Пројекти

Без науке нема напретка у струци!
Без науке нема напретка у струци!

На нашем факултету одвија се веома жива научна и стручна активност, пре свега у оквиру бројних института и лабораторија, али и на самосталном нивоу. Наши наставници и докторски студенти труде се да прате најсавременије трендове из грађевинске и геодетске науке и праксе. Последњих година нарочито је појачан научни рад што је довело и до пораста броја објављених радова у реномираним научним часописима (СЦИ листа). На факултету се пружа могућност да у научном раду учествују и најбољи студенти завршних година.

Грађевински факултет руководи и учествује у већем броју научно-истраживачких пројеката које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије, као и у већем броју међународних пројеката. 

 Eлектронску брошуру о научноистраживачким пројектима Грађевинског факултета, од 2020. године до данас, можете преузети ОВДЕ.

Међународни пројекти

назив програм тип период улога контакт
Boosting the uptake of circular integrated solutions in construction value chains-CircBoost HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-two-stage Horizon Europe 2023 - 2027 партнер Доц. Јелена Драгаш, в.проф. Иван Игњатовић, доц. др Зорана Петојевић, доц. др Ана Надажди
Насипи реке Дунав отпорни на климатске промене - CHERUBIM Програм међународне научне сарадње од значаја за Републику Србију-Програм за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону 2023 - 2025 партнер Доц.др Сања Јоцковић
TrANsMIT - Techno-economic analysis of carbon mitigation technologies COST Action CA21127 COST 2022 - 2026 партнер доц.др Марко Маринковић
CircularB - Implementation of Circular Economy in the Built Environment COST Action CA21103 COST 2022 - 2026 партнер Доц. др Ана Надажди
EUREF Densification IAG REFERENCE FRAME SUB-COMMISSION FOR EUROPE (EUREF) EUREF EPN Densification 2022 - _ партнер В. проф. Олег Одаловић
HELEN - Holistic design of taller timber building COST Action CA20139 COST 2021 - 2025 партнер В. проф др Марија Нефовска-Даниловић, В. Рацић, М. Марјановић
MODENERLANDS - Modular Energy Islands for Sustainability and Resilience COST Action CA20109 COST 2021 - 2025 партнер Kристина Костадиновић Вранешевић
NEXUSNET - Network on water-energy-food nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond COST Action CA20138 COST 2021 - 2025 партнер Доц. Виолета Василић
Integrated NBS-based Urban Planning Methodology for Enhancing the Health and Well-being of Citizens: the EuPolis Approach Horizon 2020: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials SC5-14-2019 H2020 2020 - 2024 партнер Доц. др Ања Ранђеловић
CERTBOND - Reliable roadmap for certification of bonded primary structures COST Action CA18120 COST 2019 - 2023 партнер Доц. др Марко Маринковић
HARAC - Hot mix Asphalt with high Reclaimed Asphalt Content Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и Италија Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и Португал 2019 - 2021 партнер В.проф. др Горан Младеновић
SPIF - Seismic Performance of Multi-component systems in special risk industrial facilities Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastrukture Alliance for Europe (SERA Framework) Мултилатерални 2019 - 2020 партнер Доц. др Марко Маринковић
Креирање геопросторне базе података потенцијалне соларне инсолације за територију Црне Горе Билатерални пројекат МПНТР Републике Србије и Министарства науке Црне Горе Билатерални 2019 - 2020 партнер Проф. др Бранислав Бајат
BEACON- “Boosting Agricultural Insurance based on Earth Observation data” H2020 DT-SPACE-01-EO-2018-2020: Digitising and transforming European industry and services (DT) H2020 2019 - 2022 партнер Доц. др Драгутин Протић
