Институт за управљање пројектима у грађевинарству

Ми претварамо план у дело
Ми претварамо план у дело
управник института
Предраг С. Петронијевић, ванредни професор
заменик управника
,
телефон
+381 11 3218-636
е - пошта
веб

Институт за управљање пројектима у грађевинарству Грађевинског факултета у Београду поседује дугогодишње богато искуство у планирању и управљању изградњом великог броја значајних инвестиционих пројеката у земљи и иностранству. 

Институт је израдио велики број пројеката организације и технологије грађења као и техничку контролу и ревизију пројектне документације, а такође је обављао и послове стручног надзора, израду студија оправданости, експертизе, консалтинг везан за тендерске процедуре, процене вредности и непокретности, стручне обуке и судска вештачења.

До 2014. године Институт је носио назив Институт за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству, као и истоимена Катедра, а у априлу те године Институт је добио данашњи назив.

Тим

Окосницу тима  Института чине професори и сарадници са Катедре за управљање пројектима у грађевинарству на Грађевинском факултету у Београду:

•          8 доктора наука из области грађевинарства, права и информатике;

•          8 студената докторских студија;

•         низ сарадника различитих струка.

Интензивна сарадња с привредом од 1988. године

Пројекти на којима је Институт учествовао кроз консултантске услуге из области управљања пројектиманаведени су испод (дати су периоди реализације пројеката, назив, држава и буџет пројекта):

•          1989. – 1991. Изградња 3 комплекса, Ирак –  1,1 милијарда УСД;

•          1990. – 1995. Изградња комплекса фабрика, Сибир, Русија – 300 милиона ДЕМ;

•        2007. – 2010. Изградња комплекса за дубоку прераду нафте “Хидрокрекинг са пратећим објектима”, Сургутнефтгаз, Кириши, Русија, 4,5 милијарди УСД;

•         Од 2010. г.      Изградња Коридора X – Е-80 (Ниш – Бугарска граница) и Е-75 (Ниш – граница са Македонијом), Србија – 1,5 милијарди ЕУР.

•          Од 2013. г.Реконструкција топионице и доградње фабрике сумпорне киселине, РТБ Бор, Србија – око 200 милиона ЕУР;

Значајније серије обука реализоване из области управљања пројектима

•          2010.– 2016.НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ (НАРР)

•          2013. – 2014. ДЕНЕЗА М ИНЖЕЊЕРИНГ - Београд

•          2014.ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

•          2014. – 2015. ЕНЕРГОТЕХНИКА ЈУЖНА БАЧКА

Новије референце у области израде техничке документације 

•          2010. Израда Студије оправданости доградње и реконструкције Клиничког центра Србије у Београду (за потребе Министарства здравља Републике Србије)

•          2012. Студија оправданости за индустријску зону „Зона складишта“ у Неготину

•       2013. Студије оправданости у првој фази реализације пројекта “Базе цена за предмер и предрачун материјала и услуга у процесу изградње у оквиру Нафтне Индустрије Србије”

•        2014. Идејни пројекат управљања реализацијом радова и идејни пројекат организације и технологије грађења за пројекат одсумпоравања ТЕНТ-а (Термоелектрана Никола Тесла)

•       2014. Упоредна анализа цена радова за изградњу цевовода Јужни ток кроз Србију, укључујући и изградњу две компресорске станице.

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011