Лабораторија за картографију

Карта коришћења земљишта-CORINE методологијa
Карта коришћења земљишта-CORINE методологијa
Општи подаци
шеф лабораторије
телефон
-
е - пошта
веб

 У последњих неколико година, Лабораторија за картографију се стратешки определила за истраживања у домену аутоматске и визуелне интерпретације података сателитских осматрања Земље и њихово коришћење у генерисању тематских карата различите садржине. Циљ истраживања је грађење капацитета за ефективно коришћење података из сателитског осматрања Земље као новог и још недовољно искоришћеног ресурса геопросторних информација. Поред серије пројеката испитивања могућности аутоматске објектно-оријентисане класаификације сателитских снимака високе и веома високе резолуције, при Лабораторији се развија и унапређује постојећа CORINEметодологија за картирање класа земљишног покривача визуелном интерпретацијом сателитских снимака.

У истраживањима која се спроводе у Лабораторији за картографију користе се следећи софтверски пакети:

•       eCognition

•       Bentley – MicroStation

•       ArcView/ArcGIS

•       ILWIS

•       AutoCAD Map

•       PCI Geomatics

•       ENVI

•       MultiSpec

и многи други.

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011