Све вести на сајту

Baldinistudio International у сарадњи са професорима Грађевинског факултета Београда, Суботице и ФТН Нови Сад, одржаће бесплатан вебинар на тему " Зашто БИМ у образовању ? ".  Учесници ће се потрудити да дају одговор на ово питање и објасне значај БИМ-а у образовном систему.

Саговорници ће  бити доц. др Ненад Фриц, продекан за наставу Грађевинског факултета у Београду, Универзитет у Београду, проф. др Данијел Кукарас, проф. Грађевинског факултета Суботица, Универзитет у Новом Саду и проф. др Игор Пешко, проф. Факултета техничких наука у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду.

Придужите  се и сазнајте све што вас интересује на ову тему путем линка овде.

 

26-05-20
Наука и струка

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Ведрана Царевића, маст.инж.грађ.под насловом:

Утицај прслина на механизме детериорације и трајност армиранобетонских конструкција

INFLUENCE OF CRACKS ON THE DETERIORATION MECHANISMS AND DURABILITY OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

 

Комисија у саставу:

1. Проф. дрСнежана Маринковић, дипл.грађ.инж.

2. В. проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.

3. Проф. др. Властимир Радоњанин, дипл.грађ.инж., /Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду/

4. Доц. др Бранко Шавија, дипл.грађ.инж., /Технички универзитет у Делфту, Холандија/

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 23.06.2020. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

25-05-20
Наука и струка

 

На основу одлуке Катедре за геодезију и геоинформатику (бр. 8/2020), у поступку пријаве докторске дисертације биће одржана одбрана приступног рада у среду од 12 часова у сали 141.
Радни наслов докторске дисертације је Семантичка сегментација облака тачака добијеног ласерским скенирањем из ваздуха коришћењем метода машинског учења кандидата Ненада Бродића.

 

18-05-20
Наука и струка

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Жане Топаловић, дипл.грађ.инж.под насловом:

"РОБУСНА ЕВАЛУАЦИЈА И КАЛИБРАЦИЈА БИЛАНСНИХ ХИДРОЛОШКИХ МОДЕЛА У  ПРОМЈЕНЉИВИМ КЛИМАТСКИМ УСЛОВИМА"

Комисија у саставу:

1.    Проф. др Јасна Плавшић, дипл. грађ. инж.

2.    В.проф. др Милош Станић, дипл.грађ. инж.

3.    Доц. др Андријана Тодоровић, дипл.грађ.инж.

4.    Доц. др Борислава Благојевић, дипл.грађ.инж. /Универзитет у Нишу- Грађевинско-архитектонски факултет/

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 10.06.2020. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

12-05-20
Наука и струка

На сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Петра Кнежевића, маст.инж.грађ.под насловом:

PREISACH-ов модел ХИСТЕРЕЗИСА за АНАЛИЗУ КОНСТРУКЦИЈА ИЗРАЂЕНИХ ОД ЧЕЛИКА са израженим платоом течења при цикличном оптерећењу“

 

Комисија у саставу:

1.    Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.

2.    Проф. др Златко Марковић, дипл.грађ.инж.

3.    Проф. др Растислав Мандић, дипл.грађ.инж.  

4.    Доц. др Зоран Перовић, дипл.грађ.инж.

5.    Проф. емеритус др Ћемал Долићанин дипл.мат. (Државни Универзитет у Новом Пазару)

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом која се налази на сајту Рачунарског центра Универзитета у Београду uvidok.rcub.bg.ac.rs се можете упознати до 29.05.2020. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

30-04-20
Наука и струка

Прва електронска седница Наставно-научног већа Грађевинског факултета одржана је 23.04.2020. године. За спровођење седнице примењено је сопствено софтверско решење"Е-анкета“ развијено од стране Центра за информационе технологије Грађевинског факултета.

 

"Е-анкета“ подразумева сазивање и реализовање електронских седница путем Интернета и приступ седници са мобилног телефона, таблета или рачунара. Решење је настало из потребе Факултета да се у време ванредног стања омогући одржавање седница Наставно-научног већа, ефикасно гласање и аутоматска обрада резултата по свим тачкама дневног реда. Одзив наставника, сарадника и студената био је изузетан – гласало је преко 95% чланова ННВ-а.

25-04-20
Наука и струка

Носилац Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији је ресорно министарство науке Републике Србије. Иновације могу бити од једноставних производа, па до високих технологија, при чему су све области стваралаштва равноправно заступљене. Рок за пријаву за средњошколце и студенте је истекао 26. децембра, а за категорију „реализоване иновације“ је 03. април 2020.

Више информација можете погледати овде.

26-03-20
Наука и струка

Кинеска академија за свемирске технологије у сарадњи са Кабинетом министра за иновације и технолошки развој додељује стипендије за заинтресоване студенте који би желели да наставе своје студирање у Народној Републици Кини.Стипендије се односе на област свемирских технологија, сателитских система и сервиса и додељују се за мастер ниво студирања.

Више информација можете погледати овде, овде и овде. 

26-03-20
Наука и струка

Државна корпорација Росатом, у сарадњи са Кабинетом министра за иновације и технолошки развој у Влади републике Србије додељује стипендије за све заинтресоване студенте из Републике Србије који би желели да наставе школовање у Руској Федерацији. Стипендије се односе на област примене нуклеарних технологија у мирнодопске сврхе и додељује се за све нивое студирања: основне, мастер и докторске студије.

Кандидати заинтресовани за могућност остваривања каријере у области примене нуклеарних технологија у мирнодопске сврхе (студенти природњачких и техничких струка), приликом избора студијског програма добили би корисне сугестије од Државне корпорације Росатом, као и Кабинета министра. Све потребне информације са детаљним упутством и пријавом могу се наћи на веб страницама овде и овде.

Такође, потребно је да се паралелно са пријављивањем на начин који је описан на сајту, заинтресовани кандидати обрате Кабинету министра за иновације и технолошки развој на мејл:nevena.boskovic@mbpi.gov.rs.

19-03-20
Наука и струка

Сагладавајући резултате анкета које су попуњавали учесници програма континуиране едукације који се са великим успехом изводи у континуитету : Пројектовање и извођење бетонских конструкција према Еврокодовима за конструкције - основни курс, закључено је да инжењери исказују јасну потребу за додатним образовањем на тему примене Еврокода 7 у пројектовању конструкција.

Због тога је покренут програм Темељење грађевинских објеката према Еврокоду 7. Позивамо вас да се упознате са детаљним информацијама везаним за овај курс – предавачи, термини, садржај. Осим тога, можете се пријавити за похађање овог курса овде.

 

Сва питања у вези овог или било ког другог курса, као и сугестије за отварање нових курсева, можете послати на мејл kontinuiranaedukacija@grf.bg.ac.rs, позвати на 011 3218 606 (Деканат Грађевинског факултета у Београду), или потражити на сајту Грађевинског факултета у Београду https://www.grf.bg.ac.rs/home. Списак актуелних, заказаних курсева можете наћи на линку овде.

Објављивањем у Службеном гласнику бр. 89 од 18.12.2019. на снагу је ступио Правилник за грађевинскe конструкцијe. Развојем различитих курсева, Грађевински факултет у Београду даје свој допринос континуираној едукацији свих генерација грађевинских инжењера.

11-03-20
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011