Подаци за контакт

Map
Булевар краља Александра 73, 11120 Београд
Декан Владан М. Кузмановић
редовни професор
Продекан за
финансије
Александар Р. Ђукић
ванредни професор
Продекан за
наставу
Ненад Т. Фриц
доцент
Продекан за
науку
Мирослав С. Марјановић
доцент
Деканат
Контакт особа Вана Андрић
Телефон +381 11 3218 553
Факс +381 11 3370 223
Е пошта dekanat@grf.bg.ac.rs
Секретар Факултета
Секретар Тамара Ковачевић
Телефон +381 11 3218 607
Е пошта sekretar@grf.bg.ac.rs
Студентска служба
Контакт особа Тамара Вукша
Телефон +381 11 3218 526
Е пошта ss@grf.bg.ac.rs
Библиотека
Контакт особа Ксенија Савић
Телефон +381 11 3218 554
Е пошта library@grf.bg.ac.rs
Уредник за издавачку делатност
Контакт особа Јасмина Његован-Поповић
Телефон +381 11 3218 555
Е пошта info@grf.bg.ac.rs
Рачунски центар
Контакт особа Бојан Тепавчевић
Телефон +381 11 3218 634
Е пошта rc@grf.bg.ac.rs
Рачуноводство
Контакт особа Никола Младеновић
Телефон +381 11 3218 525
Факс +381 11 3370 223
Е пошта racunovodstvo@grf.bg.ac.rs
Општа служба
Контакт особа Милена Роквић
Телефон +381 11 3218 524
Е пошта os@grf.bg.ac.rs
Овлашћена лица за поступање по захтеву
Овлашћена лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Секретар мр Тамара Ковачевић
Телефон +381 11 3218-520
Е пошта sekretar@grf.bg.ac.rs
шеф Опште службе Милена Роквић
Телефон +381 11 3218-638
Е пошта mrokvic@grf.bg.ac.rs
Kоординатор послова међународне сарадње Емилија Продановић
Телефон +381 11 3218 524
Е пошта eprodanovic@grf.bg.ac.rs
Лице за заштиту података о личности
Контакт особа Милена Роквић
Телефон +381 11 3218 520
Е пошта mrokvic@grf.bg.ac.rs
Повереник за равноправност
Контакт особа Емилија Продановић
Телефон +381 11 3218 524
Е пошта os@grf.bg.ac.rs
Лице задужено за вођење евиденције поклона
Контакт особа Петар Ђукановић
Телефон
Е пошта pdjukanovic@grf.bg.ac.rs
Лице овлашћено у вези са унутрашњим узбуњивањем
Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем
Контакт особа Тамара Ковачевић
Телефон +381 11 3218 607
Е пошта sekretar@grf.bg.ac.rs
Лица задужена за контролу забране пушења
Контакт особe Иван Ступић
Дејан Анђелковић
Невена Грбић
Телефон +381 11 3218 508
+381 11 3218 506
+381 11 3218 530
Е пошта
Лице задужено за родну равноправност
Контакт особа Милена Роквић
Телефон +381 11 3218 524
Е пошта os@grf.bg.ac.rs
EСПБ координатор
Контакт особа Мирослав Марјановић
Телефон +381 11 3218 551
Е пошта mmarjanovic@grf.bg.ac.rs
LEAR
Контакт особа Мирослав Марјановић
Телефон +381 11 3218 551
Е пошта mmarjanovic@grf.bg.ac.rs
Жиро рачун 840-1437666-41 Матични број 07006454
EU Participant Identity Code (PIC) 972 528 403
ПИБ 100251144 ПДВ евиденциони број 130718637
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011