Уписни рок

Постани и ти инжењер!
Постани и ти инжењер!

Конкурс за упис студената у прву годину основних студија расписује Универзитет у Београду за све факултете у његовом саставу (видети www.bg.ac.rs). Постоје два конкурсна рока: јунски и септембарски. Други конкурсни рок се организује ако се у првом року не попуне расположива места. Календар јунског рока дат је у прилогу. Календар септембарског рока биће накнадно објављен уколико после јунског рока преостане слободних места за упис. 

Студент основних студија уписује се у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије („буџетски студент“) ако се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако је освојио најмање 51 бод, или у статусу студента који сам плаћа школарину („самофинансирајући студент“) ако се налази коначној ранг листи до  броја утвђеног за уписивање самофинансирајућих студената и ако је освојио најмање 30 бодова.

 

 Број расположивих места

Студијски програм

Буџет

Самофинан­сирање

Грађевинарство

Геодезија                               

Геоинформатика

240

40

20

90

20

10

     

  *Број је подложан променама у складу са Одлуком Владе Републике Србије.

Одлуком Владе Факултет је добио додатна буџетска места за студенте ромске националне мањине (3 места) и студенте са инвалидитетом (3 места). У складу са Стручним упутством за спровођење уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број самофинансирајућих студената ће бити умањен на оним студијским програмима на којима остваре право уписа студенти по афирмативним акцијама.

 Школарина за самофинансирајуће студенте

У школској 2024/2025. години школарина за држављане Републике Србије износи 120.000,00 динара а за стране држављане 2000 €.

 Поступак конкурисања и уписа - укратко

Пријављивање на конкурс: подношење потребних докумената (виде­ти у прилогу).

Полагање пријемног испита из математике. Пријемног ис­пи­та могу се ослободити кандидати са наградама на такмичењима из математике, статике и орпорности материјала или геодетских мерења и рачунања (ви­де­ти При­јемни испит).

Формирање ранг листе: листа се формира на основу успеха из сред­ње школе и на пријемном испиту (видети Ранг листе).

Упис: предаја неопходних докумената и добијање индекса (видети Потребни обрасци).

 

 Календар првог (јунског) конкурсног рока за школску 2024/2025.

 

 

 

од среде 12. jуна до уторка 18. jуна

 

Електронско пријављивање кандидата и подношење докумената путем платформе prijemni.grf.bg.ac.rs. Кандидат се успешно пријавио само ако је путем електронске поште добио потврду да је његова пријава комплетна и исправна, у супротном се кандидат мора пријавити у просторијама Факултета. Детаљно упутство за електронско пријављивање биће благовремено доступно на сајту Факултета и на платформи prijemni.grf.bg.ac.rs.

од среде 19. jуна до петка 21. јуна

 9:00 – 15:00

Пријављивање кандидата у просторијама Факултета за кандидате који се нису пријавили електронски (Студентска служба). Кандидати који се пријаве у просторијама Факултета на крају успешног поступка пријаве добиће Потврду о пријави коју су обавезни да понесу на полагање пријемног испита.

најкасније до петка 21. јуна

18:00

Објављивање распореда полагања пријемног испита по салама (огласна табла и сајт факултета). Кандидати су обавезни да провере тачност објављених података.

Понедељак 24. јун

9:00 – 12:00

Подношење жалби на тачност објављених података (Студентска служба)

Понедељак 24. јун

14:00

Саопштавање одлуке по жалбама на тачност oбјављених података

     

Уторак 25. јун

14:45

 


15:00 – 18:00

Прозивање кандидата (испред сала за полагање)

Пријемни испит из математике (по салама)

Најкасније до четвртка 27. jуна

18:00

Објављивање прелиминарне ранг листе (огласна табла и сајт факултета)

Најкасније до петка 28. јуна

15:00

Подношење примедби на ранг листу (Студентска служба)

Субота 29. јун

11:00 – 12:00

Уручење решења по примедби на ранг листу (Студентска служба)

Понедељак 01. јул

9:00 – 10:00

Подношење жалби Декану на решење комисије (Студентска служба)

Понедељак 01. јул

14:00 – 15:00

Уручење решења Декана по жалбама (Студентска служба)

најкасније до уторка 02. јула

 9:00

Објављивање коначне ранг листе (огласна табла и сајт)

од среде 03. jула до четвртка 04. јула

 9:00 – 15:00

Упис кандидата који су се рангирали у оквиру буџетске квоте и кандидата који су се рангирали у оквиру квоте за самофинансирање а имају укупно мање од 51 бод (Студентска служба). Уписани кандидати не долазе на прозивку 05. jула.

