Задати упит:  
пронађено 1015 резултата
Page 1 ...
18-11-2019
Документа
постери
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ (Назив Задужбине или Фондације) Молим да ми се на основу Конкурса, расписаног (датум) додели студентска стипендија за 2019/2020. школску годину. Назив факултета Смер Датум уписа у I годину студија ...
18-11-2019
Документа
Остало
Ф О Н Д А Ц И Ј А МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ 11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 104094378, Матични број: 17609238, Рачун: 160-217291-43 Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486 Београд, 13.11.2019. године 03-...
18-11-2019
Документа
Остало
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ На основу члана 9 Правилника о извођењу приступног предавања на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, Комисија за оцену приступног предавања у поступку избора у звање ___________________________ на одређено време од пет година за ...
18-11-2019
Документа
Обрасци
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Предмет: Реферат Комисије по расписаном конкурсу за избор једног асистента- студента докторских студија за ужу научну област Конструкција, грађење и одржавање железница, на одређено време од три године. О...
18-11-2019
Документа
Избор у звања
...
12-11-2019
Документа
обавештења
1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Грађевински факултет НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Нине Глуховић Одлуком бр. 347/8-17 од 18.10.2019. године именовани смо за чланове Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације канди...
08-11-2019
Документа
Реферати дисертација
Page 1 ...
05-11-2019
Документа
постери
Page 1 ...
05-11-2019
Документа
постери
x - затвори
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011