Лабораторија за материјале

Дигитални склерометар
Дигитални склерометар
Општи подаци
шеф лабораторије
Димитрије М. Закић, ванредни професор
телефон
-
е - пошта
веб

 

Акредитација Лабораторије за материјале

Лабораторија за материјале је акредитована према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 од стране Акредитационог тела Србије – АТС решењем о акредитацији бр. 217 од 29.02.2012., а за послове испитивања :

- физичка и механичка испитивања грађевинских материјала: бетон
- механичка испитивања металних материјала

Детаљне информације о обиму испитивања лабораторије могуће је наћи на сајту АТС-а.

Историјат Лабораторије за материјале

Институт за материјале и конструкције Грађевинског факултета Универзитета у Београду, у чијем саставу се налази ова лабораторија, основан је 1. јануара 1978. године. Завод за испитивање материјала, који представља претечу данашње лабораторије за материјале Грађевинског факултета Универзитета у Београду, основан је 6. децембра 1906. године. Уствари, у почетку радило се само о механичкој радионици, која је убрзо прерасла у Завод за испитивање материјала Техничког факултета Универзитета у Београду. У то време, Завод за испитивање материјала био је један од свега неколико постојећих у свету. Налазио се у Капетан Мишином здању, односно у згради Универзитета у Београду. Овај Завод је био, за оно време, веома добро опремљен. Пресе и кидалице Завода биле су прве које су уопште биле произведене.


Између два светска рата, Завод за испитивање материјала премештен је у нову зграду Техничког факултета и представљао је највећу такву институцију на Балкану, а и једну од највећих у свету. Располагао је са тада најмодернијом опремом, одговарајућим лабораторијама и потребним радионицама, као и веома лепом библиотеком. Овај период карактеристичан је по веома интензивном експерименталном и стручном раду у Заводу.
У току Другог светског рата, једно крило зграде било је порушено бомбардовањем, а опрема Завода у том делу уништена. Највећи део инструментаријума Завода био је однет, а страдао је и велики део његове библиотеке.


После Другог светског рата, Завод је постао Институт за испитивање материјала. Сарадња са привредом, посебно повећана после 1953. године, поред помоћи у решавању актуелних стручних проблема и бољег повезивања наставног особља факултета са праксом, омогућила је и прибављање недостајућих финансијских средстава за набавку и одржавање опреме Института. Одлуком Универзитета у Београду, од 25. јуна 1955. године, Институт за испитивање материјала ушао је у састав Грађевинског факултета.


Институт за испитивање материјала, од 24. децембра 1974. године, као Завод за испитивање материјала, ушао је у састав новоформираног Института за грађевинарство и геодезију Грађевинског факултета. Укидањем Института за грађевинарство и геодезију, од 1. јануара 1978. године, Завод за испитивање материјала ушао је у састав тада формираног Института за материјале и конструкције, у оквиру кога се и данас налази - као Лабораторија за материјале.

Делатност Лабораторије за материјале

Основна делатност Лабораторије за материјале односи се на испитивање квалитета различитих грађевинских материјала: камена и агрегата, бетона, опекарских производа, челика и других метала, дрвета и пластичних маса. Осим тога, Лабораторија врши и испитивања квалитета уграђених материјала, за потребе техничког пријема објеката, ради предузимања неопходних мера санације или реконструкције, као и ради заштите предметних материјала од утицаја агресивне средине, пожара и др. Такође, ради се на праћењу глобалног стања у овој области и на истраживању савремених грађевинских материјала у циљу њихове примене у нашем грађевинарству.

Најважније референце Лабораторије за материјале

1. Испитивање квалитета уграђених материјала на великом броју објеката, ради припреме документације за технички пријем (на пр. робне куће Београд, зграда Стотекса у Сремској Митровици, солитер Југово у Смедереву, робна кућа у Параћину, зграда нове поште у Горњем Милановцу, зграда Електровојводине у Новом Саду, Храм Светог Саве у Београду, Мост преко Аде, Обилазница око Београда, Мост Земун-Борча, итд).

2. Испитивање квалитета материјала на многим постојећим објектима, ради предузимања потребних мера санације (на пр. 16 прилазних претходно напрегнутих конструкција Панчевачког моста у Београду, низ мостова на путу Бар-Улцињ оштећених због лоше изведене скеле, десетак армиранобетонских мостова на прузи Београд-Бар, кранска стаза у Мајданпеку, пешачки мостови преко Колубаре у Ваљеву, зграда РСУП-а у Београду, Термоелектрана у Обреновцу, производна хала "Грмеч", више челичних резервоара на објекту СкПг на Фрушкој гори, објекти у оквиру Рафинерије у Панчеву, итд).

3. Извршена бројна испитивања и израђене експертизе, ради заштите уграђених материјала од агресивних утицаја и пожара, односно од специфичне технологије рада (на пр. низ тунела - у рудницима Копаоник, Секулић Брда на прузи Београд-Бар, Врачар у Београду, Мајданпек, Рипањ-Парцани).

4. Извршена бројна испитивања и израђене експертизе за индустријске објекте код којих је потребна заштита бетонских подова (на пр. хала Индустрије котрљајућих лежајева у Београду, Азотара у Панчеву, зграда Београдског издавачког графичког завода у Београду, зграда Завода за израду новчаница у Београду), код којих су неповољни услови због технологије производње (Српска фабрика стакла у Параћину, испитивање бетона и тла испод темеља у зони рефинације са предлогом санације темеља фабрике шећера "Кристал" у Сенти), или код којих су специфични услови рада конструкције (турбостолови термоелектране Обилић, термоелектране ТЕНТ-А у Обреновцу и фабрике у Беочину).

5. Испитивања квалитета бетона после пожара, са предлогом санације, извршено је на низу објеката (на пр. магацин Српске фабрике стакла у Параћину, ресторан Ђердап хотела Југославија у Београду, зграда Електровојводине у Новом Саду, фабрика Тодор Дукин у Београду, фабрика станова Рад у Новом Београду, стамбена зграда у Костолцу, основна школа у Панчеву).

6. Између осталог, испитивање квалитета извршено је и за полиетиленски материјал за Центар Сава, полиетиленске цеви у НИС-Енергогасу и полиуретански материјал за бројне спортске хале и стадионе.

7. Веома значајно је и учешће у извођењу друмског моста у Брчком и Црљанима, са применом префабрикованих елемената, међусобно лепљених масом на бази епокси смоле и утегнутих кабловима за претходно напрезање.

8. Исто тако, веома значајно је и извођење санације са применом епокси смоле на 16 прилазних конструкција Панчевачког моста у Београду,  на 6 мостова на прузи Београд-Бар и  на згради Електровојводине у Новом Саду.

9. Урађена су бројна испитивања стања конструкција оштећених током НАТО бомбардовања са мишљењима о могућности санирања насталих последица (на пр. Енергана у рафинерији нафте Панчево, зграде Републичког СУП-а, Института безбедности и Генералштаба у Београду).

10. За кровну конструкцију спортског центра 25. мај у Београду, извршена су моделска и друга потребна испитивања, ради добијања увида у њено будуће понашање.

11. Израђени су бројни програми за испитивање материјала и формиран је низ лабораторија грађевинских фирми, чији је рад касније надзиран од стране стручњака Института.

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011