Све вести на сајту

Конкурс за доделу стипендија компаније Велестрој отворен је до четвртка 21. 11. 2019. године у 12 часова. Позивају се сви заинтересовани студенти да се пријаве и пошаљу своју биографију, мотивационо писмо, уверење о уписаној години и положеним испитима на мејл: stipendijevelesstroy@velesstroycc.rs (уколико то нису успели да ураде на Сајму стипендија 9. 11. 2019). Тестирање пријављених кандидата одржаће се у суботу 23. 11. 2019. године са почетком у 12 часова у просторијама Факултета. Распоред седења по салама биће објављен након завршетка конкурса. Тестирање траје 1 сат.

15-11-19
Наука и струка

У оквиру конкурса за радно место доцента за ужу научну област „ Механика нестишљивих флуида и хидраулика и еколошко инжењерство“, по конкурсу објављеном дана 23. 10. 2019. године, у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, заказује се приступно предавање на тему:

Анализа грешака

Предавање ће бити одржано у понедељак 18. 11. 2019 године у 14.00 часова, у у сали 112 на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 73/1.

На приступно предавање се позива кандидат др Дамјан Иветић, маст. инж. грађ.

12-11-19
Наука и струка

У организацији Студентског парламента, у суботу 09.11.2019. године успешно је одржан 1. Сајам стипендија на Грађевинском факултету у Београду. За 130 стипендија, које је понудило 18 компанија, конкурисало је више од 300 студената. У врло динамичној атмосфери, компаније су имале прилику да се представе заинтересованим кандидатима али и да у директном разговору процене како се афинитети и интересовања студената уклапају у профил њихове компаније. У наредним данима уследићe и формализација постигнутих договора, а у случају да нека од стипендија остане недодељена или компаније повећају број опредељених стипендија, заинтересовани студенти ће за њих моћи да конкуришу до краја године, о чему ће бити благовремено информисани. Видео са овог догађаја можете погледати овде.

 

10-11-19
Наука и струка

У Библиотеци  и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Нине Глуховић, маст.инж.грађ.под насловом:

ПОНАШАЊЕ СМИЧУЋИХ СПОЈЕВА ИЗВЕДЕНИХ МОЖДАНИЦИМА СА ЕКСЕРИМА СА ЕКСПЛОЗИВНИМ УПУЦАВАЊЕМ

BEHAVIOUR OF SHEAR CONNECTIONS REALISED BY CONNECTORS FASTENED WITH CARTRIDGE FIRED PINS

Комисија у саставу:

1.Проф. др Златко Марковић, дипл.грађ.инж.

2.Доц. др Милан Спремић, дипл.грађ.инж.

3.Доц.др Марко Павловић, дипл.грађ.инж., Технички универзитет у Делфту, Холандија

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 09.12.2019. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

08-11-19
Наука и струка

Реномиране компаније које се баве пројектовањем и извођењем објеката али и представништва светских компанија, лидера у области грађевинских материјала, узеће учешће на Сајму стипендија. Пријаве за компанију Сет из Шапца за грађевину можете преузети овде, за геодезију овде, а за компанију Сика овде.

05-11-19
Наука и струка

Међу компанијама пријављеним за Сајам стипендија налазе се и оне које се доминантно баве изградњом енергетске инфраструктуре, као и фирме специјализоване за геомеханичке радове. Пријаву компаније Кодар Енергомонтажа можете преузети овде, а компаније Монтерра овде.

05-11-19
Наука и струка

Потребе извођачких компанија за младим грађевинским инжењерима осликане су у две новопристигле пријаве. Компаније Енергопројект Високоградња (пријаву можете преузети овде) и Кеј Ваљево (пријаву можете преузети овде) најавиле су доделу укупно 40 стипендија.

04-11-19
Наука и струка

До сада пристигле пријаве компанија за учешће на Сајму стипендија, пружају могућност за стипендирање и запослење у свим сферама грађевинарства. Пример су и пријаве команија Конструктор Консалтинг, чију пријаву можете преузети овде и Модулор чију пријаву можете преузети овде.

01-11-19
Наука и струка

Рок за подношење пријава за стипендије је од 5. 11. до 5. 12. 2019. године. Одлука о расписивању конкурса за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић можете погледати овде, а пријаву за стипендију можете преузети овде.

01-11-19
Наука и струка

Значај учешћа на Сајму стипендија препознају и пројектантске компаније. Посебно смо поносни што међу учесницима имамо компаније за више стотина запослених али и мале породичне фирме. Пријаву Института за путеве можете преузети овде, а пријаву компаније ''Proclub'' овде.

31-10-19
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011