Пројекти

Без науке нема напретка у струци!
Без науке нема напретка у струци!

На нашем факултету одвија се веома жива научна и стручна активност, пре свега у оквиру бројних института и лабораторија, али и на самосталном нивоу. Наши наставници и докторски студенти труде се да прате најсавременије трендове из грађевинске и геодетске науке и праксе. Последњих година нарочито је појачан научни рад што је довело и до пораста броја објављених радова у реномираним научним часописима (СЦИ листа). На факултету се пружа могућност да у научном раду учествују и најбољи студенти завршних година.

Грађевински факултет руководи и учествује у већем броју научно-истраживачких пројеката које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије, као и у већем броју међународних пројеката. 

 

Међународни пројекти

назив програм тип период улога контакт
Boosting the uptake of circular integrated solutions in construction value chains-CircBoost Horizon Europe HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-two-stage 2023 - 2027 партнер доц. Јелена Драгаш, в.проф. Иван Игњатовић
EUREF Densification IAG REFERENCE FRAME SUB-COMMISSION FOR EUROPE (EUREF) EUREF EPN Densification 2022 - _ партнер в. проф. Олег Одаловић
HELEN - Holistic design of taller timber building COST Action CA20139 COST 2021 - 2025 партнер В. проф др Марија Нефовска-Даниловић, В. Рацић, М. Марјановић
MODENERLANDS - Modular Energy Islands for Sustainability and Resilience COST Action CA20109 COST 2021 - 2025 партнер Kристина Костадиновић Вранешевић
NEXUSNET - Network on water-energy-food nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond COST Action CA20138 COST 2021 - 2025 партнер доц. Виолета Василић
Integrated NBS-based Urban Planning Methodology for Enhancing the Health and Well-being of Citizens: the EuPolis Approach Horizon 2020: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials SC5-14-2019 H2020 2020 - 2024 партнер Доц. др Ања Ранђеловић
Креирање геопросторне базе података потенцијалне соларне инсолације за територију Црне Горе Билатерални пројекат МПНТР Републике Србије и Министарства науке Црне Горе Билатерални 2019 - 2020 партнер Проф. др Бранислав Бајат
HARAC - Hot mix Asphalt with high Reclaimed Asphalt Content Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и Италија Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и Португал 2019 - 2021 партнер В.проф. др Горан Младеновић
SPIF - Seismic Performance of Multi-component systems in special risk industrial facilities Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastrukture Alliance for Europe (SERA Framework) Мултилатерални 2019 - 2020 партнер Доц. др Марко Маринковић
CERTBOND - Reliable roadmap for certification of bonded primary structures COST Action CA18120 COST 2019 - 2023 партнер Доц. др Марко Маринковић
GEOBIZ Project - ERASMUS+ KA2 Capacity Building in Higer Education. ERASMUS+ KA2 Еразмус 2019 - 2022 партнер Проф. др Бранко Божић
BEACON- “Boosting Agricultural Insurance based on Earth Observation data” H2020 DT-SPACE-01-EO-2018-2020: Digitising and transforming European industry and services (DT) H2020 2019 - 2022 партнер Доц. др Драгутин Протић
Wat-Qual - Water Quality in Drinking Water Distribution Systems H2020 Call: H2020-MSCA-RISE-2017 (Marie Sklodowska-Curie Research and innovation staff exchange) H2020 2018 - 2020 партнер В.проф. др Ненад Јаћимовић
Процена сеизмичног одговора постојећих објеката у Србији и Аустрији - оцена стања, ојачање и санација Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и Аустријa Билатерални 2018 - 2019 партнер В. проф. Иван Игњатовић
RECONECT - Regenarating Ecosystems with Nature-based Solutions for Hydro-meteorological Risk Reduction H2020 SC5-2016-2017 call (Greening the Economy) H2020 2018 - 2022 партнер Проф. др Јасна Плавшић
Енергетски и еколошки ефикасно коришћење ресурса у изградњи бетонских конструкција Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и Португал Билатерални 2018 - 2019 партнер Проф. др Снежана Маринковић
IMSAFE - Improved safety through safer cementation of hazardous wastes NATO Science for Peace and Security Мултилатерални 2018 - 2019 партнер В. проф. Иван Игњатовић
”Research challenges in implementing and operating high-speed railways in Central and East Europe: Transfer of knowledge from China and its adjustment to European rail market” Билатерални пројекат између Универзитета у Београду и Јиаотонг Универзитета у Пекингу Билатерални 2017 - 2019 партнер Доц. др Лука Лазаревић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and Politecnico di Milano, Italy ERASMUS+ KA1 Еразмус 2017 - 2019 партнер В.проф. др Марија Нефовска-Даниловић
HARMONIOUS - Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring COST CA16219 COST 2017 - 2022 партнер Проф. др Јасна Плавшић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and University of Pardubice, Czech Republic ERASMUS+ KA1 Еразмус 2017 - 2019 партнер Проф. др Зденка Поповић
