Конференције

Научни скуп у свечаној сали
Научни скуп у свечаној сали

Научне конференције представљају битан елемент научног рада јер омогућавају размену идеја и искустава у непосредном контакту. Захваљујући квалитетним ресурсима на факултету (Свечана сала, рачунарске учионице, добра интернет веза и могућност Eduroam приступа) Грађевински факултет повремено организује научне и стручне скупове из области које су од интереса за  грађевинску и геодетску струку.

Позивамо овом приликом све заинтересоване да, уколико то наш распоред дозвољава, организују различите облике научних и стручних окупљања на нашем факултету. Биће нам задовољство да учествујемо у размени нових идеја. 

Актуелни научни скупови које организује Грађевински факултет у 2015/6. години

→ Други српски конгрес о путевима

→ GeoMLAGeostatistics and Machine Learning Applications in Climate and Environmental Sciences

→ Научни скуп ''Симпозијум друштва грађевинских конструктера''

→ Пета међународна конференција за геометрију и графику ''МоНГеометрија 2016''

→17. научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања и Српског друштва за хидрологију

→GIS Дан Србија

→International scientific conference GEO 2015 & XXIX Meeting of Serbian Surveyors

→Први интернационални симпозијум  – ViaCalco Balkan

Актуелни научни скупови које организује Грађевински факултет у 2014. години

→ Spatio-temporal modelling of meteorological and climatic variables using Open Source software (R + OSGeo)

Научни скупови које је организовао Грађевински факултет у 2012. години

Ninth International Conference on Urban Drainage Modeling, Belgrade, Serbia, 4-6 September 2012

→ http://hikom.grf.bg.ac.rs/9UDM/index.html 

Национални научни скуп – GEO2012 – Кључне компетенције образовних профила геодезија, геоинформатика и управљање непокретностима – Ниво високог образовања, 26-27.10. 2012. 

→ http://www.usg-grf.com/lat/poziv.php

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011