Потребни обрасци

Индекс - лична карта сваког студента
Индекс - лична карта сваког студента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упис

Коначна ранг листа је основа за упис кандидата. Упис се обавља искључиво у унапред истакнутим терминима.

Документа потребна за упис

•    на увид - оригинална диплома завршене средње школе и сведочанства сва четири разреда

•     диплома завршене средње школе и сведочанства сва четири разреда (оверене  фотокопије)

•    извод из матичне књиге рођених (опционо за држављане Републике Србије и обавезно за кандидате који нису држављани Републике Србије)

•     један попуњен образац ШВ-20 (преузми) ШВ образац - списак занимања

•    потписана изјава о овлашћењу Грађевинског факултета и Универзитета у Београду о коришћењу личних података - овде преузети

•     попуњен индекс (купује се у скриптарници 'Академска мисао' на ГФ, просторија 115)

•     две фотографије 3,5 × 4,5 cm (једна за индекс - не лепити фолију преко слике, друга за

       пријавни лист 'ШВ 20')

•     уплатница у износу 100,00 дин, сврха уплате ТАКСА за Универзитетски центар за развој

       каријере и саветовање студената

•      доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте; уплата се може извршити у седам рата, и то: 

                    

– прва рата у износу од 48.000, 00 динара при упису текуће школске год.

– друга рата у износу од 12.000, 00 динара до 30. новембра текуће школске год.

– трећа рата у износу од 12.000, 00 динара до 31. јануара текуће школске год.

– четврта рата у износу од 12.000, 00 динара до 28. фебруара текуће школске год.

– пета рата у износу од 12.000, 00 динара до 31. марта текуће школске год.

– шеста рата у износу од 12.000, 00 динара до 30. априла текуће школске год.

– седма рата у износу од 12.000, 00 динара до 26. маја текуће школске год.


          •       страни студенти су у обавези да приложе и потврду о знању ср­пског језика и потврду о здравственом осигурању за школску годину коју уписују.

Уплате се врше на жиро рачун Грађевинског факултета. УПЛАТУ ВРШИТИ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО УПЛАТНИЦЕ КОЈА СЕ ДОБИЈА НА АДРЕСИ prijemni.grf.bg.ac.rs. СВАКИ КАНДИДАТ ИМА СВОЈ ПОЗИВ НА БРОЈ И САМО ТАКВЕ УПЛАТЕ ЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНЕ. НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАЋЕНЕ УПЛАТЕ СА ТУЂИМ ПОЗИВОМ НА БРОЈ. Након уписа, свака наредна уплата врши се искључиво преко линка uplatnica.grf.bg.ac.rs а на основу броја индекса, за сваког студента посебно.

Комплет образаца неопходних за упис (образац ШВ-20, индекс) купује се у књижари на факултету.

 

Прозивка неуписаних кандидата

Претпоследњег дана уписа (видети календар уписног рока) организује се прозивка кандидата. ПРОЗИВЦИ МОРАЈУ ПРИСУСТВОВАТИ СВИ КАНДИДАТИ КОЈИ СЕ ЖЕЛЕ УПИСАТИ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА, А КОЈИ СЕ НИСУ УПИСАЛИ ДО ТРЕНУТКА ПРОЗИВКЕ.

Прво се обавља прозивка неуписаних кандидата за буџетска места, и то одвојено за сваки студијски програм. Потом се обавља прозивка неуписаних кандидата за самофинансирајућа места, такође одвојено за сваки студијски програм. 

УКОЛИКО СЕ КАНДИТАТ НЕ ПОЈАВИ НА ПРОЗИВЦИ, СМАТРА СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО ОД УПИСА И ОН ГУБИ ПРАВО НА УПИС. Уместо њега Факултет ће уписати наредног кандидата са ранг листе.

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011