011