Успешни студенти

Грађевински факултет Универзитета у Београду сваке године на разне начине подстиче своје најуспешније студенте. Додељивањем похвала, награда и стипендија, уз сарадњу са другим фондовима, стимулишу се студенти да наставе са успехом и вредним радом. Иако је успех на факултету у научном смислу примаран, Грађевински факултет награђује и студенте који су остварили запажен успех у другим пољима (спорт, култура…) чиме се Факултет представља у најлепшем светлу.

Награде за најуспешније студенте додељују се сваке године на Дан Факултета. Овогодишњи лауреати су:

 

Стефан Митровић, студент генерације, просечна оцена 9.74, студијски програм Грађевинарство, модул Конструктивни

 Награда из Фонда проф. Владимира Королије студенту са највећом просечном оценом 

 

Магдалена Секулић

студент генерације, просечна оцена 9.08, студијски програм Геодезија

 

Милан Пандрц

Награда из Фонда академика проф. Ђорђа Лазаревића за најбољи мастер рад из Бетонских конструкција 

 

Илија Криловић

→ Награда из Фонда проф. Илије Стојадиновића (ГП „Мостоградња“) за најбољи мастер рад из Бетонских мостова 

 

Александра Лепосавић

→ Награда из Фонда проф. др Бранка Зарића за најбољи мастер рад из области Металних конструкција 

 

Марко Поповић

→ Награда из Фонда Лабораторије за конструкције Института за материјале и конструкције за најбољи мастер рад из области Испитивања конструкција и експерименталних метода

 

Милица Бендићпросечна оцена 9.49

→ Награда из Фонда академика проф. др Милана Ђурића за изузетне резултате постигнуте на групи предмета Теорије конструкција  

 

Милица Ковачевић  просечна оцена 9.34

 Награда из фонда предузећа „Ехтинг“ за изузетне резултате на предметима Катедре за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство 

 

Анђела Рувидић

→ Награда из Фонда Института за хидротехнику за најбољи мастер рад на Одсеку за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство

 

Огњен Говедарица, просечна оцена 10

→ Награда из Фонда проф. Вујице Јевђевића за најбољег студента на Одсеку за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство 

 

Иван Јевтовић  просечна оцена 8.85

→ Награда из Фонда инжењера Благоја Јеврића за најбоље урађен дипломски рад на Одсеку за путеве, аеродроме и железнице  

 

Михајло Ђорђевић

→ Награда из Фонда инжењера Благоја Јеврића за најбољи дипломски рад на Катедри за путеве, железнице и аеродроме

 

Стефан Трифуновић

→ Награда из Фонда Института за саобраћајнице и геотехнику за најбољи мастер рад на модулу Путеви, железнице и аеродроми

 

Филип Ордановски

→ Награда из Фонда Института за саобраћајнице и геотехнику за најбољи мастер рад на модулу Путеви, железнице и аеродроми

 

Урош Кондић

→ Награда из Фонда Института за саобраћајнице и геотехнику за најбољи мастер рад из области Геотехнике

 

Петар Бурсаћ

→ Награда из Фонда Института за геодезију и геоинформатику за најбољи мастер рад на студијском програму за геодезију и геоинформатику  

 

Душица Карличић

→ Награда из Фонда др Наталије Братуљевић - Машановић за најбољи мастер рад из области Референтне геодетске мреже и Одређивање гравитационог поља

 

Абел Дуран

→ Награда из Фонда Института за управљање пројектима у грађевинарству за најбољи дипломски рад на Катедри за управљање у грађевинарству 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011