GEOBIZ Project - ERASMUS+ KA2 Capacity Building in Higer Education. ERASMUS+ KA2 Еразмус 2019 - 2022 партнер Проф. др Бранко Божић
Wat-Qual - Water Quality in Drinking Water Distribution Systems H2020 Call: H2020-MSCA-RISE-2017 (Marie Sklodowska-Curie Research and innovation staff exchange) H2020 2018 - 2020 партнер В.проф. др Ненад Јаћимовић
Процена сеизмичног одговора постојећих објеката у Србији и Аустрији - оцена стања, ојачање и санација Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и Аустријa Билатерални 2018 - 2019 партнер В. проф. Иван Игњатовић
RECONECT - Regenarating Ecosystems with Nature-based Solutions for Hydro-meteorological Risk Reduction H2020 SC5-2016-2017 call (Greening the Economy) H2020 2018 - 2022 партнер Проф. др Јасна Плавшић
Енергетски и еколошки ефикасно коришћење ресурса у изградњи бетонских конструкција Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и Португал Билатерални 2018 - 2019 партнер Проф. др Снежана Маринковић
IMSAFE - Improved safety through safer cementation of hazardous wastes NATO Science for Peace and Security Мултилатерални 2018 - 2019 партнер В. проф. Иван Игњатовић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and Politecnico di Milano, Italy ERASMUS+ KA1 Еразмус 2017 - 2019 партнер В.проф. др Марија Нефовска-Даниловић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and University of Pardubice, Czech Republic ERASMUS+ KA1 Еразмус 2017 - 2019 партнер Проф. др Зденка Поповић
HARMONIOUS - Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring COST CA16219 COST 2017 - 2022 партнер Проф. др Јасна Плавшић
”Research challenges in implementing and operating high-speed railways in Central and East Europe: Transfer of knowledge from China and its adjustment to European rail market” Билатерални пројекат између Универзитета у Београду и Јиаотонг Универзитета у Пекингу Билатерални 2017 - 2019 партнер Доц. др Лука Лазаревић
APOLLO- Advisory platform for small farms based on earth observation H2020-EU.2.1.6. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies – Space H2020 2016 - 2019 партнер Доц. др Драгутин Протић
i2MHB - Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings COST Action TD1406 COST 2015 - 2019 партнер Доц. др Марко Маринковић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and Politechnical University of Timisoara, Romania ERASMUS+ KA1 Еразмус 2015 - 2017 партнер Доц. др Мирослав Марјановић
DSPF InterFloodCourse - International Postgraduate Course on Flood Management DSPF (Danube Strategic Project Fund) Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и Португал 2018 - 2019 партнер Проф. др Јасна Плавшић
Making concrete green: customized concrete structures optimised for long-term loadings DFG Initiation of International Collaboration Мултилатерални 2018 - _ партнер Проф. др Снежана Маринковић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and Jade University in Oldemburg, Germany ERASMUS+ KA1 Еразмус 2016 - 2018 партнер В.проф. др Загорка Госпавић
DeveloPPP - Пројекат PPP који спроводи компанија Barthauer Software GmbH (Braunschweig, Немачка) PPP uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) DEG KfW 2016 - 2018 партнер Доц. др Немања Бранисављевић
E-Asphalt -Fatigue and Self-healing Properties of Bitumen and Asphalt Mixtures Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и DAAD, Немачка Билатерални 2016 - 2017 партнер В.проф. др Горан Младеновић
