Задати упит:  
пронађено 1539 резултата
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави за ужу научну област Mеханика тла, фундирање и геоеколошко инжењерство Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду бр...
03-12-2021
Документа
Избор у звања
  1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 22.11.2021. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област MEХАНИКА ТЛА, ФУНДИРАЊЕ и ГЕОЕК...
03-12-2021
Документа
Избор у звања
1I3JiOPHOM BEliY rPAllEBlIHCKOr AKYJITETA YHlIBEP3HTETA Y seorrAAY O,n:JlYKOMy1360pHor neha Fpaheamrcxor aKYJlTeTaYHlIBep31ITeTa Y Beorpazry 6pojeM 25/51-2 ort 26.10.2021. rortane, onpehena CMO Y KOMHCHjy sa npanpessy asseurraja aa H360p ABa aCHCTeHTa - CTYAeHTa AOKTOPCKHXCTYAHja sa y:IKy Ha...
02-12-2021
Документа
Избор у звања
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави за ужу научну област Инжењерска геологија. Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду бр. 25/43-2 од 26.10.2...
01-12-2021
Документа
Избор у звања
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног асистента – студента докторских студија за ужу научну област Металне конструкције. Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду бро...
01-12-2021
Документа
Избор у звања
10:00-10:15 10:15-10:45 Pozdravni govor predstavnika Privredne komore Srbije i Građevinskog fakulteta Beograd The application of Allplan in Chinese complex bridge projects Mingjie Jia, Regional Manager DUNPU Culture Communication co., Ltd, Narodna republika Kina 10:45-11:15 Projektovanje veliki...
01-12-2021
Документа
Остало
...
30-11-2021
Документа
Остало
Списак диплома 634/16 135/16 153/16 225/13 583/18 205/14 140/14 519/18 560/16 338/15 1501/17 1534/18 548/19 177/11 683/18 386/15 136/11 701/15 118/14 638/18 676/18 562/19 1507/17 241/13 251/13 1006/16 1/13 148/15 525/19 639/18 292/14 280/13 537/18 383/16 697/17 644/17 516/19 Бр. инд. Агановић С...
29-11-2021
Документа
студентски списак
Студентска стручна пракса у јавној управи у академској 2021/2022. години  Стручна пракса ће се реализовати у реалном радном окружењу, у државним органима и органима јединица локалне самоуправе, а уз менторску подршку стручњака у управи.  Стручна пракса је намењена студентима основних студија,...
29-11-2021
Документа
Остало
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета у Београду од 21.10.2021. године (заведено под бројем 25/48-2 од 26.10.2021. године) одређени смо за референте по конкурсу расписаном за избор једног асистента – студента докторс...
26-11-2021
Документа
Избор у звања
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011