Задати упит:  
пронађено 2137 резултата
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ I. Расписује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа за: 1. Једног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну области ГЕОИНФОРМАТИКА са пуним радним временом, за рад на одређено в...
07-12-2023
Документа
Остало
1/14 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду број 25/77 од 22.09.2023. године, именовани смо за чланове Комисије за припрему извештаја по расписаном конкурсу за избор једног ДОЦЕНТА за ужу на...
05-12-2023
Документа
Избор у звања
1 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета у Београду бр. 25/92-2 од 26.10.2023. године именовани смо за чланове Комисије за припрему реферата по конкурсу расписаном за избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област МЕНАЏМ...
05-12-2023
Документа
Избор у звања
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду бр. 25/96-2 од 30.10.2023. године именовани смо за чланове Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област ТЕ...
04-12-2023
Документа
Избор у звања
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 26.10.2023. године именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног АСИСТЕНТА - студента докторских студија за ужу научну област ТЕОРИЈСК...
04-12-2023
Документа
Избор у звања
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду број 25/113-2 од 24. 11. 2023. године именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног асистента - студента докторских студија за ужу нау...
04-12-2023
Документа
Избор у звања
Испраћај у пензију: - проф. др Иван Алексић, Катедра ГЕГИ - в. проф. др Александар Чучаковић, Катедра МФНГ - Стоја Тодоровић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима, Институт за материјале и конструкције - Љиљана Станковић, виши стручнотехнички сарадник за остал...
01-12-2023
Документа
Остало
Златне дипломе: 1. ДРАГАН С. ЧУБРИЛО 2. AНТУН M. УНTEРБEРГEР 3. ДРАГИ С. МАРЈАНОВИЋ 4. СЛОБОДАН Б. ВЕЉАНОВИЋ 5. СТЈЕПАН Ф. РУЖИЋ 6. ЂОРЂЕ С. ЂУРИЋ 7. МИОДРАГ Б. КАВГИЋ 8. СТЕВАН M. ГАРАБАНДИЋ 9. ЂОРЂЕ В. КУБАТ 10. СТЕВАН В. АДАМОВ 11. МИХАИЛО Д. ТОДОРОВИЋ 12. СРЕТО М. КУЗ...
01-12-2023
Документа
Остало
Златни индекси: 1. МИЛОЈЕ С. JАЊИЋ 2. МИРОЉУБ M. ЂУРИЋ 3. БИЉАНА В. ДЕРЕТИЋ 4. ЉИЉАНА М. МИКИЋ 5. МИРОЉУБ Д. ТОДОРОВИЋ 6. БОШКО М. АВДУЛАЈ 7. ВИДОСАВА Ђ. ПЕТРОВИЋ 8. РАДОСЛАВ М. УСКОКОВИЋ 9. МИРОСЛАВ Т. БЕШЕВИЋ 10. МИЛАН М. ПАПИЋ 11. ЖЕЉКО Н. ТРБИЋ 12. ДРАГАН К. ЂЕНОВИЋ ...
01-12-2023
Документа
Остало
НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 Студијски програм Грађевинарство ЖЕЉКО МАРИНКОВИЋ просечна оцена 9,65 СТУДЕНТИ ГЕНЕРАЦИЈЕ Студијски програм Геодезија и геоинформатика ТЕОДОРА ТЕОДОРОВИЋ просечна оцена 9,13 НАГРАДЕ ИЗ ФОНДОВА Награда из Фонда проф. Владимира Королије студенту с...
01-12-2023
Документа
Остало
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011