Пријемни испит

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2023. 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних студија полажу пријемни испит из математике. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда освојили једну од првe три појединачне награде на републичком или међународном такмичењу из математике, статике и отпорности материјала или геодетских мерења и рачунања, које организује Министарство просвете,  науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из математике ослобађају се полагања пријемног испита и признаје им се максималан број бодова који се може освојити на пријемном испиту (60 бодова). 

Пријемни испит се полаже у салама у згради Факултета. Списак са именима кандидата по азбучном редоследу, студијским програмом за који конкуришу, просечним оценама из средње школе и бројевима сала у којима кандидати полажу пријемни испит објављује се на огласној табли и сајту Факултета. Кандидати су дужни да провере објављене податке. У случају постојања грешке потребно је поднети примедбу на тачност података. На дан полагања пријемног испита кандидати треба да буду испред сале у којој полажу најмање 15 минута пре почетка испита (до 14:45), када почиње прозивање кандидата.

Кандидати морају обавезно да понесу личну карту или пасош на пријемни испит.

Особе са хендикепом могу да полажу пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са хендикепом прилаже уз пријаву на конкурс писмено образложење начина на који је потребно прилагодити полагање пријемног испита. Више информација може се добити од Универзитетског центра за студенте са хендикепом (тел. 065 3031261, е-пошта: ucsh@rect.bg.ac.rs).

Грађевински факултет признаје положен пријемни испит из математике на осталим техничким факултетима Универзитета у Београду (Електротехнички, Машински, Рударско-геолошки, Саобраћајни, Технолошко-металуршки, Факултет организационих наука, Пољопривредни, Шумарски и Технички факултет у Бору) кандидатима који желе да конкуришу за преостала слободна места.

Правила о одржавању пријемног испита

Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду

 

НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИ­ФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА. БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕТХОДНО ОСВОЈЕНЕ ПОЕНЕ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ, ДИСКВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НЕЋЕ МОЋИ ДА СЕ УПИШЕ НА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.

 


1.    Испит се полаже писмено и траје три сата.


2.    На испит треба ПОНЕТИ само: (а) личну карту или пасош, (б) плаву хемијску оловку и (в) Потврду о пријави на конкурс. Кандидати који су се пријавили електронски Потврду о пријави на конкурс ће добити од дежурног на пријемном испиту.


3.    На испиту је ЗАБРАЊЕНО поседовање и коришћење мобилних телефона и било каквих помагала (калкулатора, џепних рачунара и слично).


4.    На испит је ЗАБРАЊЕНО уношење хране и пића (сендвичи, сокови, чоколаде и слично). У салама се могу добити флашице са водом.


5.    Непосредно пре почетка пријемног испита кандидати који су се електронски пријавили од дежурног добијају на потпис следећа документа: (а) Правила о одржавању пријемног испита (добијају сви кандидати), (б) Изјаву о прикупљању и објављивању личних података (добијају сви кандидати), (в) Изјаву о припадности српској националној мањини за студенте из суседних земаља (опционо), (г) Изјаву да кандидат до сада није студирао на терет буџета Републике Србије (опционо) и (д) Потврду о пријави на конкурс (добијају сви кандидати). Документа (а)‐(г) ови кандидати потписују и враћају дежурном. Кандидати који су се пријавили у просторијама Факултета документа (а)‐(д) већ су потписали приликом предаје докумената. Документ (д) свим кандидатима потписује дежурни и предаје им на чување до краја уписа на Грађевински факултет као доказ да су приступили полагању пријемног испита.


6.    Од дежурног на испиту кандидат добија: (а) образац за одговоре, (б) текст за‐ датака и (в) свеску за израду задатака.


7.    На предвиђено место на обрасцу за одговоре кандидат уписује: презиме, име родитеља као на пријавном листу, своје име и број пријаве са потврде о пријави.


