Институти

Изградња моста Земун - Борча
Изградња моста Земун - Борча

Институти су oсновне научноистраживачке организационе јединице на Факултету, у којима се научноистраживачка и високостручна делатност одвија кроз израду научноистраживачких пројеката, студија, експертиза, теренских и лабораторијских испитивања и израду и ревизију техничке документације у области грађевинарства и геодезије. Поред обављања креативних и специфичних научноистраживачких и високо стручних послова од заједничког интереса Факултета као целине, институти могу бити укључени и у пружање комерцијалних услуга у оквиру делатности Факултета.

 

Научноистраживачка и високостручна делатност института обавља се кроз:

 

•       израду научноистраживачких пројеката и тема, које финансира надлежно

         Министарство, односно друга заинтересована институција

•       израду и ревизију инвестиционо техничке документације

•       израду студија, експертиза и лабораторијских и теренских испитивања из области

         грађевинарства и геодезије

 

У оквиру Института за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, под покровитељством UNESCO-a делује Међународни центар за воде у градским срединама IRTCUD/CUW (International Research and Training Centre on Urban Drainage/Centre for Urban Water).

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011