Потребни обрасци

Индекс - лична карта сваког студента
Индекс - лична карта сваког студента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упис

Коначна ранг листа је основа за упис кандидата. Упис се обавља искључиво у унапред истакнутим терминима.

Документа потребна за упис

•    на увид - оригинална диплома завршене средње школе и сведочанства сва четири разреда

•     диплома завршене средње школе и сведочанства сва четири разреда (оверене  фотокопије)

•    извод из матичне књиге рођених (опционо за држављане Републике Србије и обавезно за кандидате који нису држављани Републике Србије)

•     један попуњен образац ШВ-20 (преузми) ШВ образац - списак занимања

•    потписана изјава о овлашћењу Грађевинског факултета и Универзитета у Београду о коришћењу личних података - овде преузети

•     попуњен индекс (купује се у скриптарници 'Академска мисао' на ГФ, просторија 115)

•     две фотографије 3,5 × 4,5 cm (једна за индекс - не лепити фолију преко слике, друга за

       пријавни лист 'ШВ 20')

•     уплатница у износу 100,00 дин, сврха уплате ТАКСА за Универзитетски центар за развој

       каријере и саветовање студената

•      доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте; уплата се може извршити у седам рата, и то: 

                    

– прва рата у износу од 40.000, 00 динара при упису

– друга рата у износу од 10.000, 00 динара до 30. новембра 2022.

– трећа рата у износу од 10.000, 00 динара до 31. јануара 2023.

– четврта рата у износу од 10.000, 00 динара до 28. фебруара 2023.

– пета рата у износу од 10.000, 00 динара до 31. марта 2023.

– шеста рата у износу од 10.000, 00 динара до 30. априла 2023.

– седма рата у износу од 10.000, 00 динара до 28. маја 2023.


          •       страни студенти су у обавези да приложе и потврду о знању ср­пског језика и потврду о здравственом осигурању за школску годину коју уписују.

Уплате се врше на жиро рачун Грађевинског факултета. УПЛАТУ ВРШИТИ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО УПЛАТНИЦЕ КОЈА СЕ ДОБИЈА НА АДРЕСИ prijemni.grf.bg.ac.rs.  

Комплет образаца неопходних за упис (образац ШВ-20, индекс) купује се у књижари на факултету.

 

Прозивка неуписаних кандидата

Претпоследњег дана уписа (видети календар уписног рока) организује се прозивка кандидата. ПРОЗИВЦИ МОРАЈУ ПРИСУСТВОВАТИ СВИ КАНДИДАТИ КОЈИ СЕ ЖЕЛЕ УПИСАТИ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА, А КОЈИ СЕ НИСУ УПИСАЛИ ДО ТРЕНУТКА ПРОЗИВКЕ.

Прво се обавља прозивка неуписаних кандидата за буџетска места, и то одвојено за сваки студијски програм. Потом се обавља прозивка неуписаних кандидата за самофинансирајућа места, такође одвојено за сваки студијски програм. 

УКОЛИКО СЕ КАНДИТАТ НЕ ПОЈАВИ НА ПРОЗИВЦИ, СМАТРА СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО ОД УПИСА И ОН ГУБИ ПРАВО НА УПИС. Уместо њега Факултет ће уписати наредног кандидата са ранг листе.

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011