Задати упит:  
пронађено 1106 резултата
...
01-07-2020
Документа
конкурси упис
Ранг листа кандидата пријављених за упис на Грађевински факултет -студијски програм Геодезија и геоинформатика- 36844 36814 37061 37311 36734 36754 37129 37001 36796 37160 37052 36911 36915 37245 37188 36952 37253 37342 37180 37466 36771 37132 36749 37262 36834 37043 37117 37405 37277 37038 36818 ...
01-07-2020
Документа
ранг листе упис
Ранг листа кандидата пријављених за упис на Грађевински факултет -студијски програм Грађевинарство- 36755 36793 36843 36923 36949 36885 36833 36962 37181 37197 36978 36926 37111 36825 37249 37155 37345 36973 37218 36904 37303 36813 36946 37358 36933 37403 36768 36992 37363 37167 36919 36750 37096 ...
01-07-2020
Документа
ранг листе упис
Univerzitet u Beogradu 30.6.2020. Klasifikacioni ispit iz matematike za upis na Gra evinski fakultet Xifra zadatka: 2225 Test ima 20 zadataka na dve stranice. Zadaci 1− 3 vrede po 4 poena, zadaci 4− 17 vrede po 5 poena i zadaci 18 − 20 vrede po 6 poena. Pogrexan odgovor donosi −10% poena od broj...
30-06-2020
Документа
обавештења
YHV1BEP3MTET Y SEOrPAAY rP..bEBL4HCK1 OAKY.Fi TET E p. a DOJUk 2024- Elnesap 'Tama AsicawaHApa 7? CTATYT YFIMBEP3MTETA Y 6E0113A,D,Y IPABEBI1HCK01 CoAKYJ1TETA Beorpari, jyH 2020. rog. Ha OCHOBy 411. 56. A 63. CTaB 1. TaLiKa 1. 3aKoHa o BLICOKOM o6pa3oBarby („Cn. anacHuK PC" 6p. 88...
29-06-2020
Документа
општа акта
Dr Zoran Stojadinović, dipl. građ. inž. je vanredni profesor na Katedri za upravljanje projektima u građevinarstvu na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je 2000. godine, na Građevinskom fakultetu, sa temom: "Upravljanje kvalitetom na građevinskim projektima”. Doktorira...
29-06-2020
Документа
постери
Подаци о кандидатима 36734 36739 36778 36789 36792 36793 36797 36816 36818 36821 36822 36825 36831 36836 Бр. приј. Илић Василије Петровић Кристина Перић Катарина Милићев Анђела Николић Јелена Јовић Михајло Глишић Михајло Јовановић Ђорђе Јевтић Даница Трајковић Алекса Живк...
26-06-2020
Документа
конкурси упис
1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Грађевински факултет НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Душана Исаиловића. Одлуком Наставно научног већа од 21.5.2020. године (одлука бр. 210/12-19 од 25.5.2020.) именовани смо за чланове Комисије за...
25-06-2020
Документа
Реферати дисертација
Dr Zoran Stojadinović, dipl. građ. inž. je vanredni profesor na Katedri za upravljanje projektima u građevinarstvu na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je 2000. godine, na Građevinskom fakultetu, sa temom: "Upravljanje kvalitetom na građevinskim projektima”. Doktorira...
23-06-2020
Документа
Остало
OSABEtIITEI.bE o HaqnHy nprjaBe vcnvra yApyroM jyHcxom poKy rxKoncxe2019l20. roAt4He Og 10.06.2020. ro4uHe AocrynaH je pacnope4 Acnura y,qpyrom jyHcKoM poKy N onnoryheHa je nprajaaa vcnvra nyreM noprana aa npujaay vcnlz'ra. SraroapenneHa npujaea vcnura nnoryha je npenna cre4ehenn pacnopeAy: A. 3a...
12-06-2020
Документа
обавештења
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011