Студентски парламент

Мој избор је ГРФ!
Мој избор је ГРФ!

Студентски парламент Грађевинског факултета је орган факултета преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на факултету. Право да бира и буде биран у Студентски парламент има сваки уписани студент.

Последњих година избори су се одржавали средином маја. Начин избора, број чланова као и надлежност Студентског парламента детаљно је описан у Правилнику о раду Студенстког парламента.

Студентски парламент је заступљен у телима факултета и активно учествује по свим питањима које се тичу студената, квалитета наставе и спровођење реформе наставног процеса. Студенти треба да се обрате за молбу, сугестију или за одређене проблеме представнику своје године или смера. Представници Студентског парламента за период 1. октобар 2012/1. октобар 2013:

Председник Студентског парламента, представник у парлaменту Универзитета у Београду

Потпредседник Студентског парламента

Студент продекан

 

Представници

Студент

 Смер

 

 

Игор Узон

 4. година - конструкције

Наташа Караџов

Михаило Мајсторовић 

 4. година - конструкције

 3. година - конструкције

Ана Стојаков

 2. година - грађевинарство

Аница Димитријевић

 2. година - грађевинарство

Јелисавета Николић

 управљање пројектима у грађевинарству

Марија Милановић 

 путеви, аеродроми и железнице

Бошко Бојовић

 хидротехника и водно-еколошкоинжeњерство

Бранко Петровић

 1. година - грађевинарство

Јелена Јовановић

 1. година - грађевинарство

 

 1. година - геодезија

 

 2. година - геодезија

 3. година - геодезија

Адам Рамоул 

 1. година - мастер студије одсек конструкције

Новак Бабић

Анастасија Мартиненко

 1. година - мастер студије одсек геодезија

 2. година - мастер студије одсек геодезија

                                   

→  Кабинет Студентског парламента - 316а     011 3218 592     parlamentgrf@grf.bg.ac.rs

→ Званична Фејсбук страница Студентског пармалента: http://www.facebook.com/SPGF2015/

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011