Лабораторија за хидраулику и уређење водних токова

Томпсонов прелив зе мерење протока
Томпсонов прелив зе мерење протока
Општи подаци
шеф лабораторије
Радомир С. Капор, редовни професор
телефон
011/3218-530
е - пошта
веб

Област истраживања

•       Анализа хидрауличких услова и утицаја у каналима

•       Анализа хидрауличких услова и утицаја у системима под притиском

•       Анализа тока у засићеним и незасићеним срединама

 

Испитивања која се обављају у Лабораторији

•      У оквиру хидрауличке анализе на отвореним токовима постоји канал са правоугаоним

         попречним пресеком ширине 100 mm на коме је могуће прављење различитих

         хидрауличких услова

•       У оквиру анализе испитивања у системима под притиском постоји инсталација са

         променљивим водостаном тј водостан великог пречника и водостан малог пречника са

         пригушивачем

 

Опрема којом располаже Лабораторија

•       Индуктивни сензори за мерење положаја

•       Сензори релативног притиска, PDCR60: 75 mBAR, 3 BAR, 15 BAR. DRUCK

•       Трансмитери притиска

•      Сензори за мерење диференцијалног притиска (DP45-14, са великим избором мембрана,

         VALIDYNE) (DP215TL, 1-3200 PSI, VALIDYNE) (KPI5, 5-500PSI, SELESCO)

•       Томпсонов прелив за мерење протока

•       Сензор за мерење висине воденог стуба на бази хидростатског притиска (10 mVS,

         MERA) (5 mVS, 3196, AANDERAA)

•       Брзи аквизициони систем са 8 аналогних и 32 дигитална канала, ELECTRONIC DESIGN

•       Универзални логер за аквизицију података DT500 DATATAKER – 2 комада

 

 

 

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011