О библиотеци

Библиотека броји преко 40.000 јединица
Библиотека броји преко 40.000 јединица

Историјат

Библиотека Грађевинског факултета основана је 1949. године, убрзо након осамостаљивања Грађевинског одсека са Техничког факултета и формирања Грађевинског факултета (1948). У свом саставу има уџбеничку литературу, периодичне публикације, секундарне публикације и библиотечки материјал у другим видовима из области грађевинарства, геодезије и сродних дисциплина. Фондови Библиотеке су попуњавани куповином, разменом и поклоном. Највећи просперитет Библиотека је имала у периоду између 1980-1990. године када је годишње набављано и по 160 наслова домаћих и страних часописа и велики број књига.

Две главне просторије Библиотеке имају површину од 91 м2. До 1998. године Библиотека је имала простор за студентску читаоницу од 300 м2 са 150 места. Преуређењем овог простора у Свечану салу, Читаоница је пребачена у реновирану и функционално дизајнирану учионицу 114, која има 58 места укључујући и део на галерији. Сва места су опремљена рачунарима  одакле је омогућен приступ највећим електронским сервисима путем КОБСОН-а  те самим тим и коришћење релевантних библиотечких материјала и у електронском облику.

Организација и начин пословања

Библиотечко-информациона делатност Библиотеке заснована је на јединственој набавци и обради литературе, шта подразумева инвентарисање, каталогизацију, класификацију, позајмицу библиотечког материјала и остале видове информативно-рефералне делатности.

У складу са Правилником о раду Библиотеке о њеној делатности се стара Библиотечки одбор.

Библиотечки одбор

На основу Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, ради унапређења и координирања рада Библиотеке, Наставно-научно веће именује Библиотечки одбор. Библиотечки одбор састоји се од 8 чланова из реда наставника из одговарајућих 8 катедри Факултета и једног представника Библиотеке.

Чланови одбора:

• доц. др Драгутин Павловић - председник Одбора

• в. проф. др Горан Младеновић

• в. проф. др Љиљана Брајовић

• в. проф. др Зоран Стојадиновић

• в. проф. др Снежана Машовић

• доц. др Сања Јоцковић

• доц. др Марко Маринковић

• доц. др Милутин Пејовић

• шеф библиотеке Ксенија Савић

Корисници библиотеке

Библиотечки материјал могу да користе стални и привремени чланови Библиотеке.

Статус сталног члана имају сви запослени и пензионисани наставници и сарадници, као и студенти Грађевинског факултета, шта се доказује документом о евиденцији запослених, а за студенте индексом, личном картом или студентском идентификационом картицом.

Статус привременог члана имају сва остала лица. Она су дужна да пре преузимања библиотечког материјала оставе библиотекару личну карту и да користе грађу искључиво у просторијама Библиотеке.

Особље библиотеке

Ксенија Савић, мастер библиотекар-информатичар

Данијела Урошевић, самостални књижничар

 

Радно време 

Рад са корисницима: 8-16 часова

Студентска читаоница: 8-20 часова

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011