APOLLO- Advisory platform for small farms based on earth observation H2020-EU.2.1.6. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies – Space H2020 2016 - 2019 партнер Доц. др Драгутин Протић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and Politechnical University of Timisoara, Romania ERASMUS+ KA1 Еразмус 2015 - 2017 партнер Доц. др Мирослав Марјановић
i2MHB - Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings COST Action TD1406 COST 2015 - 2019 партнер Доц. др Марко Маринковић
Making concrete green: customized concrete structures optimised for long-term loadings DFG Initiation of International Collaboration Мултилатерални 2018 - _ партнер Проф. др Снежана Маринковић
DSPF InterFloodCourse - International Postgraduate Course on Flood Management DSPF (Danube Strategic Project Fund) Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и Португал 2018 - 2019 партнер Проф. др Јасна Плавшић
Fiber reinforced alkali activated composites (properties and selected durability aspects) Програм за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону (Универзитет у Београду, TU Vienna, UT Brno). Мултилатерални 2016 - 2017 партнер В. проф. Иван Игњатовић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and Jade University in Oldemburg, Germany ERASMUS+ KA1 Еразмус 2016 - 2018 партнер В.проф. др Загорка Госпавић
E-Asphalt -Fatigue and Self-healing Properties of Bitumen and Asphalt Mixtures Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР, Србија и DAAD, Немачка Билатерални 2016 - 2017 партнер В.проф. др Горан Младеновић
DeveloPPP - Пројекат PPP који спроводи компанија Barthauer Software GmbH (Braunschweig, Немачка) PPP uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) DEG KfW 2016 - 2018 партнер Доц. др Немања Бранисављевић
”RAMB-Risk Assessment of Masonry Bridges under Flood Conditions: Hydrodynamic Effects of Debris Blockage and Scour. Project leader: University of Exeter, UK. 2015-2017.” EPSRC Project EP/M017354/1 funded by the UK Engineering and Physical Sciences Research Council. EPSRC 2015 - 2018 партнер Проф. др Душан Продановић
Quality specifications for roadway bridges, standardization at a European level COST Action TU1406 COST 2015 - 2018 координатор Проф. др Раде Хајдин
Research of River-Port Sediment and its Potential use in Civil Engineering (01_PA1a-C2) START - Danube Region Project Fund Билатерални 2015 - 2016 партнер В. проф. Иван Игњатовић
GEOWEB - Мodernising geodesy education in Western Balkan with focus on competences and learning outcomes ERASMUS+ KA2 Еразмус 2015 - 2018 партнер Проф. др Бранко Божић
ISABELA – Integration of Social Aspects and Benefits into Life-Cycle Asset Management Transnational Road Research Programme, call 2014: Asset Management and Maintenance CEDR 2015 - 2017 партнер В.проф. др Горан Младеновић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and University of Aegean, Greece ERASMUS+ KA1 Еразмус 2015 - 2017 партнер
Resilient Kraljevo: Management of the Post-Earthquake Community Reconstruction Effort SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) Билатерални 2015 - 2018 партнер В.проф. др Зоран Стојадиновић
”Recycled aggregate and fly ash concrete: Economic and technologic study From down cycling to urban ecology ” SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) Билатерални 2015 - 2016 партнер Проф. др Снежана Маринковић
ERASMUS+ KA1 Action - University of Belgrade and University Federico Secondo, Naples, Italy ERASMUS+ KA1 Еразмус 2015 - 2017 партнер В.проф. др Горан Младеновић
x-ARA – Cross Asset Risk Assessment, CEDR Transnational Road Research Programme, call 2013: Ageing Infrastructure Management CEDR 2014 - 2016 партнер В. проф. др Горан Младеновић
Support to Water Resources Management in the Drina River Basin Svetska Banka Western Balkans Investment Framework 2014 - 2017 партнер Проф. др Јасна Плавшић
BENEFIT– Business Models for Enhancing Funding and Enabling Financing for Infrastructure in Transport H2020: EU.3.4. SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And Integrated Transport H2020 2014 - 2016 партнер
GNSS4SWEC - Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate COST Action ES1206 COST 2013 - 2017 партнер Проф. др Драган Благојевић
Water and Climate Adaptation Plan for the Sava River Basin Svetska Banka Western Balkans Investment Framework 2012 - 2015 партнер Проф. др Јасна Плавшић
Land and Property Management (Stability Pact for Sout Eastern Europe) German Academic Exchange Service (DAAD) Мултилатерални 2012 - 2014 партнер проф. др Иван Алексић
EDUCATE - Postgraduate Course in Water Resources and Environmental Management INTERREG III B CADSES Neighbourhood Programme INTERREG 2007 - 2016 координатор В.проф. др Зорана Науновић
Динамичка анализа мостова Програм билатералне научне и технолошке сарадње, МПНТР Републике Србије и Министарства за науку Словеније Билатерални 2004 - 2005 партнер Проф. др Мира Петронијевић
SEEFORM - The South Eastern European Gradaute School for Master and PhD Formation in Engineering German Academic Exchange Service (DAAD) Мултилатерални 2004 - 2016 партнер Проф. др Мира Петронијевић
DYNET- Dynamic network German Academic Exchange Service (DAAD) Мултилатерални 2000 - 2004 партнер Проф. др Мира Петронијевић