 Петак 05. јул

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након прозивке

Прозивка кандидата

 

Прво се обавља прозивка кандидата који су се рангирали за упис у оквиру буџетске квоте, а нису се уписали закључно са 4. јулом. Затим се прозивају редом кандидати са ранг листе док се не попуне сва буџетска места. Прозивка кандидата са ранг листе наставља се редом и попуњавају се одобрена самофинансирајућа места.
Прозивка се обавља посебно за сваки студијски програм. Уколико се кандидат не појави на прозивци, сматра се да је одустао од уписа.

 

Упис студената према истакнутом распореду и сатници (Студентска служба)

Од понедељка 08. jула до уторка 09. јула

 11:00 – 13:00

 

Пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из математике на другим техничким факултетима у случају да остане слободних места (Студентска служба)

 најкасније до уторка 09. јула

 

 15:00

 

Објављивање ранг листе кандидата који су положили пријемни испит из математике на другим техничким факултетима (огласна табла и сајт факултета)

среда 10. јул

 

 

 11:00 - 13:00

Упис кандидата који су положили пријемни испит из математике на другим техничким факултетима према објављеној ранг листи (Студентска служба)

 

Други (септембарски) конкурсни рок

Други конкурсни рок одржава се само ако се у првом конкурсном року не попуне сва расположива места за упис. Уколико се у првом конкурсном року не попуне сва расположива места, календар другог конкурсног рока биће објављен на сајту факултета по његовом усвајању на нивоу Универзитета у Београду.

Ко може да конкурише за упис

За упис у прву годину основних студија на ГРФ могу да кон­ку­ри­шу сви држављани Републике Србије који имају завршену четворогодишњу средњу школу.

 

Држављанин РС који је у школској 2023/24. години средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана пријаве на факултет није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у другом конкурсном року и за њих су планирана додатна 3 места за упис (према Одлуци Владе РС).

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадник српске националне мањине (мора имати потписану изјаву) из суседне земље у школској 2024/25. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин РС, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс потребно је да кандидати предају и решење Министарства о признавању страних средњошкиолских исправа или потврду о томе да је започет поступак.

Упис страних држављана

Страни држављани могу да конкуришу за упис у прву годину ос­нов­­них студија под истим условима као и грађани Србије, али се могу уписати само у статусу самофи­нансирајућих студената током целог школовања. Страни држављани подносе нос­трификована сведочанства из претходног школовања. Посебан услов за упис странаца јесте знање српског језика (за које се доноси доказ) и обезбеђено здравствено осигурање.

Упис држављана Србије који имају стране средњошколске исправе

Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно,који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству)или је завршио програм међународне (ИБ) матуресе уписујепод једнаким осталим условима као и други кандидати, ако му се нострификује страна школска исправа.

 

Упис лица са инвалидитетом применом афирмативне мере спроводи се у складу са Правилником уписа студената са инвалидитетом. Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних академских студија применом афирмативне мере је 10. јун 2024. године. Особе са инвалидитетом за додатне информације могу се обратити Универзитетском центру за студене са хендикепом на телефон 065 3031262 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Дома културе Студентски град у улици Булевар Зорана Ђинђића 179.

 

Упис припадника ромске националне мањине применом афирмативне мере спроводи се у складу са Препоруком националног савета ромске националне мањине и Изјавом.

Пријављивање


Кандидат се може пријавити за полагање пријемног испита на један од два начина:
1.    електронски, путем платформе prijemni.grf.bg.ac.rs.
2.    лично у просторијама Факултета

1.    Електронска пријава на конкурс подразумева унос свих захтеваних података и докумената путем платформе prijemni.grf.bg.ac.rs. Детаљно упутство за попуњавање електронске пријаве биће благовремено доступно на платформи prijemni.grf.bg.ac.rs. Кандидат се успешно пријавио тек када путем електронске поште добије Потврду о пријави. Папирну верзију Потврде о пријави кандидати ће добити непосредно пре почетка пријемног испита. Ову потврду кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и да је приступио полагању пријемног испита. Кандидат који је започео или завршио поступак елетронске пријаве за полагање пријемниог испита, а није добио потврду (путем електроснке поште) да је пријава комплетна и исправна, мора се пријавити у просторијама Факултета.


