Лабораторија за механику флуида и мерење запремине протекле течности

Електромагнетни мерач протока
Електромагнетни мерач протока
Општи подаци
шеф лабораторије
,
телефон
011 3218-530
е - пошта
веб

Област истраживања

•       Базична истраживања у области нестишљивих флуида

•       Контрола и калибрација мерача запремине протекле течности

•       Испитивање хидрауличких услова на каналима

 

Испитивања која се обављају у Лабораторији

•       У оквиру испитивања хидрауличких услова течења у отвореним токовима

         Лабораторија располаже са каналом променљивог нагиба дна, правоугаоног

         попречног пресека ширине 120 mm и са стакленим зидовима, тако д аје на каналу

         могуће радити и опите методом PIV

•       Одређивање тачности мерача запремине протекле течности врше се са  радним еталон

         посудана мерне несигурности 0.05%. Типови мерила који се могу метролошки

         прегледати (калибрисати) су електромагнетни и ултразвучни као и механички

         истиснински (волуметријски, PD), називног пречника ND до Ф80, односно протока до

         8.3 L/s (500 L/мин, 30 m3/h). Флуид којим се испитује мерило је чиста вода,

         температуре 20C, тако да се у Лабораторији могу прегледати сва мерила која раде са

         хладном водом и течностима сличним води (демин вода, млеко, пиво, сокови, неке

         неотровне хемикалије)

•       Инсталација за испитивања са промељивим режимом течења, за анализу појава при

         прелазу из ламинарног у турбулентно течење

 

Опрема којом располаже Лабораторија

•       Елетктромагнетни мерач протока FI125 ENDERS HAUSER

•       Елетктромагнетни мерач протока FI200 KROHNE

•       Радна еталон посуда запремине 100 Литара.

•       Радна еталон посуда запремине 1000 Литара

•       Томпсонов прелив за мерење протока

•       Магнетно рестриктивна сонда за мерење положаја П коте BYTL500

•       Брзе капацитивне сонде за мерење нивоа воде, SVET INSTRUMENATA, 4 комада

•       Брзи логер за аквизицију података DT800 DATATAKER

 

 

 

 

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011