Задати упит:  
пронађено 1909 резултата
На основу члана 30. став 1. тачка 5) Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/19), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК о стицању истраживачких и научних звања "Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Ови...
27-01-2023
Документа
Правилници
На основу члана 30. став 1. тачка 6) Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/19), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК о категоризацији и рангирању научних часописа "Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020. Предмет Правилника Члан ...
27-01-2023
Документа
Правилници
ЗАКОН o науци и истраживањима „Службени гласник РС“, број 49 од 8. јула 2019. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се систем науке и истраживања у Републици Србији, и то планирање и остваривање општег интереса у науци и истраживању, обезбеђивање квалитета и развоја н...
27-01-2023
Документа
Акта
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног Сарадника у настави за ужу научну област Математика. Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду бр. 25/79 од 28.11.2022. године, именован...
18-01-2023
Документа
Избор у звања
Ф О Н Д А Ц И Ј А МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ 11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 104094378, Матични број: 17609238, Рачун: 160-217291-43 Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486 Фондација Милана Стеф...
13-01-2023
Документа
Остало
Распоред предмета у испитном року 23.01.2023.Датум Б2Г1РГ Б2Г1ТГ Б2Г2КН Б2Г3ВП Б3Г1КВ Б3Г1РГ Б3Г2ТГ Б3И1ВП Б3И2ГС Б2О1ТФ Б2О2МФ Б3О1ТФ Б3О2МФ Б2Х3КВ Б1К3М1 Б1К3М2 Б1К4МС Б1К4ЦБ Б2К3М1 Б2К3М2 Б2К4ТМ Б2К4ЦБ ГК3МК Б2М3ГМ Б2М3У Б2М4МК Б2М4ПЛ Б2М4ТМ ГМ4ПП Б2С3ПС М2Г1ДА М2Г1ДО Шифра Рачунарска геометр...
13-01-2023
Документа
обавештења
...
12-01-2023
Документа
обавештења
1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета у Београду број 25/67 од 25.10.2022. године, именовани смо за чланове комисије по расписаном конкурсу за избор једног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА ...
30-12-2022
Документа
Избор у звања
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду број 25/78 од 28.11.2022. године, именовани смо за чланове Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима по расписаном конкурсу за избор два асистента ...
30-12-2022
Документа
Избор у звања
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011