Грађевинарство специјалистичке студије 2014

студијски програми
студијски програми
Карактеристике студијског програма
Облик студија
специјалистичке студије
Година акредитације
2014
Број година
1
Укупан број бодова у току студирања
60
Звање по завршетку студирања
спец. инж. енерг. ефик. у зградарству

Овај студијски програм похађа се од школске 2014/2015. године.

Услов за упис на студијски програм су завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова из области грађевинарства и сродних области. Ранг листа за пријем кандидата се формира на основу опште просечне оцене на основним и мастер академским студијама. Број расположивих места за упис одређује се за сваку школску годину у складу са друштвеним потребама и интересима струке. За школску 2014/2015 годину на овај студијски програм уписује се 30 студената (у статусу самофинансирајућих студената).

Циљ овог студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области “Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи”. Треба напоменути да овим областима није посвећена довољна пажња на основним и академским студијама из области грађевинарства. Такође, студенти стичу и професоналне квалификације за полагање стручног испита и добијање лиценце за послове израде елабората енергетске ефикасности и енергетске сертификације зграда. Поред тога, студенти добијају основна знања из области одржавања и процене вредности објеката високоградње.

Ово су специјалистичке академске студије које сaдрже теме из области техничко-технолошких наука. Исход процеса учења је стицање знања и професионалне квалификације који кандидатима омогућава самостално бављење инжењерском струком у домену анализе енергетске ефикасности зграда, као и њиховог одржавања и процене вредности.

Настава се одвија кроз предавања, вежбе, консултације, израду семинарских радова, стручну праксу и друге облике наставе. Фондови наставних часова су изражени кроз часове за предавања и вежбе или друге облике наставе.

Програм се одвија кроз следеће модуле:

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011