Лабораторија за хидрометрију и хидрологију

Ултразвучна 3D сонда за мерење брзина
Ултразвучна 3D сонда за мерење брзина
Општи подаци
шеф лабораторије
телефон
011/3218-530
е - пошта
веб

Област истраживања

•       Анализа протока наноса у речном кориту

•       Хидролошке анализе киша

•       Анализа протика воде у речном кориту

 

Испитивања која се обављају у Лабораторији

•       У оквиру одређивања количина протекле воде постоји инсталација са каналом

         правоугаоног попречног пресека са песковитим дном и са променљивим нагибом  

         дна; једна страна канала је од стакла, тако да је могућа и визуелизација тока

•       Мерење распореда брзина помоћу елекзтромагнетних сонди, 1D и 2D

•       За испитивања протока наноса користи се исти канал као и за мерење протока са

         песковитим дном како би се испитивало покретање и кретање наноса

•       За анализе киша постоји инсталација са симулацијом киша, са могућношћу задавања

         киша различитих интензитета, мењање нагиба терена, постављања различитих

         типова површина на терену

 

Опрема којом располаже Лабораторија

•       3D ултразвучна сонда за мерење брзина VECTRINO, NORTEK

•       1D ултразвучна сонда за мерење протока PCM Pro, NIVUS

•       Hot-film (hot-wire) систем са сондама за 1D и 3D мерења брзина и турбулентних

         карактеристика тока

•       Томпсонов прелив за мерење протока

•       Хидрометријско микро крило OTT са мерачем броја обртаја typ 12.400 OTT

•       Електромагнетна сонда 1D СВЕТ ИНСТУМЕНАТА

•       Електромагнетна сонда 2D СВЕТ ИНСТУМЕНАТА са логером података

•       Сонда са уређајем за очитавање електропроводности INOLAB WTW

 

 

 

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011