Лабораторија за развој геопросторних технологија отвореног кода

У току је курс R-a, молимо за тишину!
У току је курс R-a, молимо за тишину!
Општи подаци
шеф лабораторије
Милан С. Килибарда, ванредни професор
телефон
+381 11 3218-630
е - пошта
веб

Софтвер отвореног кода (open source)  је већ дуже у употреби у образовном процесу на основним, дипломским и докторским студијама на Одсеку за Геодезију и Геоинформатику, Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Велики број синтезних и дипломских радова, као и докторских теза урађен је уз помоћ софтвера отвореног кода. Такође је значајан и број публикованих научних радова чији су резултати базираних на његовој употреби. Стога успостављање Лабораторије за развој геопросторних технологија отвореног кода, представља логични наставак промоције и  неговања некомерцијалног приступа у побољшању наставног и научно истраживачког процеса на Универзитету.

Циљ и истраживачке активности

Као саставни део образовног и истраживачког процеса на Факултету, Лабораторија за развој геопросторних технологија отвореног кода je једним делом оријентисана на подршку у изради синтезних, дипломских радова и докторских теза које су базиране на  геопросторним технологијама отвореног кода развијеним на Одсеку за Геодезију и Геоинформатику. Скрипте написане у току израде синтезних и дипломских радова биће презентоване на лабораторијској web страници и на тај начин ће бити доступне и другим корисницима за каснију надградњу и употребу. На тај начин лабораторија ће доприносити заједници отвореног кода  и омогућавати допунски материјал у образовању и истраживању. 

Листа активности које покрива лабораторија

-  Унапређење наставног програма из области геоинформатике на Одсеку за Геодезију и Геоинформатику, као и на свим осталим наставним модулима Грађевинског факултета и осталим факултетима Београдског Универзитета. 

-  Учешће на међународним научно истраживачким пројектима у сарадњи са лабораторијама случног профила.

-  Примена и промоција технологија отвореног кода на домаћем и страном тржишту.

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011