2.    Пријављивање на конкурс у просторијама Факултета подразумева унос основних података путем платформе prijemni.grf.bg.ac.rs. (биће омогућено на лицу места) и предају докуманта на шалтеру Службе за студентска питања (соба 118 на првом спрату у згради Факултета). На крају успешно спроведеног поступка пријаве кандидат добија Потврду о пријави коју треба да сачува као доказ да је предао документа и да је приступио полагању пријемног испита. Потврду је обавезно понети на полагање пријемног испита.


Шта је потребно за пријављивање на конкурс

Кандидати који се на конкурс пријављују електронски, путем платформе prijemni.grf.bg.ac.rs, потребно је да припреме електронску верзију (у форматима .pdf, .jpg, итд.) следећих докумената:
•    Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (сваки документ се учитава посебно).
•    Диплому о положеном завршном односно матурском испиту. Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству учитавају школска сведочанства и диплому стечену у иностранству и решење о нострификацији или потврду Агенције за квалификације ENIC/NARIC Центра да су започели поступак нострификације. Страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, учитавају школска сведочанства и диплому стечену у иностранству и решење о нострификацији дипломе о завршеној четворогодишњој средњој школи, а приликом уписа дужни су да доставе потврду о знању српског језика и потврду о здравственом осигурању за школску годину коју уписују.
•    Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 4.000,00 динара (за један студијски програм) на жиро рачун Грађевинског факултета. УПЛАТУ ВРШИТИ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО УПЛАТНИЦЕ КОЈА СЕ ДОБИЈА НА АДРЕСИ prijemni.grf.bg.ac.rs. СВАКИ КАНДИДАТ ИМА СВОЈ ПОЗИВ НА БРОЈ И САМО ТАКВЕ УПЛАТЕ ЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНЕ. НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНЕ УПЛАТЕ СА ТУЂИМ ПОЗИВОМ НА БРОЈ. Накнада за пријаву на конкурс за два студијска програма износи 6.000 динара, а за три студијска програма износи 8.000,00 динара. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три места на републичком такмичењу из математике, статике и отпорности материјала или геодетских мерења и рачунања не плаћају накнаду за пријаву на конкурс. Након уплате на шалтеру поште или банке или након електронског плаћања потребно је доказ о уплати (уплатницу) припремити у електронском формату (.pdf, .jpg, итд.) како би се могле учитати у апликацији.

У поступку пријаве сви кандидати потврђују да су упознати и сагаласни са садржајем следећих докумената који се налазе у овом Информатору (кандидати ће физички потписати ова документа непосредно пре полагања пријемног испита):
•    Изјава о прикупљању и објављивању личних података неопходних у поступку пријаве
•    Правила о одржавању пријемног испита
•    Изјава да кандидат није био уписан на прву годину у буџетском статусу на основним академским студијама (искључиво за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2022/23. године)
•    Изјава о припадности српској националној мањини. Искључиво за кандидате који су држављани следећих земаља: Републике Мађарске, Републике Румуније, Народне Републике Бугарске, Републике Северне Македоније, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Словеније, Републике Хрватске и Црне Горе, који желе да конкуришу за упис на основне академске студије на терет буџета Републике Србије.

Кандидати који се на конкурс пријављују у просторијама Факултета потребно је да са собом понесу фотокопије следећих докумената (фотокопије не морају бити оверене, а оригинали се обавезно доносе на увид):
•    Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе.
•    Диплому о положеном завршном односно матурском испиту.
•    Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству подносе школска сведочанства и диплому стечену у иностранству и решење о нострификацији или потврду да су започели поступак нострификације.
Страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе школска сведочанства и диплому стечену у иностранству и решење о нострификацији дипломе о завршеној четворогодишњој средњој школи, а приликом уписа дужни су да доставе потврду о знању српског језика и потврду о здравственом осигурању за школску годину коју уписују.
•    Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 4.000,00 динара (за један студијски програм) на жиро рачун Грађевинског факултета. УПЛАТУ ВРШИТИ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО УПЛАТНИЦЕ КОЈА СЕ ДОБИЈА НА АДРЕСИ prijemni.grf.bg.ac.rs. СВАКИ КАНДИДАТ ИМА СВОЈ ПОЗИВ НА БРОЈ И САМО ТАКВЕ УПЛАТЕ ЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНЕ. НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНЕ УПЛАТЕ СА ТУЂИМ ПОЗИВОМ НА БРОЈ. Накнада за пријаву на конкурс за два студијска програма износи 6.000 динара, а за три студијска програма износи 8.000,00 динара. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три места на републичком такмичењу из математике, статике и отпорности материјала, геодетских мерења не плаћају накнаду за пријаву на конкурс.

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011