Студијски програми

студијски програми
студијски програми

Грађевински факултет у Београду организује и реализује студије у области грађевинарства  и геодезије, а у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука. Настава се реализује кроз студијске програме на три нивоа према Закону о високом школству из 2005. године:

 

•    3 програма основних академских студија: Грађевинарство, Геодезија и Геоинформатика

•    3 програма мастер академских студија: Грађевинарство, Геодезија и Геоинформатика

•    2 програма докторских студија: Грађевинарство и Геодезија и геоинформатика

       

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011