Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство

Молимо за тишину! Експерименти у току...
Молимо за тишину! Експерименти у току...
управник института
Ненад М. Јаћимовић, ванредни професор
заменик управника
телефон
+381 11 3370 206
е - пошта
веб

Позивамо вас да погледате презентацију института!

Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство је организациона јединица Грађевинског факултета у Београду која у садашњој организационој форми постоји од 1976. године. Институт је формиран под називом "Завод за хидротехнику". Од 1978. до 2004. године институт се звао "Институт за хидротехнику" а од 2005-те се у назив Института додаје и "водно еколошко инжењерство", чиме се сугерише померање тежишта пословања Института на еколошке проблеме.

Институт је наставна база Катедре за хидротехнику и водно еколошко инжењерство за извођење експерименталног и практичног дела наставе на редовним, специјалистичким и докторским студијама. Осим тога, Институт омогућава реализацију научно-истраживачког рада везаног за теренска и лабораторијска мерења, као и обраду тих података савременим рачунарским поступком и организује и обједињава стручну делатност свих чланова Института.

Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство обједињује рад следећих лабораторија: Лабораторија за комуналну хидротехнику и квалитет вода, Лабораторија за механику флуида и мерење запремине протекле течности, Лабораторија за хидраулику и уређење водних токова, и Лабораторија за хидрометрију и хидрологију. Под окриљем Института делује и Међународни центар за обуку и истраживања у области градских вода (IRTCUD).

Поред учешћа у наставном и научно-истраживачком процесу, Институт је активно укључен у бројне привредне послове. Кроз такву стручну делатност Институт омогућава наставницима факултета да буду у сталном контакту са реалном инжењерском праксом, чиме се утиче на побољшање квалитета наставе и чвршће повезивање праксе и теорије. Са друге стране, обављајући комерицјалну стручну делатност, Институт стиче материјална средства која улаже у побољшање услова рада, набавку опреме, израду лабораторијских инсталација и модела и за запошљавање високостручног на одређено време, доприносећи на тај начин развоју наставног и научно-истраживачког  рада.

Може се слободно рећи да нема већег пројекта у чијој реализацији није учествовао Институт, без обзира на начин учествовања (део пројекта, идејна решења, експертизе и сл.), самостално или у сарадњи са другим институцијама. Један од најчешћих облика делатности јесте израда студија које дефинишу све потребне услове за пројектовање и изградњу хидротехничких објеката и система, или разматрају могућност побољшања рада већ постојећих. Такође, стручњаци Института се често ангажују за припрему великих тендерских документација као и за "ревизије у ходу", чиме имају могућност да утичу на све фазе пројектовања, односно израде студија.

Чланови Института су сви наставници и сарадници Катедре за хидротехнику и водно еколошко инжењерство и ненаставно особље (инжењери сарадници, лаборанти, техничари, вкв. радници и др). 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011