Лабораторија за механику тла

Апарати: триаксијална компресија; едометарски
Апарати: триаксијална компресија; едометарски
Општи подаци
шеф лабораторије
Мирјана Ж. Вукићевић, редовни професор
телефон
-
е - пошта
веб

Лабораторија је акредитована од стране Акредитационог тела Србије

у новембру 2007. године

(акредитациони број 01-203)

Област

Лабораторијска испитивања физичко механичких особина тла

 

Испитивања

•       Опити идентификације тла: гранулометријски састав, влажност, границе пластичности,

         запреминска тежина, специфична тежина

•       Опити испитивања параметара чврсточће тла:

        1.      Опити директног смицања са дренирањем

        2.      Опити триаксијалне компресије (UU, CU и D опити)

•       Опити испитивања деформабилности (стишљивости) тла

•       Опити испитивања водопропусности тла

•       Опити испитивања збијености тла

 

Значајна опрема

•       Апарати за директно смицање са контролисаном брзином смичућих деформација и

         електронском аквизицијом  података (три апарата), произвођач CONTROLS, Италија

•       Апарат за триаксијалну компресију са електронском аквизицијом  података,

         произвођач CONTROLS, Италија

•       Едометарски апарати са електронском аквизицијом  података (девет апарата),

         произвођачи: CONTROLS, Италија (6), MATEST, Италија (1), Wykeham Farrance (2)

•       Апарат за  одређивање односа влажности и суве запреминске масе тла (Прокторов

         опит), произвођач SOILTEST, Енглеска

•       Кружна плоча за испитивање стишљивости тла на терену, произвођач SOILTEST,

         Енглеска

•       Oпремa за CBRопит

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011