Катедра за грађевинску геотехнику

Побијање шипова за мост Земун - Борча
Побијање шипова за мост Земун - Борча
Општи подаци
шеф катедре
секретар катедре
е - пошта
веб

Катедра је формирана 1987. године као резултат потребе да се квалитетније развијају настава и научно истраживачки рад из области грађевинске геотехнике као специфичне области савременог грађевинарства.

У наставној  делатности катедра је надлежна за одржавање наставе на основним академским  као и дипломским (мастер) студијама на одсецима (модулима):

•       Конструкције

•       Хидротехника и водно-еколошко инжењерство

•       Путеви, аеродроми и железнице

•       Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству

•       Грађевинска геотехника (модул на мастер студијама)

 

 Предмети из  надлежности катедре према важећем наставном плану:

 •         Инжењерска геологија 1

 •         Инжењерска геологија 2

 •         Механика тла

 •         Геотехника саобраћајница

 •         Саобраћајни тунели

 •         Механика стена и подземне конструкције

 •         Основе фундирања

 •         Фундирање

 •         Специјални проблеми фундирања

 •         Фундирање саобраћајних и хидротехничких објеката

 •         Заштита темељних јама

 

Области научног истраживања:

 •        Интеракција конструкције и тла

 •        Примена нумеричких метода у решавању геотехничких проблема

 •        Конститутивни модели за тло и њихова примена у МКЕ

 •        Потпорне и заштитне конструкције

 •        Подземне конструкције

 •        Развијање технологије грађења код дубоких ископа (темељних јама)

 •        Дубоко фундирање

 •       "Pile-raft" фундирање

 •        Стабилизација тла електрофилтерским пепелом

 •        Понашање тла при цикличном оптерећењу

 

Учешће катедре у истраживачким пројектима које финансира Министарство за науку и технологију Србије:

 •        "Развој метода и софтвера за нелинеарну анализу конструкција", 1991-1995

 •        "Увођење ЕВРОКОД-а и освајање нових метода пројековања производа и технологије

           у грађевинском конструктерству Србије", 1996-1999, 2001-2004

 •        "Конститутивно моделирање комплекса београдских глина са имплементацијом у

           инжењерској пракси", 2008-2010

 •        "Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу

           теоријских и експерименталних истраживања", 2011-2014

 •        "Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог

            развоја градова", 2011-2014

 

 

 

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011