Конференције

Научни скуп у свечаној сали
Научни скуп у свечаној сали

Научне конференције представљају битан елемент научног рада јер омогућавају размену идеја и искустава у непосредном контакту. Захваљујући квалитетним ресурсима на факултету (Свечана сала, рачунарске учионице, добра интернет веза и могућност Eduroam приступа) Грађевински факултет повремено организује научне и стручне скупове из области које су од интереса за  грађевинску и геодетску струку.

Позивамо овом приликом све заинтересоване да, уколико то наш распоред дозвољава, организују различите облике научних и стручних окупљања на нашем факултету. Биће нам задовољство да учествујемо у размени нових идеја. 

 

Научни скупови

име организатор тип период место
17. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju Srpsko društvo za hidraulička istraživanja, Srpsko društvo za hidrologiju, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Nacionalni 05.10.2015. - 06.10.2015. Vršac
18. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju Srpsko društvo za hidraulička istraživanja, Srpsko društvo za hidrologiju, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Nacionalni 25.10.2018. - 26.10.2018. Niš
Drugi srpski kongres o putevima Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”, Javno preduzeće “Putevi Srbije”, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu Međunarodni-regionalni 09.06.2016. - 10.06.2016. Beograd
GeoMLAGeostatistics and Machine Learning Applications in Climate and Environmental Sciences Građevinski fakultet, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske, Slovenačka agencija za životnu sredinu Međunarodni-svetski 21.06.2016. - 24.06.2016. Beograd
GIS Dan Srbija Građevinski fakultet  Nacionalni 18.11.2015. - 18.11.2015. Beograd
International scientific conference GEO 2015 & XXIX Meeting of Serbian Surveyors Građevinski fakultet ; Udruženje geodeta Srbije Međunarodni-regionalni 02.06.2016. - 03.06.2016. Kopaonik
Kongres društva građevinskih konstruktera Građevinski fakultet; Društvo građevinskih konstruktera Međunarodni-regionalni 06.09.2018. - 09.09.2018. Zlatibor
Naučno-stručni skup Put i životna sredina Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”, Institut za puteve ad Beograd, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Nacionalni 28.09.2017. - 29.09.2017. Vršac
Peta međunarodna konferencija za geometriju i grafiku ”MoNGeometrija 2016” Građevinski fakultet , SUGIG - srpsko udruženje za geometriju i grafiku, Arhitektonski fakultet , Mašinski fakultet , Šumarski fakultet , Saobraćajni fakultet , Fakultet primenjenih umetnosti -Univerziteta u Beogradu Međunarodni-svetski 23.06.2016 - 26.06.2016 Beograd
Prvi internacionalni simpozijum – ViaCalco Balkan Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Carmeuse Srbija Međunarodni 01.10.2015. - 01.10.2015. Beograd
Simpozijum društva građevinskih konstruktera Građevinski fakultet; Društvo građevinskih konstruktera Međunarodni-regionalni 15.09.2016. - 17.09.2016. Zlatibor
Treći srpski kongres o putevima Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”, Javno preduzeće “Putevi Srbije”, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu Međunarodni-regionalni 14.06.2018. - 15.06.2018. Beograd
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011