Лабораторија за електронику

Индуктивни мерач малих померања
Индуктивни мерач малих померања
Општи подаци
шеф лабораторије
Љиљана М. Брајовић, ванредни професор
телефон
-
е - пошта
веб

Данашња Лабораторија за електронику Грађевинског факултета у Београду основана је школске 1978/79. године као Лабораторија за примењену физику и електронику и намењена је потребама истраживања  и развоја  савремених претварача и мерних метода  из домена грађевинске и геодетске струке. Основао ју је професор Миливоје Симић, уз велику подршку тадашњег декана Грађевинског факултета, професора Миодрага Секуловића и еминентних професора Николе Хајдина и Саве Јањића. 

 

Од оснивања, па до данашњих дана основне делатности лабораторије су:

•       Развој нових апаратура за лабораторијске  вежбе на предметима Техничка физика

         Електроника у геодезији, Мерење неелектичних величина у грађевинарству и

         Савремене мерне технологије у геодезији, како би се проблематика електронике и

         принципа рада савремених мерних уређаја приближила студентима Грађевинског

         факултета

•       Одржавање и унапређење већ постојећих лабораторијских апаратура и одржавање

         лабораторијских вежби из претходно набројаних предмета

•       Развој нових сензора и претварача и мерних система  у оквиру научноистраживачких

         пројеката мултидисциплинарног  карактера за потребе грађевинске и геодетске

         струке и као помоћ студентима при изради магистарских и докторских теза.

 

У оквиру Лабораторије развијен је велики број мерних претварача и система међу којима су:

•       XY претварач са електронским системом за мерење помераја хидротехничке бране

         ²Врутка²

•       Нови тип плувиометра са мерицама и клацкалицама,  са аутоматском аквизицијом

         података о импулсима кише у реалном времену

•       Теренски уређај за мерење релативне влажности  помоћу капацитивног претварача

•       Мултиелементна сонда за мерење температуре у тлу и коловозним конструкцијама

•       Бесконтактни детектор модулишућег зрачења даљиномера за мерење модулишуће

         фреквенције инфрацрвеног  таласа (МС403)

•       Систем за детекцију пукотина у бетону на бази уграђених оптичких влакана и

         графитних сензора

•       Систем за мерење интензитета сила у ужадима која носе кровну конструкцију дворане

         ²Арена²

•       Ласерски систем за мерење угиба шина  при квазистатичким оптерећењима

•       Бежични мерни уредаји за мерење вибрација

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011