Домаћи пројекти

назив шифра програм период улога контакт
Substrate4CLT - Towards Sustainable Buildings: Novel Strategies for the Design of Vibration Resistant Cross-Laminated Timber Floors 7677448 Фонд за науку - Програм ИДЕЈЕ 2022 - 2024 координатор В.проф. др Марија Нефовска-Даниловић
RELATE - Architecture and Urban Planning - An outside curriculum. Building neighbourhood curriculum through a gaming approach 7726555 Фонд за науку - Програм ИДЕЈЕ 2022 - 2024 партнер В.проф. др Марија Обрадовић
Waste-Water - ZERO-WASTE CONCEPT FOR FLOOD RESILIENT CITIES 7737365 Фонд за науку - Програм ИДЕЈЕ 2022 - 2024 координатор В.проф. др Владана Рајаковић-Огњановић
”HyCRETE - HYBRID SOLUTION FOR IMPROVED GREEN CONCRETE PERFORMANCE” 6415004 Фонд за науку - Програм сарадње српске науке са дијаспором 2021 - 2023 координатор Проф. др Снежана Маринковић
”Timber&FRP - HYBRID STRUCTURES AND CONNECTION OF TIMBER AND FRP ” 6414823 Фонд за науку - Програм сарадње српске науке са дијаспором 2021 - 2022 координатор Доц. др Марија Тодоровић
DoubleVeg - APPLICATION OF DOUBLE-AVERAGING METHODOLOGY TO MODELLING OF FLOW IN COMPOUND CHANNELS WITH VEGETATION ON FLOODPLAINS 6466895 Фонд за науку - Програм сарадње српске науке са дијаспором 2021 - 2022 координатор В.проф. др Дејана Ђорђевић
Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 200092 МПНТР 2020 - _ партнер Проф. др Владан Кузмановић
CERES - Eco-based information for ”smarter” agriculture and carbon farming 6527073 Фонд за науку - Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције 2020 - 2022 партнер Проф. др Милош Ковачевић
DyRes_System - Dynamics resilience as a measure for risk assessment of the complex water, infrastructure and ecological systems: Making a context 6062556 Фонд за науку - Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС) 2020 - 2022 партнер Доц. др Дамјан Иветић
Стварање услова за побољшање квалитета животне средине у зградама у домену заштите од буке Зелени фонд за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине, у 2018. години 2018 - 2018 партнер В.проф др Љиљана Брајовић
Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у квантним технологијама и интерпретацијама система 171028 MПНТР - Пројекти основних истраживања 2011 - 2019 партнер
Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре 37010 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор Проф. др Душан Продановић
Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација 37009 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор В.проф. др Зорана Науновић
Истраживање стања и метода унапређења грађевинских конструкција са аспекта употребљивости, носивости, економичности и одржавања 36048 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор В.проф. др Зоран Мишковић
Унапређење геодетске основе Србије за потребе савременог државног премера 36020 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор Проф. др Иван Алексић
Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, примери) 47017 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Проф. др Марко Иветић
Улога и имплементација државног просторног плана и регионалноих развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања 47014 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Проф. др Бранислав Бајат
Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних структура у биомедицини и информатици 45016 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Доц. др Милена Давидовић
Оптоелектронски нанодимензиони системи - пут ка примени 45003 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер В.проф. др Љиљана Брајовић
Астроинформатика: примена ИТ у астрономији и сродним дисциплинама 44002 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Доц. др Милена Давидовић
Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења 43009 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер В.проф. др Владана Рајаковић-Огњановић
Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање 43007 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Проф. др Бранко Божић
Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању 44006 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер В.проф. др Марија Обрадовић
