Геодезија

Студијски програм Геодезија
Студијски програм Геодезија

Геодезија (грч. γεωδαισία, од γῆ: земља, δαίω: делити) je научна дисциплина која се бави мерењима и представљањем Земље и њеног спољашњег гравитационог поља у тродимензионалном простору који се мења временом. Савремено схватање проширује ову дефиницију и на остале планете Сунчевог система. Заједно са астрономијом, геодезија спада у најстарије науке уопште, а несумњиво је најстарија геонаука. Током веома богате и дуге историје, развој геодезије је ишао у корак сa развојем астрономије, математике, физике, а појавом рачунара, и са рачунарским наукама. Методе и технике геодетских мерења, обрада и анализа података, као и њихова визуелизација и дистрибуција се унапређују заједно са напретком технологије, чиме се спектар употребе просторних података константно проширује.
Као што је то случај са већином научних дисциплина, и геодезија је подељена на поддисциплине. Класичне су физичка, математичка и динамичка геодезија, са низом специјализованих теоријско-практичних области. Међу њима се налазе: сателитска геодезија, премер, катастар непокретности, фотограметрија, даљинска детекција, геоинформатика, картографија, инжењерска геодезија, геодетска метрологија, управљање непокретностима итд.

Зашто да упишеш геодезију на Грађевинском факултету у Београду?

 

- Зато што је модерно и актуелно занимање са дугом традицијом.

- ГРФ је институција са најдужом традицијом у Србији у области грађевинарства и геодезије, од   преко 175 година.

- Диплома је призната у целом свету.

- Интересују те математика, физика и информационе технологије.

- Тражиш спој математике с природним, техничким и рачунарским наукама.

- Фасциниран си димензијом и кретањем планете Земље и њеним гравитационим пољем.

- Занимају те савремене технологије и инструменти за прецизно одређивање положаја, навигацију и мерење најразличитијих објеката.

- Хтео би да разумеш како функционишу ГПС навигација, позиционирање и рутирање.

- Желео би да учествујеш у изградњи тунела, мостова, високих зграда, саобраћајница, стадиона или аеродрома широм света.

- Занимљива ти је визуелизација простора помоћу карата и 3Д модела.

- Занимају те катастар и управљање непокретностима.

- Заинтересован си за комбинацију практичних и теоријских знања током студија и током каријере.

- Зато што у току студирања три пута одлазиш на двонедељну практичну наставу на Златибор.

- Уживаш у раду у тиму и комуникацији с људима, али си спреман и на самосталан рад.

- Волео би да сарађујеш с другим струкама.

- Планираш да се запослиш одмах по завршетку факултета.

 

Шта ћеш да научиш?

Поштујући традицију дугу 175 година, наставници на Катедри за геодезију и геоинформатику негују постулате инжењерског приступа, усвајају модерне технологије и унапређују предмете у складу с њима. На овом иновираном студијском програму ћеш савладати методе геодетских мерења и прикупљања просторних података, користећи различите мерне поступке који се ослањају на проверене принципе и савремене технологије. Бавићеш се разним техникама обраде и анализе просторних података различитог нивоа детаљности и прецизности, од мерења конструктивних елемената у инжењерској геодезији у стотим деловима милиметра, до полупречника Земље у хиљадама километара.

Где можеш да се запослиш када завршиш студије?

Поље примене геодезије је практично неограничено. Геодезија обухвата широк спектар активности, од постављања теоријских темеља геодетских метода, до прикупљања и манипулације подацима, које се данас у највећој мери заснивају на информационим технологијама.

 

Након завршетка студија, наши студенти се најчешће запошљавају у оквиру:

 - геодетских фирми у приватном сектору;

- пројектантских и извођачких грађевинских фирми – геодетски радови приликом пројектовања;

- изградње и експлоатације објеката;

- Републичког геодетског завода и његових сектора;

- институција и фирми које се баве урбанизмом, пољопривредом, шумарством, комуналним делатностима;

- образовању – универзитетском, високом и средњем;

- ИТ фирми које раде са просторним подацима.

 

Детаљи студијског програма могу се наћи на линку овде.

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011