Све вести на сајту

Распоред часова за измењени комбиновани модел наставе до краја зимског семестра школске 20/21. година за ДАС Грађевинарство можете погледати овде. На осталим предметима настава се реализује према договору са предметним наставницима.

22-11-20
Студије

Распоред часова за измењени комбиновани модел наставе до краја зимског семестра школске 2020/21. година за ОАС и МАС Грађевинарство можете погледати овде.

Распоред часова за измењени комбиновани модел наставе до краја зимског семестра школске 2020/21. година за ОАС и МАС Геодезија и геоинформатика можете погледати овде.

22-11-20
Студије

С обзиром на епидемиолошку ситуацију на Грађевинском факултету и у целој држави, донета је одлука да се од ПОНЕДЕЉКА 23.11.2020. године почне са применом измењеног комбинованог модела наставе.

Измењени комбиновани модел наставе примењиваће се до краја зимског семестра школске 2020/21. године и подразумева:

  • да се сва предавања одржавају на даљину,
  • да се све вежбе одржавају на даљину (једини изузетак су лабораторијске вежбе уколико буде постојала потреба за њиховим одржавањем у просторијама Факултета),
  • да се сви колоквијуми одржавају у просторијама Факултета, уз придржавање свих епидемиолошких мера и
  • да се сви испити одржавају у просторијама Факултета, уз придржавање свих епидемиолошких мера.

Нови распоред часова биће објављен до НЕДЕЉЕ 22.11.2020. у 17ч.

20-11-20
Студије

Обавештавају се студентиГрађевинског факултета да ће се расподела места за студентски дом обавити у понедељак30. новембра 2020. године у Свечаној сали

 

за девојке од ранга 1 до 45 расподела је од 0900 до 0945 часова

за девојке од ранга 46 до 89 расподела је од 0945 до 1030 часова

 

за момке од ранга1 до 54 расподела је од у 1100 до 1200 часова

за момке од ранга 55 до 104 расподела је од у 1200 до 1300 часова

20-11-20
Студије

Условне предметe по наставном плану из 2014. године који су неопходни за полагање испита можете погледати овде а предмете који су условни за слушање можете погледати овде.

16-11-20
Студије

Обавештавају се студенти да путем линка овде могу да пријаве уколико су спречени да прате наставу услед епидемије вируса „SARS CoV-2“.

Приступом опцији „Covid-19“ студенти имају могућност да приложе доказ о спречености за праћење наставе (позитиван „PCR“ тест, упут у самоизолацију и сл.) и унесу период у ком неће моћи да прате наставу. Након пријаве потребно је да прате њен статус како би се уверили да је валидна и да је одсуство одобрено. Након одобравања пријаве, сви предметни наставници чије предмете слуша пријављени студент, добиће о томе обавештење путем електронске поште. Ову пријаву потребно је да попуне сви студенти који су били спречени да прате наставу услед епидемије вируса „SARS CoV-2“ почев од 05.10.2020. године, јер је то једини начин да остваре право на надокнаду пропуштених предиспитних обавеза.

06-11-20
Студије

Обавештавају се сви студенти да истиче крајњи рок за упис у школску 2020/21. годину. Сви они који желе да задрже статус студента у школској 2020/21. години морају се уписати закључно са петком 20.11.2020. године.

Студентима који не буду уписани у текућу школску годину престаје статус студента у складу са чланом 109. Закона о високом образовању. 

29-10-20
Студије

Ако желиш и ти да пружиш свој допринос у развоју науке и струке упиши докторске студије и постани део историје и  будућности које заједно стварамо!

 

Више о конкурсу можете погледати овде

15-10-20
Студије

Распоред часова за МАС Грађевинарство и МАС Геодезија и геоинформатика, за зимски семестар школске 2020/21. године, можете видети овде.

10-10-20
Студије

Обавештавају се сви заинтересовани студенти да ће се предаја докумената за конкурс за доделу студентских кредита, стипендија и домова обавити од 26.10. до 30.10.2020. године у периоду од 11 до 13 часова у просторијама Службе за студентска питања.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Студент који је био корисник студентског кредита или стипендије за школску 2019/2020. годину, добија (на своје име испуњен) обазац у Служби за студентска питања – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2020/2021. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу.

Уз потребна документа за дом, која су наведена конкурсом, понети и попуњену пријаву.

07-10-20
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011