Значајне личности из историје Факултета

Значајне личности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катедра за материјале и конструкције

академик проф. др h.c. Ђорђе Лазаревић (1903 – 1993)

Катедра за путеве, аеродроме и железнице

проф. Кирило Савић (1870 – 1957)

проф. др Саво Јањић (1919 - 2000)

Катедра за грађевинску геотехнику

проф. др Стеван Стевановић (1927 – 2004)

Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство

проф. Никола Стаменковић (1858 - 1910) / ћирилица/ латиница

академик проф. Миладин Пећинар (1893 - 1973)

проф. др Живко Владисављевић (1911 - 1981)

проф. др Милан Верчон (1913 - 1992)

проф. емер. др Вујица Јевђевић (1913 - 2006)

академик проф. др Младен Борели (1922 - 1995) / ћирилица / латиница

проф. др Стеван Брук (1923 - 2014)

проф. др Славољуб Јовановић (1924 - 1992)

проф. др Георгије Хајдин (1925 - 2011)

проф. др Војислав Вукмировић (1933 - 2017)

проф. др Петар С. Петровић (1934 - )

Александар Божовић (1926-2016), дипл. инж. грађевинарства, пројектант брана и хидротехничких конструкција

Вукадин Ђорђевић (1922-2012), дипл. инж. грађевинарства, градитељ великих хидроенергетских система

Божидар Јовановић (1917-2013), инж. грађевинарства, пројектант значајних хидроенергетских система

Катедра за техничку механику и теорију конструкција

академик проф. инж. Јаков Хлитчијев (1886 - 1963)

проф. др Влатко Брчић (1919 - 2000)

академик проф. др инж. Милан Ђурић (1920 - 1988)

академик проф. др инж. Никола Хајдин (1923 - 2019)

проф. др Наталија Наерловић-Вељковић (1927 - 2013)

проф. др Миодраг Секуловић (1939 - 2010)

Катедра за математику, физику и нацртну геометрију

проф. др Миливоје Симић (1930 - 2018)

Катедра за геодезију и геоинформатику

академик и геодетски генерал Стеван П. Бошковић (1868 – 1957)

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011