Унапређење енергетских карактеристика и квалитета унутрашњег простора у зградама образовних установа у Србији са утицајем на здравље 42008 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 партнер Проф. др Драгослав Шумарац
Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 36028 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Мирјана Вукићевић
Побољшање енергетске ефикасности зграда у Србији и унапређење националних регулативних капацитета за њихову сертификацију 42012 МПНТР - Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања 2011 - 2019 координатор Проф. др Драгослав Шумарац
Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог развоја градова 36046 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор проф. др Мира Петронијевић
Одрживи просторни развој Подунавља у Србији 36036 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Бранислав Ђорђевић
Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције 36002 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Раде Хајдин
Простори функција и оператори над њима 174017 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 координатор
Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији 37013 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Љубодраг Савић
Оцена утицаја климатских промена на водне ресурсе Србије 37005 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Јасна Плавшић
Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији 36043 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер В.проф. др Марија Нефовска-Даниловић
Развој методе израде пројектне и извођачке документације инсталационих мрежа у зградама компатибилне са BIM процесом и релевантним стандардима 36038 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Доц. др Душан Исаиловић
Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји 36035 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Доц. др Драгутин Протић
Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске уније 36012 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Зденка Поповић
Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности инфраструктурних објеката и терена 36009 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер В.проф. др Бранко Миловановић
Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија 36008 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер В.проф. др Александар Чучаковић
Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у Србији 36017 МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2011 - 2019 партнер Проф. др Снежана Маринковић
Индустријски отпад – техногене сировине за пречишћавање рудничких вода и производњу еколошки прихватљивог материјала Zeleni fond za podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i projekata u oblasti zaštite životne sredine, u 2018. godini 2018 - 2018 партнер В.проф. др Александар Савић
Развој програмског система за изравнање и анализе геодетских мрежа у премеру МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2008 - 2010 координатор Проф. др Иван Алексић
Геодетски референтни оквир Београда МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2002 - 2004 координатор Проф. др Иван Алексић
Дистрибуција GPS података за потребе позиционирања у реалном времену МПНТР - Пројекти технолошког развоја 2002 - 2005 координатор Проф. др Иван Алексић
Истраживање и развој метода пројектовања, грађења, унапређења технологија градње и освајања производње грађевинских материјала у циљу комплексног наступа домаћег грађевинарства на међународном тржишту - Развој мотода пројектовања и реализације Геодетског информационог система Републике Србије MПНТР - Пројекти основних истраживања 1995 - 2000 координатор Проф. др Иван Алексић
Истраживање, усавршавање и оптимизација метода и поступака пројектовања, грађења и одржавања саобраћајница применом савремених технологија - Истраживања у циљу решавања проблема који проистичу због увођења нових технологија и аутоматизације премера и његовог одржавања MПНТР - Пројекти основних истраживања 1990 - 1995 координатор
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011