Сертификати

Грађевински факултет од 2020. године поседује сертификат који потврђује да се на факултету примењује систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ISO 9001:2015 у областима: високошколско

образовање, истраживања и стручна делатност у области грађевинарства, геодезије и геоинформатике.  

 

Грађевински факултет је успоставио, примењује, одржава и стално побољшава систем менаџмента квалитетом, укључујући потребне процесе и њихово међусобно деловање, у складу са захтевима ISO 9001:2015.

Системом менаџмента квалитетом на Грађевинском факултету су обухваћени сви процеси неопходни за реализацију утврђене политике квалитета и циљева квалитета.

 

У реализовању Политике квалитета Грађевински факултет остварује блиску и коректну сарадњу са научним институцијама и корисницима резултата наставног, научног и стручног рада Грађевинског факултета у земљи и свету.

 

          

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011