Подаци за контакт

Map
Булевар краља Александра 73, 11120 Београд
Декан Владан М. Кузмановић
редовни професор
Продекан за
финансије
Александар Р. Ђукић
ванредни професор
Продекан за
наставу
Ненад Т. Фриц
доцент
Продекан за
науку
Мирослав С. Марјановић
доцент
Деканат
Контакт особа Вана Андрић
Телефон +381 11 3218 553
Факс +381 11 3370 223
Е пошта dekanat@grf.bg.ac.rs
Секретар Факултета
Секретар Тамара Ковачевић
Телефон +381 11 3218 607
Е пошта sekretar@grf.bg.ac.rs
Студентска служба
Контакт особа Тамара Вукша
Телефон +381 11 3218 526
Е пошта ss@grf.bg.ac.rs
Библиотека
Контакт особа Ксенија Савић
Телефон +381 11 3218 554
Е пошта library@grf.bg.ac.rs
Рачунски центар
Контакт особа Бојан Тепавчевић
Телефон +381 11 3218 634
Е пошта rc@grf.bg.ac.rs
Рачуноводство
Контакт особа Никола Младеновић
Телефон +381 11 3218 525
Факс
Е пошта rac@grf.bg.ac.rs
Општа служба
Контакт особа Емилија Продановић
Телефон +381 11 3218 524
Е пошта os@grf.bg.ac.rs
Лице за заштиту података о личности
Контакт особа Милена Роквић
Телефон +381 11 3218 520
Е пошта mrokvic@grf.bg.ac.rs
Повереник за равноправност
Контакт особа Емилија Продановић
Телефон +381 11 3218 524
Е пошта os@grf.bg.ac.rs
Лице задужено за водјење евиденције поклона
Контакт особа Петар Ђукановић
Телефон
Е пошта pdjukanovic@grf.bg.ac.rs
Лице овлашћено у вези са унутрашњим узбуњивањем
Лице овлашћено за пријем информација и водјење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем
Контакт особа Тамара Ковачевић
Телефон
Е пошта sekretar@grf.bg.ac.rs
Лица задужена за контролу забране пушења
Контакт особe Зоран Шуменковић
Дејан Андјелковић
Невена Грбић
Телефон +381 11 3218 508
+381 11 3218 506
+381 11 3218 530
Е пошта
Лице задужено за родну равноправност
Контакт особа Емилија Продановић
Телефон
Е пошта os@grf.bg.ac.rs
ЕЦТС координатор
Контакт особа Мирослав Марјановић
Телефон
Е пошта mmarjanovic@grf.bg.ac.rs
Жиро рачун 840-1437666-41 Матични број 07006454
ПИБ 100251144 ПДВ евиденциони број 130718637
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011