8.    По добијању текста задатака, на предвиђено место на обрасцу за одговоре кандидат уписује шифру задатка која је написана на тексту задатка. Скреће се пажња кандидату да задатак не може бити прегледан ако се не напише шифра задатка. Образац који нема шифру доноси по сваком задатку исти број негативних бодова као и задатак на коме су сви одговори нетачни.


9.    Дежурни проверава идентитет кандидата као и податке које је кандидат уписао на образац за одговоре.


10.    По завршетку идентификације кандидат обавезно склања личну карту или пасош са стола, тако да на столу остане само плава хемијска оловка, потврда о пријави и прибор добијен од дежурног.


11.    Кандидат се не сме потписивати, нити стављати било који други знак на образац за одговоре осим онога што је предвиђено. ДИСКВАЛИФИКОВАЋЕ се сваки кандидат који на било који начин додатно означи образац за одговоре или кандидат који неисправно попуни део обрасца за одговоре који је за то предвиђен.


12.    Број задатака је 20. Укупан број поена је 100. Задаци не доносе исти број поена.


13.    У СВАКОМ ЗАДАТКУ ТАЧАН ЈЕ САМО ЈЕДАН ОДГОВОР.


14.    Тачан одговор доноси пун број поена предвиђен за тај задатак. Нетачан одговор доноси негативне поене. Одговор “Не знам” (означен словом Н на обрасцу за одговоре) доноси 0 поена.


15.    Кандидат решава задатак у свесци. На основу добијеног решења и понуђених одговора, кандидат ЗАОКРУЖУЈЕ САМО ЈЕДАН ОДГОВОР на обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог задатка. Незаокруживање ниједног одговора, заокруживање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, доноси ДОДАТНЕ НЕГАТИВНЕ ПОЕНЕ у односу на негативне поене предвиђене за нетачан одговор.


16.     Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. Није дозвољено брисање ни исправљање претходно зaокружених одговора.


17.    Од тренутка поделе задатака НИЈЕ ДОЗВОЉЕН РАЗГОВОР између кандидата. Кандидати који међусобно разговорају биће удаљени са испита и дисквалификовани.


18.    Кандидати који поседују или користе недозвољена средства (мобилни телефон, калкулатор, џепни рачунар, цедуљице и слично) биће одмах удаљени са испита и дисквалификовани.


19.    Уколико дежурни утврди да кандидат поседује или користи недозвољена средства (мобилни телефон, калкулатор, џепни рачунар, цедуљице и слично) позива Централну комисију за спровођење пријемног испита која након записничког утврђивања прекршаја одмах удаљава и дисквалификује кандидата.


20.    На испиту је забрањен разговор са дежурнима.


21.    Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем руке. Дежурни узима образац за одговоре од кандидата. Дежурни потписује потврду о пријави, текст задатка и свеску који остају кандидату.


22.    Потписану потврду о пријави треба пажљиво сачувати, јер је она доказ да је задатак предат.


23.    После почетка испита НИЈЕ ДОЗВОЉЕН ОДЛАЗАК У ТОАЛЕТ, с обзиром да испит траје само 3 сата.


24.    Излазак из сале је могућ најраније један сат после почетка испита, уз обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре. Дежурном на вратима показује се потписана потврда о пријави, текст задатка и свеска. Тек после тога може да се напусти сала. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита.


25.    Напуштање сале није дозвољено пола сата пре завршетка испита. Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима без устајања и разговора, без обзира на то да ли су предали свој образац за одговоре.


26.    Дежурни на испиту објављује обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не може да се напушта сала.

НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА. БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕТХОДНО ОСВОЈЕНЕ ПОЕНЕ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ, ДИСКВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НЕЋЕ МОЋИ ДА СЕ УПИШЕ НА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2013. 

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2014. 

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2015. 

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2016.

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2017.

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2018.

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2019.

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2020. 

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2021.

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2022. 

» Решени задаци са пријемног испита из математике, 2023. 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011