Катедра за управљање пројектима у грађевинарству

Мост Његушка река
Мост Његушка река
Општи подаци
шеф катедре
Ненад Б. Иванишевић, редовни професор
секретар катедре
е - пошта
веб

Историјат Катедре у кратким цртама

1846.  Почетак високошколске наставе грађевинарства у Србији: основана Инжењерска школа

1898. Уведени предмети из области организације и технологије грађења

1966. Основана Катедра за организацију грађевинских радова и економику

1993. Нови назив: Катедра за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству

1996. Oснован Одсек за планирање и грађење насеља (ПГН)

2003. Основан Одсек за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству

2014. Нови назив: Катедра за управљање пројектима у грађевинарству

 

За већину техничких предмета карактеристично je да постоје неке формуле и нека правила. Пре оснивања Катедре за управљање пројектима сматрало се да је за успех довољно испоштовати те формуле и правила.

Али, принципи управљања су мало другачији јер:

•          нема општих решења

•          битно је решити проблем

•          битно је применити стечено знање у пракси

•          није довољно знати “шта је предавано”

 

На Катедри за управљање пројектима студентима се нуди мало другачији угао посматрања јер

ЗНАЊЕ ИМА СМИСЛА САМО АКО СЕ КРЕАТИВНО ПРИМЕЊУЈЕ У РЕАЛНИМ СИТУАЦИЈАМА.

 

Циљеви

Да се студентима покаже како да воде рачуна о реалним могућностима!

Да се студенти науче како да воде рачуна о реалним интересима!

 

Будућим студентима

 

Зашто катедра за управљање пројектима?

"Привреда је упорно тражила од Факултета кадрове који ће разумети колико су сложени велики инвестициони пројекти како са техничко-технолошког становишта, тако и са становишта организације извођења свих радова на пројекту, развоја информационих система, финансија, правне и стручне регулативе. По природи ствари такви кадрови управо искључиво могу да се стварају само на Грађевинском факултету, јер одређеним процесима могу управљати само они који их разумеју са техничко-пројектантског становишта и који располажу одличним знањем из области технологије извођења свих радова на пројекту. Управо на том познавању технолошких решења базира се и основни извор свих кључних информација у свим сегментима управљања реализацијом инвестиционих пројеката." (Професор Бранислав Н. Ивковић, шеф Катедре)

 

Уколико завршите овај смер моћи ћете да радите на:

•          Управљању пројектима у грађевинарству

•          Пројектима организације грађења

•          Примени савремених технологија у грађевинарству

•          Планирању реализације грађевинских пројеката

•          Изради предмера и предрачуна радова

•          Уговарању у грађевинарству

•          Планирању рада грађевинских машина

•          Пројектовању база података и рачунарских мрежа

•          Развоју и примени савремених софтвера у грађевинарству

 

О програму

"Од школске 2005/06 год. настава на ГФ, као и на осталим факултетима и високим школама у нашој земљи изводи се по новом наставном плану и програму у складу са законом о високом образовању и Болоњском декларацијом на тростепеним академским студијама: основним, дипломским и докторским. Студијски програми се реализују у оквиру модула, тако да на основним четворогодишњим, дипломским и докторским студијама постоји Модул за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству. Интересовање студената за студије на овом одсеку, односно модулу, је веома велико. Дипломске радове на предметима који су припадали и сада припадају овој катедри дипломирло је до сада више од 2000 студената, а више докторанада је успешно одбранило докторске дисертације из научних области које припадају овој катедри.(Професор Живојин Прашчевић, декан Грађевинског факултета, 1998-2000)

 

Поред осталих, изучаваћете предмете из области:

•          Менаџмента 

•          Технологије грађења

•          Економије

•          Грађевинског права

•          Информатике

 

Добро нам дошли!

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011