Конференције

Научни скуп у свечаној сали
Научни скуп у свечаној сали

Научне конференције представљају битан елемент научног рада јер омогућавају размену идеја и искустава у непосредном контакту. Захваљујући квалитетним ресурсима на факултету (Свечана сала, рачунарске учионице, добра интернет веза и могућност Eduroam приступа) Грађевински факултет повремено организује научне и стручне скупове из области које су од интереса за  грађевинску и геодетску струку.

Позивамо овом приликом све заинтересоване да, уколико то наш распоред дозвољава, организују различите облике научних и стручних окупљања на нашем факултету. Биће нам задовољство да учествујемо у размени нових идеја. 

 

Научни скупови

име организатор тип период место
GEOMLAGEOSTATICS AND MACHINE LEARNIN APPLICATIONS IN CLIMATE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES Грађевински факултет Универзитета у Београду, Географски факултет Универзитета у Београду, Државни хидрометеоролошки завод Хрватске, Словеначка агенција за животну средину Међународни 21.06.2016. - 24.06.2016. Београд
INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT TRENDS IN GEOSCIENCE RESEARCH AND APPLICATIONS 2023
Грађевински факултет Универзитета у Београду,Институт за физику Универзитета у Београду Међународни 24.05.2023 - 26.05.2023 Београд
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEO 2015 & XXIX MEETING OF SERBIAN SURVEYORS Грађевински факултет Универзитета у Београду, Удружење геодета Србије Међународни 02.06.2016. - 03.06.2016. Копаоник
MEЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАЂЕВИНАРСТВО 2021 – ДОСТИГНУЋА И ВИЗИЈЕ
Грађевински факултет Универзитета у Београду Међународни 25.10.2021 - 26.10.2021 Српска академија наука и уметности, Београд
ГИС ДАН СРБИЈА Грађевински факултет Универзитета у Београду Национални 18.11.2015. - 18.11.2015. Београд
ДРУГИ СРПСКИ КОНГРЕС О ПУТЕВИМА
Српско друштво за путеве “Виа-Вита”, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Јавно предузеће “Путеви Србије”, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Међународни 09.06.2016. - 10.06.2016. Београд
КОНГРЕС ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА
Друштво Грађевинских конструктера Србије, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Међународни 06.09.2018. - 09.09.2018. Златибор
КОНГРЕС ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА СРБИЈЕ
Друштво Грађевинских конструктера Србије, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду Међународни 28.09.2022 - 30.10.2022 Београд
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 100 ГОДИНА НОВОЈУЛИЈАНСКОГ КАЛЕНДАРА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА
Удружење ””Милутин Миланковић””, Математички факултет Универзитета у Београду, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Астрономска опсерваторија Београд, Културни и научни центар ””Милутин Миланковић”” из Даља Међународни 14.12.2023 - 16.12.2023 Београд
НАУЧНО САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ДРУШТВА ЗА ХИДРАУЛИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И СРПСКОГ ДРУШТВА ЗА ХИДРОЛОГИЈУ
Српско друштво за хидрауличка истраживања, Српско друштво за хидрологију, Грађевински факултет Универзитета у Београду Национални 05.10.2015. - 06.10.2015. Вршац
НАУЧНО САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ДРУШТВА ЗА ХИДРАУЛИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И СРПСКОГ ДРУШТВА ЗА ХИДРОЛОГИЈУ
Српско друштво за хидрауличка истраживања, Српско друштво за хидрологију, Грађевински факултет Универзитета у Београду Национални 25.10.2018. - 26.10.2018. Ниш
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ”ПУТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА”
Српско друштво за путеве “Виа-Вита”, Институт за путеве ад Београд, Грађевински факултет Универзитета у Београду Национални 23.10.2019 - 25.10.2019 Врњачка Бања
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ”ПУТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА”
Српско друштво за путеве “Виа-Вита”, Институт за путеве ад Београд, Грађевински факултет Универзитета у Београду Национални 28.09.2017. - 29.09.2017. Вршац
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ”ПУТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА”
Српско друштво за путеве “Виа-Вита”, Грађевински факултет Универзитета у Београду Национални 23.10.2023 - 27.10.2023 Врњачка Бања
ПЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ГЕОМЕТРИЈУ И ГРАФИКУ ”МОНГЕОМЕТРИЈА 2016”
Грађевински факултет Универзитета у Београду, СУГИГ-Српско удружење за геометрију и графику, Архитектонски факултет, Машински факултет, Шумарски факултет, Саобраћајни факултет, Факултет Примењених уметности-Универзитета у Београду Међународни 23.06.2016 - 26.06.2016 Београд
ПРВИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ -VIACALCO BALKAN Грађевински факултет Универзитета у Београду, Carmeuse Србија Међународни 01.10.2015. - 01.10.2015. Београд
ПРВИ СРПСКИ КОНГРЕС О ПУТЕВИМА
Српско друштво за путеве “Виа-Вита Национални 05.06.2014 - 06.06.2014 Београд
САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ДРУШТВА ЗА ХИДРАУЛИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И СРПСКОГ ДРУШТВА ЗА ХИДРОЛОГИЈУ
Српско друштво за хидрауличка истраживања и Српско друштво за хидрологију i IRTCUD Национални са међународним учешћем 18.10.2021 - 19.10.2021 Грађевински факултет, Београд
САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ XV
Универзитет у Бањој Луци Архитектонско-грађевинско- геодетски факултет Међународни 16.06.2022 - 17.06.2022 Бања Лука
СЕДМА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ГЕОМЕТРИЈУ И ГРАФИКУ ”МОНГЕОМЕТРИЈА 2020”
Грађевински факултет Универзитета у Београду, СУГИГ-Српско удружење за геометрију и графику, Архитектонски факултет, Машински факултет, Шумарски факултет, Саобраћајни факултет, Факултет Примењених уметности-Универзитета у Београду Међународни 18.09.2020 - 21.09.2020 Београд
СИМПОЗИЈУМ ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА
Друштво Грађевинских конструктера Србије, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Међународни 15.09.2016. - 17.09.2016. Златибор
СИМПОЗИЈУМ ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА
Друштво грађевинских конструктера Србије Међународни 13.05.2021 - 15.05.2021 Аранђеловац
ТРЕЋИ СРПСКИ КОНГРЕС О ПУТЕВИМА
Српско друштво за путеве “Виа-Вита”, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Међународни 14.06.2018. - 15.06.2018. Београд
ЧЕТВРТИ СРПСКИ КОНГРЕС О ПУТЕВИМА
Српско друштво за путеве “Виа-Вита”, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду Међународни 02.06.2022 - 03.06.2022 Београд
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011