Конференције

Научни скуп у свечаној сали
Научни скуп у свечаној сали

Научне конференције представљају битан елемент научног рада јер омогућавају размену идеја и искустава у непосредном контакту. Захваљујући квалитетним ресурсима на факултету (Свечана сала, рачунарске учионице, добра интернет веза и могућност Eduroam приступа) Грађевински факултет повремено организује научне и стручне скупове из области које су од интереса за  грађевинску и геодетску струку.

Позивамо овом приликом све заинтересоване да, уколико то наш распоред дозвољава, организују различите облике научних и стручних окупљања на нашем факултету. Биће нам задовољство да учествујемо у размени нових идеја. 

Научни скупови које организује Грађевински факултет у 2018/19. години

15. конгрес Друштва грађевинских конструктера Србије, Златибор 2018.

→ 18. научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања и Српског друштва за хидрологију

→ Трећи српски конгрес о путевима, Београд 2018.

 

Актуелни научни скупови које организује Грађевински факултет у 2020. години

→ Научни скуп ''Симпозијум друштва грађевинских конструктера''

 

 

 

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011