Катедра за управљање пројектима у грађевинарству

Општи подаци
шеф катедре
Ненад Б. Иванишевић, редовни професор
секретар катедре
е - пошта
веб

 

Кратки историјат катедре и одсека/модула

Катедра је званично основана 1966. године под именом Катедра за организацију грађевинских радова и економику, али су предмети који представљају претече данашњих предмета из области организације и технологије грађења уведени још давне 1987. године. Од 1966. године до данас, катедра је мењала називе, (од 1974. године Катедра за организацију грађевинских радова, од 1993. године Катедра за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству), да би данашњи назив Катедра за управљање пројектима у грађевинарству, добила 2014. године.

Од свог оснивања до данас катедра је пажљиво ослушкивала потребе тржишта и прилагођавала своје наставне програме у складу са њима. Тако се од 1995. године кроз Одсек за планирање и грађење насеља, преко Одсека (Модула) за менаџмент технологију и информатику у грађевинарству (2003) до данашњег модула Организација технологија и информатика у грађевинарству на мастер студијама, поред предмета из пројектовања конструкција објеката високоградње, саобраћајне и хидротехничке инфраструктуре изучавају предмети из области технологије грађења, економије, грађевинског права, менаџмента и информатике.

Катедра у садашњости

Поред основних знања из пројектовања технологије грађења објеката високоградње, саобраћајне и хидротехничке инфраструктури, студијски програм на мастер академским студијама обухвата и предмете из управљања подацима (управљање базама, анализа и визуелизација података), информационог моделирања објеката (БИМ технологије), метода оптимизације процеса, савремених метода за планирање и контролу трошкова и времена у грађевинарству, стандардних модела уговора (ФИДИК) и процедура за управљање пројектима у грађевинарству (ПМИ, ИПМА), али и предмете који се баве грађевинском механизацијом, вредновањем и одржавањем објеката, управљањем квалитетом, људским ресурсима и грађевинским предузећима.

Мисија и визија катедре

Мисија катедре је да понуди мало другачији угао посматрања у којем нема општих и једнозначних решења, већ је потребно применити стечено знање и решити проблем водећи рачуна о реалним могућностима и интересима учесника на пројектима, јер знање има смисла само ако се креативно примењује у реалним ситуацијама.

Наша мисија је посвећена пружању знања, алата и ресурса студентима како би се развили у изврсне лидере у области управљања пројектима у грађевинарству. Кроз сарадњу са индустријом, партнерима и заједницом, тежимо обликовању будућности грађевинарства у складу са највишим стандардима квалитета и одговорности. Такође, настојимо да инспиришемо генерације студената и професионалаца да буду стручњаци у ефикасном, одрживом и иновативном управљању грађевинским пројектима.

"Привреда је упорно тражила од Факултета кадрове који ће разумети колико су сложени велики инвестициони пројекти како са техничко-технолошког становишта, тако и са становишта организације извођења свих радова на пројекту, развоја информационих система, финансија, правне и стручне регулативе. По природи ствари такви кадрови управо искључиво могу да се стварају само на Грађевинском факултету, јер одређеним процесима могу управљати само они који их разумеју са техничко-пројектантског становишта и који располажу одличним знањем из области технологије извођења свих радова на пројекту. Управо на том познавању технолошких решења базира се и основни извор свих кључних информација у свим сегментима управљања реализацијом инвестиционих пројеката." Професор Бранислав Н. Ивковић, шеф Катедре у периоду 2006–2012 и 2014–2017

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011