Геодезија докторске студије 2021

студијски програми
студијски програми
Карактеристике студијског програма
Облик студија
докторске студије
Година акредитације
2021
Број година
3
Укупан број бодова у току студирања
180
Звање по завршетку студирања
доктор наука - геодезија

Докторске студије намењене су оним дипломираним геодетским инжењерима - мастерима који желе да се баве научно-истраживачким радом и стекну звање доктора геодетских наука.

Како би процес уписа био што лакши, молимо вас прочитајте текст Конкурса. Пре званичног подношења пријаве неопходно је да се определите за ужу научну област којом желите да се бавите и за коју је матичан Грађевински факултет.

Студенту који се уписује на докторске студије Комисија за докторске студије одеђује тутора на основу раније прибављене сагласности о прихватању туторства. Тутор може бити наставник Грађевинског факултета који испуњава критеријуме за наставно особље дефинисане Стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија, у ужој научној области за коју је кандидат конкурисао.

Тутор може бити и потенцијални ментор докторске дисертације уколико испуњава критеријуме за ментора дефинисане Стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија.
Уобичајено је да докторска дисертација буде резултат истраживања спроведених у оквиру научно-истраживачких пројеката. Као смерница при одабиру уже научне области и ментора може вам послужити и списак до сада одбрањених и одобрених тема докторских дисертација на Грађевинском факултету.

 

Програм се одвија кроз следеће модуле:

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011