Институт за управљање пројектима у грађевинарству

управник института
Предраг С. Петронијевић, ванредни професор
заменик управника
,
телефон
+381 11 3218-636
е - пошта
веб

Сарадња са привредом

Институт за управљање пројектима у грађевинарству представља истакнуту организацију која окупља врхунске стручњаке и професионалце са богатим искуством у различитим сегментима грађевинске индустрије. Током свог дугогодишњег постојања, институт и његови чланови, од којих су неки и истакнути чланови Инжењерке академија наука, играли су кључне улоге на највишим позицијама у држави. Ове улоге су укључивале широк спектар одговорности и услуга, од пружања стручних смерница и консултација, активности на очувању професионалних етичких стандарда кроз деловања у оквиру професионалних удружења до руководства на највишим државним нивоима у области грађевинарства.

Кроз своје активности, чланови су допринели унапређењу и развоју грађевинске индустрије, пружајући високо стручне консултантске услуге за пројекте од значаја за Републику Србију, укључујући и учешћа у грађевинским споровима и судским процесима, доприносећи тако решавању комплексних проблема на пројектима. Од оснивања запослени на институту су израдили велики број пројеката организације и технологије грађења, студија оправданости, вредносног инжењерства, процене непокретности,  вршили стручни надзор приликом извођења радова на значајним пројектима у земљи и иностранству и спроводили техничку контролу и ревизију пројектне документације. Још неке од услуга које институт може понудити компанијама у привреди:

•    подршка у управљању стандардним уговорима (FIDIC, EIB)
•    анализа одштетних захтева (Claims) и измена пројеката (Variations)
•    израда динамичких планова и праћење реализације пројекта
•    анализа кашњења и узрока кашњења на грађевинским пројектима
•    анализе трошкова (анализа јединичних цена, промена цена, клизна скала)
•    израда информационог система као подршке у различитим областима управљања пројектима (праћењу напредовања, анализи кашњења на пројекту, управљању документацијом итд.)
•    предлог мера за енергетску санацију објеката

Наука

У погледу научног рада, запослени на институту су орјентисани ка мултидисциплинарној сарадњи и практичној примени која се одвија кроз сарадњу између индустрије, бивших студената и интернационалних партнера. Истраживачи са института су били и још увек су ангажовани на домаћим, билатералним и међународним пројектима из програма Фонда за науку, Хоризонт 2020 и Хоризонт Европе, Ерасмус +,  Кост акција (Cost actions). Научни рад на институту се одвија кроз четири области:
•    управљање пројектима у грађевинарству
•    примена дигиталних технологија у управљању пројектима
•    одржива изграђена средина (циркуларна економија, управљање енергијом)
•    отпорност и управљање ризиком од катастрофа

Курсеви перманентне едукације

Пратећи потребе привреде, Институт за управљање пројектима у грађевинарству редовно одржава курсеве едукације и иновације знања. У последњих 25 година одржан је низ курсева из области управљања инвестиционим пројектима у грађевинарству покривајући све области потребних знања за успешно управљање пројектима и коришћење савремених дигиталних алата. Тренутно су у понуди курсеви из управљања пројектима, одштетним захетвима и управљањем квалитетом и људским ресурсима.

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011