Задати упит:  
пронађено 1361 резултата
OSABEI.II TEFbE o HaqrHy nprjaBe vcnvra y ApyroM jyncxonn HcnilrHoM poKy uJKon cxe 2O2O/21. ro4nne Op\21.O6.202L. rognae AocrynaH je pacnopeA ncnnra y ApyroM jyncxorvr rcnnrHoM poKy h onnoryhena nprjaaa ncnvra nyreM noprana sa nprajaey vcnvra. Snaroepennexa nprjaea nnoryha je npenna cne4eherur pac...
23-06-2021
Документа
обавештења
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Београд maj 2021. Извештај о раду Грађевинског факултета у Београду за школску 2019/2020. годину 2 УНИ...
18-06-2021
Документа
Акта
civil engineering 175 YEARS OF THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING UNIVERSITY OF BELGRADE The Faculty of Civil Engineering of the University of Belgrade is the oldest and leading educational and scientific institution of civil engineering and geodesy in Serbia. The beginning of higher educ...
17-06-2021
Документа
Остало
ˌ̡̨̡̣̭̌ ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ ̨̛̦̐̔̌ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ Информатор о конкурсу за упис у прву годину основних академских студија Школска 2021/2022. година Београд Јун 2021. Информације о упису: www.grf.bg.ac.rs Служба за студентск...
14-06-2021
Документа
информатори
К О Н К У Р С 2021/2022. 1 2 ...
10-06-2021
Документа
Остало
Volontiraj na Međunarodnoj studentskoj nedelji u Beogradu Festival ISWiB, jedan od najvećih studentskih festivala u jugoistočnoj Evropi, otvorio je prijave za svoje volontere koji će u periodu od 6. do 13. avgusta učestvovati u realizaciji istog. Konkurs je sačinjen iz dva kruga. Prvi krug ...
09-06-2021
Документа
Остало
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа: 1. Једног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГЕОИНФОРМАТИКА, са пуним радним временом, за рад на одређено време од пет година. ОПШ...
09-06-2021
Документа
обавештења
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду донетој на седници одржаној 22.04.2021. године, именовани смо за чланове Комисије за припрему извештаја о кандидатима пријаваљеним на конкурс за јед...
07-06-2021
Документа
Избор у звања
1/15 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета у Београду бр. 25/11-2 од 27. 4. 2021. године именовани смо за чланове Комисије за писање реферата по расписаном конкурсу за избор једног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу...
07-06-2021
Документа
Избор у звања
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа: 1. Једног АСИСТЕНТА – студента докторских студија за уже научне области ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА И АЕРОДРОМА и ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАДСКИХ...
03-06-2021
Документа
конкурси
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011