Лабораторија за грађевинску физику

Мерење коефицијента топлотне проводности
Мерење коефицијента топлотне проводности
Општи подаци
шеф лабораторије
Горан Р. Тодоровић, ванредни професор
телефон
-
е - пошта
веб

Лабораторија за Грађевинску физику је произашла из Лабораторије за примењену физику и електронику 1997 од када се на Грађевинском факултету предаје курс Грађевинска физика,  најпре на тадашњем Одсеку за планирање и грађење насеља а од 2005 на Конструктивном одсеку и одсеку за Менаџмент, информатику и технологију у грађевинарству. Лабораторију је формирао проф. др Вељко Георгијевић за потребе наставе предмета Грађевинска физика и истраживања из области грађевинске физике. У оквиру лабораторије је развијено и усавршено више експерименталних вежби из области термике, акустике и осветљења за које је написан ’’Приручник за лабораторијске вежбе’’.

 

Основне делатности Лабораторије

•       Развој нових и осавремењавање постојећих апаратура и метода за мерење

         температуре, осветљености, релативне влажности ваздуха и времена реверберације

•       Извођење лабораторијских вежи из термике, осветљења и акустике

 

Мерни претварачи и електронски системи развијени у Лабораторији

•       Аналогни електронски систем за мерење релативне влажности ваздуха

•       Дигитални дата логер систем за истовремено мерење температуре и релативне влажности

•       Дигитални систем за мерење осветљености

•       Мерење коефицијента топлотне проводности грађевинских материјала

•       Мерење времена реверберације просторија

•       Мерење коефицијента термичког ширења метала

 

 

 

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011