Лабораторија за премер

Ентеријер лабораторије-стубови за центрисање инструмента
Ентеријер лабораторије-стубови за центрисање инструмента
Општи подаци
шеф лабораторије
телефон
-
е - пошта
веб

Институтут за геодезију и геоинформатику је у циљу обављања образовних, кретативних и истраживачких послова у области геодетског премера, 2006. године формирао Лабораторију за премер. Просторије лабораторије налазе се у кабинету 46а. У лабораторији су реализовани неопхопдни полигони за теренско испитивање и проверу метролошких карактеристика геодетских инструмената и прибора. Полигони, су смештени у просторији лабораторије и атријуму Грађевинског факултета тако да омогућавају коректно обављање теоријског и практичног дела наставе. Просторија у коју је смештена геодетска опрема је физички одвојена од лабораторије, и довољно је пространа да омогућава несметану припрему за обављање процеса наставе.

Особље лабораторије својим овлашћењима, знањем и искуством гарантује коректност обављања образовно-научних и стручно-техничких послова у лабораторији уз функционисање, одржавање и стално унапређење рада.

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011