Fiber reinforced alkali activated composites (properties and selected durability aspects) Програм за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону (Универзитет у Београду, TU Vienna, UT Brno). Мултилатерални 2016 - 2017 партнер В. проф. Иван Игњатовић
Quality specifications for roadway bridges, standardization at a European level COST Action TU1406 COST 2015 - 2018 координатор Проф. др Раде Хајдин
Research of River-Port Sediment and its Potential use in Civil Engineering (01_PA1a-C2) START - Danube Region Project Fund Билатерални 2015 - 2016 партнер В. проф. Иван Игњатовић
GEOWEB - Мodernising geodesy education in Western Balkan with focus on competences and learning outcomes ERASMUS+ KA2 Еразмус 2015 - 2018 партнер Проф. др Бранко Божић
ISABELA – Integration of Social Aspects and Benefits into Life-Cycle Asset Management Transnational Road Research Programme, call 2014: Asset Management and Maintenance CEDR 2015 - 2017 партнер В.проф. др Горан Младеновић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and University Federico Secondo, Naples, Italy ERASMUS+ KA1 Еразмус 2015 - 2017 партнер В.проф. др Горан Младеновић
”RAMB-Risk Assessment of Masonry Bridges under Flood Conditions: Hydrodynamic Effects of Debris Blockage and Scour. Project leader: University of Exeter, UK. 2015-2017.” EPSRC Project EP/M017354/1 funded by the UK Engineering and Physical Sciences Research Council. EPSRC 2015 - 2018 партнер Проф. др Душан Продановић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and University of Aegean, Greece ERASMUS+ KA1 Еразмус 2015 - 2017 партнер
Resilient Kraljevo: Management of the Post-Earthquake Community Reconstruction Effort SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) Билатерални 2015 - 2018 партнер В.проф. др Зоран Стојадиновић
”Recycled aggregate and fly ash concrete: Economic and technologic study From down cycling to urban ecology ” SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) Билатерални 2015 - 2016 партнер Проф. др Снежана Маринковић
x-ARA – Cross Asset Risk Assessment, CEDR Transnational Road Research Programme, call 2013: Ageing Infrastructure Management CEDR 2014 - 2016 партнер В. проф. др Горан Младеновић
BENEFIT– Business Models for Enhancing Funding and Enabling Financing for Infrastructure in Transport H2020: EU.3.4. SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And Integrated Transport H2020 2014 - 2016 партнер
Support to Water Resources Management in the Drina River Basin Svetska Banka Western Balkans Investment Framework 2014 - 2017 партнер Проф. др Јасна Плавшић
GNSS4SWEC - Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate COST Action ES1206 COST 2013 - 2017 партнер Проф. др Драган Благојевић
Land and Property Management (Stability Pact for Sout Eastern Europe) German Academic Exchange Service (DAAD) Мултилатерални 2012 - 2014 партнер Проф. др Иван Алексић
Water and Climate Adaptation Plan for the Sava River Basin Svetska Banka Western Balkans Investment Framework 2012 - 2015 партнер Проф. др Јасна Плавшић
EDUCATE - Postgraduate Course in Water Resources and Environmental Management INTERREG III B CADSES Neighbourhood Programme INTERREG 2007 - 2016 координатор В.проф. др Зорана Науновић
Динамичка анализа мостова Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР Републике Србије и Министарства за науку Словеније Билатерални 2004 - 2005 партнер Проф. др Мира Петронијевић
SEEFORM - The South Eastern European Gradaute School for Master and PhD Formation in Engineering German Academic Exchange Service (DAAD) Мултилатерални 2004 - 2016 партнер Проф. др Мира Петронијевић
DYNET- Dynamic network German Academic Exchange Service (DAAD) Мултилатерални 2000 - 2004 партнер Проф. др Мира Петронијевић

