Студентски домови

У комшилику - студентски дом Лола
У комшилику - студентски дом Лола

Сви студенти који се финансирају из буџета Републике Србије имају право да учествују на конкурсима за смештај и исхрану у Студентским домовима. На почетку школске године када се заврши упис студената у наредне године студија, студенти прилажу одговарајућу документацију и тиме учествују на конкурсу за смештај у студентским домовима. Основни параматри за одређивање броја бодова које студент има када конкурише за смештај јесу: просечна оцена на претходним годинама студија, остварен број ЕСПБ кредита и приход по члану домаћинства.

Ови параметри су усвојени школске 2012/2013.године, али они се често мењају. Према предлогу Правилника за бодовање за смештај у студентске домеве од стране Студентског парламента Београдског Универзитета предложено је да се у обзир узимају и године студирања, али то би доприносило врло мало укупном броју бодова. Тако да су најбитнији параметри просечна оцена и остварен број ЕСПБ кредита. Конкурс за смештај студената у Студентске домове излази почетком октобра месеца, средином новембра излази ранг листа студената према освојеном броју бодова, а крајем новембра врши се расподела студената по студентским домовима. Постоји такође одређен број места за смештај који се додељује студентима из посебно осетљивих група. Сви студенти који се школују на терету буџета Републике Србије имају право да користе како смештај тако и исхрану у студентским домовима, која се студентима додељује по субвенционисаним ценама од стране државе.

 

Сајтови на којима студенти могу да се информишу око домова и ресторана су:

Студентски центар Београд

Инфостуд 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011