Грађевинарство докторске студије 2014

студијски програми
студијски програми
Карактеристике студијског програма
Облик студија
докторске студије
Година акредитације
2014
Број година
3
Укупан број бодова у току студирања
180
Звање по завршетку студирања
доктор наука - грађевинарство

Докторске студије намењене су оним дипломираним грађевинским инжењерима - мастерима који желе да се баве научно-истраживачким радом и стекну звање доктора грађевинских наука.

Како би процес уписа био што лакши, молимо вас прочитајте текст Конкурса. Пре званичног подношења пријаве неопходно је да се определите за ужу научну област којом желите да се бавите као и за ментора са којим желите да радите.

Уобичајено је да докторска дисертација буде резултат истраживања спроведених у оквиру научно-истраживачких пројеката. Као смерница при одабиру уже научне области и ментора може вам послужити и списак до сада одбрањених и одобрених тема докторских дисертација на Грађевинском факултету.

 

Програм се одвија кроз следеће модуле:

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011