Домаћи пројекти

назив шифра програм период улога контакт
ForestCO2 - EO and in situ based information framework to support generating Carbon Credits in forestry 6686 Фонд за науку - Зелени програм сарадње науке и привреде 2023 - 2025 координатор В. проф. др Милан Килибарда
RELATE - Architecture and Urban Planning - An outside curriculum. Building neighbourhood curriculum through a gaming approach 7726555 Фонд за науку - Програм ИДЕЈЕ 2022 - 2024 партнер В.проф. др Марија Обрадовић
Substrate4CLT - Towards Sustainable Buildings: Novel Strategies for the Design of Vibration Resistant Cross-Laminated Timber Floors 7677448 Фонд за науку - Програм ИДЕЈЕ 2022 - 2024 координатор В.проф. др Марија Нефовска-Даниловић
Waste-Water - ZERO-WASTE CONCEPT FOR FLOOD RESILIENT CITIES 7737365 Фонд за науку - Програм ИДЕЈЕ 2022 - 2024 координатор В.проф. др Владана Рајаковић-Огњановић
”HyCRETE - HYBRID SOLUTION FOR IMPROVED GREEN CONCRETE PERFORMANCE” 6415004 Фонд за науку - Програм сарадње српске науке са дијаспором 2021 - 2023 координатор Проф. др Снежана Маринковић
”Timber&FRP - HYBRID STRUCTURES AND CONNECTION OF TIMBER AND FRP ” 6414823 Фонд за науку - Програм сарадње српске науке са дијаспором 2021 - 2022 координатор Доц. др Марија Тодоровић
DoubleVeg - APPLICATION OF DOUBLE-AVERAGING METHODOLOGY TO MODELLING OF FLOW IN COMPOUND CHANNELS WITH VEGETATION ON FLOODPLAINS 6466895 Фонд за науку - Програм сарадње српске науке са дијаспором 2021 - 2022 координатор В.проф. др Дејана Ђорђевић
Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 200092 МПНТР 2020 - _ партнер Проф. др Владан Кузмановић
CERES - Eco-based information for ”smarter” agriculture and carbon farming 6527073 Фонд за науку - Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције 2020 - 2022 партнер Проф. др Милош Ковачевић
DyRes_System - Dynamics resilience as a measure for risk assessment of the complex water, infrastructure and ecological systems: Making a context 6062556 Фонд за науку - Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС) 2020 - 2022 партнер Доц. др Дамјан Иветић
Стварање услова за побољшање квалитета животне средине у зградама у домену заштите од буке Зелени фонд за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине, у 2018. години 2018 - 2018 партнер В.проф др Љиљана Брајовић
Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре 37010 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор Проф. др Душан Продановић
Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација 37009 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор В.проф. др Зорана Науновић
Истраживање стања и метода унапређења грађевинских конструкција са аспекта употребљивости, носивости, економичности и одржавања 36048 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор В.проф. др Зоран Мишковић
Унапређење геодетске основе Србије за потребе савременог државног премера 36020 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор Проф. др Иван Алексић
Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, примери) 47017 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Проф. др Марко Иветић
Улога и имплементација државног просторног плана и регионалноих развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања 47014 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Проф. др Бранислав Бајат
Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних структура у биомедицини и информатици 45016 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Доц. др Милена Давидовић
Оптоелектронски нанодимензиони системи - пут ка примени 45003 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер В.проф. др Љиљана Брајовић
Астроинформатика: примена ИТ у астрономији и сродним дисциплинама 44002 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Доц. др Милена Давидовић
Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења 43009 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер В.проф. др Владана Рајаковић-Огњановић
Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање 43007 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Проф. др Бранко Божић
Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању 44006 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер В.проф. др Марија Обрадовић
Унапређење енергетских карактеристика и квалитета унутрашњег простора у зградама образовних установа у Србији са утицајем на здравље 42008 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Проф. др Драгослав Шумарац
Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 36028 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Мирјана Вукићевић
Побољшање енергетске ефикасности зграда у Србији и унапређење националних регулативних капацитета за њихову сертификацију 42012 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 координатор Проф. др Драгослав Шумарац
Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 36046 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор проф. др Мира Петронијевић
Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 36036 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Бранислав Ђорђевић
Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 36008 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер В.проф. др Александар Чучаковић
Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама система 171028 MПНТР - Пројекти основних истраживања 2011 - 2019 партнер
Простори функција и оператори над њима 174017 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор
Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији 37013 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Љубодраг Савић
Оцена утицаја климатских промена на водне ресурсе Србије 37005 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Јасна Плавшић
Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 36043 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер В.проф. др Марија Нефовска-Даниловић
Развој методе израде пројектне и извођачке документације инсталационих мрежа у зградама компатибилне са BIM процесом и релевантним стандардима 36038 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Доц. др Душан Исаиловић
Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји 36035 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Доц. др Драгутин Протић
Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске уније 36012 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Зденка Поповић
Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 36009 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер В.проф. др Бранко Миловановић
Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 36002 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Раде Хајдин
Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у Србији 36017 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Снежана Маринковић
Индустријски отпад – техногене сировине за пречишћавање рудничких вода и производњу еколошки прихватљивог материјала Zeleni fond za podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i projekata u oblasti zaštite životne sredine, u 2018. godini 2018 - 2018 партнер В.проф. др Александар Савић
Развој програмског система за изравнање и анализе геодетских мрежа у премеру МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2008 - 2010 координатор Проф. др Иван Алексић
Геодетски референтни оквир Београда МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2002 - 2004 координатор Проф. др Иван Алексић
Дистрибуција GPS података за потребе позиционирања у реалном времену МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2002 - 2005 координатор Проф. др Иван Алексић
Истраживање и развој метода пројектовања, грађења, унапређења технологија градње и освајања производње грађевинских материјала у циљу комплексног наступа домаћег грађевинарства на међународном тржишту - Развој мотода пројектовања и реализације Геодетског информационог система Републике Србије MПНТР - Пројекти основних истраживања 1995 - 2000 координатор Проф. др Иван Алексић
Истраживање, усавршавање и оптимизација метода и поступака пројектовања, грађења и одржавања саобраћајница применом савремених технологија - Истраживања у циљу решавања проблема који проистичу због увођења нових технологија и аутоматизације премера и његовог одржавања MПНТР - Пројекти основних истраживања 1990 - 1995 координатор
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011