Институт за материјале и конструкције

Градња спортске дворане Арена
Градња спортске дворане Арена
управник института
Бранко Д. Милосављевић, ванредни професор
заменик управника
телефон
+381 11 3218 505
е - пошта
веб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру Грађевинског факултетa, Институт за материјале и конструкције (ИМК) основан је, у садашњем организационом облику, 1. јануара 1978. године. У оквиру ИМК налазе се следећe групације: бетонске конструкције, металне конструкције, дрвене и зидане конструкције, грађевински материјали, испитивање конструкција и зградарство. У Институту су ангажовани (стање новембар 2021. године) следећи сарадници: 21 доктора наука, у звањима редовних професора, ванредних професора и доцената, 8 асистената – студената докторских студија, 4 инжењера сарадника и 4 стручнотехничка сарадника. Чланови Института су практично сви наставници и сарадници Катедре за материјале и конструкције, као и ненаставно особље (стручни сарадници, инжењери сарадници, лаборанти, техничари, технички секретари и др.). 

У оквиру Института постоје две акредитоване лабораторије: за материјале и за конструкције. Поред испитивања у наведеним, акредитованим лабораторијама, у Институту се обављају и испитивања везана за сарадњу са привредом и научно истраживачки рад у халама за реолошке карактеристике материјала и за испитивање модела у великој размери. Ове хале имају су најсавременију опрему потребну за предметна испитивања.

У овим лабораторијама се раде, такође, и бројна испитивања везана за извођење експерименталног и практичног дела наставе на основним академским студијама, дипломским  академским студијама и докторским студијама. Поред наведеног вршесе и испитивања везана за експерименталне делове докторских дисертација факултетских сарадника, али и бројних колега ван факултета.

У оквиру сарадње са привредом, у Институту је урађен велики број идејних и главних пројеката, студија, ревизија, експертиза, стручних мишљења, вештачења испитивања везани за најразличитије врсте обејеката - зграда, спортских дворана, индустријских хала, позоришта, тржних центара, мостова, цркава и др.

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011