Институт за нумеричку анализу и пројектовање конструкција

Мост ''Слобода'' преко Дунава, Нови Сад
Мост ''Слобода'' преко Дунава, Нови Сад
управник института
Станко Б. Ћорић, ванредни професор
заменик управника
,
телефон
+381 11 3218 544
е - пошта
веб

 

 

Институт за нумеричку анализу и пројектовање конструкција формиран је октобра 2002. године, настављајући традицију Инжењерског рачунског центра Грађевинског факултета у Београду, који је био пионир у анализи и пројектовању конструкција применом рачунара.

У раду Института су првенствено ангажовани чланови Катедре за техничку механику и теорију конструкција и то 13 доктора наука, 4 магистра и  5 мастера грађевинарства.

Основна делатност Института се односи на статичку анализу, динамичку анализу и пројектовање сложених грађевинских конструкција. Ту се, пре свега, подразумева линеарна и нелинеарна статичка анализа линијских и површинских носача,као и динамичка анализа утицаја земљотреса, вибрација од саобраћаја и машина, као и дејства ветра на објекте од изузетног значаја и конструкције са осетљивом опремом.  

У сарадњи са осталим институтима Грађевинског факултета, Институт се бави анализом стања носивости и сервисибилности, као и мерама ојачања и ревитализације постојећих конструкција, као што су мостови, силоси, димњаци, турбо-столови, зграде и сл.

У оквиру сарадње са привредом, у Институту је урађен низ идејних и главних пројеката сложених конструкција, велики број студија, консалтинга и експертиза.

Чланови Института су учествовали у изради значајних софтверских пакета, који су широко примењени у грађевинској пракси.

Институт пружа услуге: израда студија, експертизa и ревизијa, кao и пројектовања сложених грађевинских објеката.

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011