Катедра за путеве, железнице и аеродроме

Стабилизована студија приступа аеродрому
Стабилизована студија приступа аеродрому
Општи подаци
шеф катедре
Горан М. Младеновић, ванредни професор
секретар катедре
Милош Ђ. Лукић, асистент
е - пошта
веб

Обнављањем Велике школе 1863. године основан је и Кабинет за путеве и железнице, као један од најстаријих Кабинета из области технике. Почетком 1888. године основана је Катедра за грађење обичних и гвоздених путова што је и година основања данашње Катедре за путеве, аеродроме и железнице. Током 135 година постојања Катедра је скоро без прекида била основна наставна, научно-истраживачка и стручна јединица у области планирања, пројектовања, грађења и одржавања путева, аеродрома и железница. Бројни наставници који су били чланови ове Катедре истовремено су били и водећи истраживачи и најугледнији стручњаци у поменутим областима. Посебан одсек основан је 1948. године, тако да је Катедра за путеве, аеродроме  и железнице непосредно задужена за наставу на oдсеку за Путеве, железнице и аеродроме Грађевинског факултета, као и за наставу из ових области на другим одсецима.

На Основним академским студијама наставници ове Катедре одржавају наставу из следећих предмета: Планирање и пројектовање путева 1, Планирање и пројектовање путева 2, Планирање и пројектовање железница 1, Планирање и пројектовање железница 2, Коловозне конструкције, Горњи строј железница, CAD у саобраћајницама (изборни предмет), Одржавање путева (изборни предмет), Одржавање железничких пруга (изборни предмет) и Управљање одржавањем саобраћајница (изборни предмет). На Дипломским студијама наставници ове Катедре одржавају наставу из следећих предмета: Градске саобраћанице, Железничке станице, Аеродроми, Саобраћајнице и животна средина (изборни предмет), Методологија пројектовања (изборни предмет). На докторским студијама наставници ове Катедре одржавају наставу из предмета: Одабрана поглавља горњег строја железница, Одабрана поглавља железница, Одабрана поглавља коловозних конструкција, Реолошка својства битуменa и асфалтних мешавина.

Поред ангажовања у настави, чланови Катедре су ангажовани на пројектима Министарства просвете и науке, међународним пројектима, као и на директним пројектима са привредом.

Данас на Катедри раде један редовни, два ванредна професора, један доцент и шест асистената.

 

 

 

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011