Све вести на сајту

Baldinistudio International у сарадњи са професорима Грађевинског факултета Београда, Суботице и ФТН Нови Сад, одржаће бесплатан вебинар на тему " Зашто БИМ у образовању ? ".  Учесници ће се потрудити да дају одговор на ово питање и објасне значај БИМ-а у образовном систему.

Саговорници ће  бити доц. др Ненад Фриц, продекан за наставу Грађевинског факултета у Београду, Универзитет у Београду, проф. др Данијел Кукарас, проф. Грађевинског факултета Суботица, Универзитет у Новом Саду и проф. др Игор Пешко, проф. Факултета техничких наука у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду.

Придужите  се и сазнајте све што вас интересује на ову тему путем линка овде.

 

26-05-20
Наука и струка

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Ведрана Царевића, маст.инж.грађ.под насловом:

Утицај прслина на механизме детериорације и трајност армиранобетонских конструкција

INFLUENCE OF CRACKS ON THE DETERIORATION MECHANISMS AND DURABILITY OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

 

Комисија у саставу:

1. Проф. дрСнежана Маринковић, дипл.грађ.инж.

2. В. проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.

3. Проф. др. Властимир Радоњанин, дипл.грађ.инж., /Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду/

4. Доц. др Бранко Шавија, дипл.грађ.инж., /Технички универзитет у Делфту, Холандија/

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 23.06.2020. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

25-05-20
Наука и струка

 

На основу одлуке Катедре за геодезију и геоинформатику (бр. 8/2020), у поступку пријаве докторске дисертације биће одржана одбрана приступног рада у среду од 12 часова у сали 141.
Радни наслов докторске дисертације је Семантичка сегментација облака тачака добијеног ласерским скенирањем из ваздуха коришћењем метода машинског учења кандидата Ненада Бродића.

 

18-05-20
Наука и струка

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Жане Топаловић, дипл.грађ.инж.под насловом:

"РОБУСНА ЕВАЛУАЦИЈА И КАЛИБРАЦИЈА БИЛАНСНИХ ХИДРОЛОШКИХ МОДЕЛА У  ПРОМЈЕНЉИВИМ КЛИМАТСКИМ УСЛОВИМА"

Комисија у саставу:

1.    Проф. др Јасна Плавшић, дипл. грађ. инж.

2.    В.проф. др Милош Станић, дипл.грађ. инж.

3.    Доц. др Андријана Тодоровић, дипл.грађ.инж.

4.    Доц. др Борислава Благојевић, дипл.грађ.инж. /Универзитет у Нишу- Грађевинско-архитектонски факултет/

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 10.06.2020. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

12-05-20
Наука и струка

На сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Петра Кнежевића, маст.инж.грађ.под насловом:

PREISACH-ов модел ХИСТЕРЕЗИСА за АНАЛИЗУ КОНСТРУКЦИЈА ИЗРАЂЕНИХ ОД ЧЕЛИКА са израженим платоом течења при цикличном оптерећењу“

 

Комисија у саставу:

1.    Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.

2.    Проф. др Златко Марковић, дипл.грађ.инж.

3.    Проф. др Растислав Мандић, дипл.грађ.инж.  

4.    Доц. др Зоран Перовић, дипл.грађ.инж.

5.    Проф. емеритус др Ћемал Долићанин дипл.мат. (Државни Универзитет у Новом Пазару)

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом која се налази на сајту Рачунарског центра Универзитета у Београду uvidok.rcub.bg.ac.rs се можете упознати до 29.05.2020. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

30-04-20
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011