Корисни линкови

На сајту библиотеке Дома културе ''Студентски град'' постављена је страница са упутствима за библиографско цитирање у циљу пружања информација које се односе на обавезу коришћења и правилног навођења литературе и других интелектуалних извора који се користе у наставно-научном раду.

 

Предавање одржано на Грађевинском факултету, новембра 2013:

→ Цитатни индекси и вредновање научноистраживачког рада

→ Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду PHAIDRA

Предавање одржано на Грађевинском факултету, априла 2015:

Цитатни индекси, категоризација часописа и библиометријски индикатори

Предавање одржано на Грађевинском факултету, маја 2015 (предавач Милица Шевкушић, библиотека Института техничких наука, САНУ):

Јединствена идентификација аутора

Предавање и радионица одржани на Грађевинском факултету, 7. мартa 2019. (предавач Зорица Јанковић, библиотека Института за биолошка истраживања ''Синиша Станковић''):

→ Предавање и радионица - Mendeley, програм за организовање референци

Предавање и радионица одржани на Грађевинском факултету, 28. мартa 2019. (предавач Милица Шевкушић, библиотека Института техничких наука САНУ):

Предавање и радионица - Јединствена идентификација аутора: Scopus Author ID, ResearcherID, ORCID

Предавање и радионица одржани на Грађевинском факултету, 11. априлa 2019. (предавач Мирјана Нешић, библиотека Београдска политехника)

→  Предавање и радионица: Употреба мултимедија у истраживачком раду

Предавање одржано на Грађевинском факултету, 9. мајa 2019. (предавач Милица Шевкушић, библиотека Института техничких наука САНУ):

Предаторски издавачи и сличне појаве

 

→ Академска мрежа Србије

→ ResearchGate - друштвена мрежа научних истраживача 

→ Impactstory - друштвена мрежа научних истраживача уз алтметрику њихових радова

SHERPA/RoMEO - лиценцни уговори издавача

 

→ Пословно-технолошки инкубатор

→ Инжењерска комора Србије

 

→ PLOS | one - међународна публикација са стручно провереним чланцима у отвореном приступу

→ European Union Open Data Portal - EU портал отворених података

The Unofficial Guide for Authors - from research design to publication

 

COURSERA - бесплатни он-лајн курсеви

UDACITY - бесплатни он-лајн курсеви

edX - бесплатни он-лајн курсеви

 

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011