Све вести на сајту

Од понедељка 15.07.2019. године почиње електронска пријава завршних радова свих нивоа студија  Грађевинског факултета. Пријава завршног рада и његова обрада вршиће се искључиво електронски. Упутство за кретање кроз апликацију преузмите овде.

12-07-19
Студије

У Библиотеци и на сајту Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Дамјана Иветића, маст.инж.грађ.под насловом:

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОТОКА ТЕЧНОСТИ У СЛОЖЕНИМ УСЛОВИМА СТРУЈАЊА ПРИМЕНОМ РАВНИХ ЕЛЕКТОМАГНЕТНИХ СЕНЗОРА“

 

Комисија у саставу:

1.    Проф. др Душан Продановић, дипл. грађ. инж  

2.    В.проф. др Љиљана Брајовић, дипл.еле. инж.

3.    В. проф. др Ненад Јаћимовић, дипл.грађ.инж.

4.    Проф. др Милан Лечић, дипл.маш.инж./Машински факултет, Универзитет у Београду/

5.    В. проф. др Ана Мијић, дипл.грађ.инж./Империјал Колеџ Лондон, Велика Британија/  

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 08.08.2019. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

10-07-19
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације мр Дарка Анђића, дипл.геод.инж.под насловом:

 „ ОДРЕЂИВАЊЕ КОМПОНЕНТИ ДИСПЕРЗИЈА ВРЕМЕНСКИ ВАРИЈАБИЛНИХ ГРЕШАКА У ГПС ОДРЕЂИВАЊУ КООРДИНАТА“  

Комисија у саставу:

 

1.    Проф. др Драган Благојевић, дипл. геод. инж.  

 

2.    Проф. др Бранко Божић, дипл. геод. инж.  

 

3.    В. проф. др Весна Јевремовић, дипл.мат.,/Државни универзитет у Новом Пазару/   

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 04.07.2019. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

05-06-19
Студије

Позивају се сви студенти и наставници Грађевинског факултета Универзитета у Београду да узму учешће у јавној расправи на тему:

Модел студија за нови акредитациони циклус

Расправа ће се одржати у понедељак, 10. јуна 2019. са почетком у 13ч у Свечаној сали факултета.

05-06-19
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Владана Илића, маст.инж.грађ. под насловом:

 „АНАЛИТИЧКА МЕТОДА ЗА КОНТРОЛУ ПРОХОДНОСТИ И ПРОРАЧУН ЕЛЕМЕНАТА СИТУАЦИОНОГ ПЛАНА ПОВРШИНСКИХ РАСКРСНИЦА

ANALYTICAL METHOD FOR CRITICAL VEHICLE SWEPT PATH TESTING AND INTERSECTION LAYOUT ELEMENTS CALCULATION”

Комисија у саставу:

1.     В. проф. др Горан Младеновић, дипл.грађ.инж.  

2.     В. проф. др Дејан Гавран, дипл.грађ.инж.  

3.     Доц. др Сања Фриц, дипл.грађ.инж.

4.     Проф. др Владан Тубић, дипл.саоб.инж., /Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду/

5.     Проф. др Угљеша Бугарић, дипл.маш.инж./Машински факултет, Универзитет у Београду/  

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 22.06.2019. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

24-05-19
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Маријe Тодоровић, маст.инж.грађ. под насловом:

 ОЈАЧАЊЕ ДРВЕНИХ НОСАЧА У ЗОНИ РЕДУКЦИЈЕ ВИСИНЕ ПРЕСЕКА

Комисија у саставу:

1.     Проф. др Бошко Стевановић, дипл.грађ.инж.  

2.     Проф. др Драгослав Стојић, дипл.грађ.инж., /Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу/

3.    В. проф. др Иван Глишовић, дипл.грађ.инж.

Са овим Извештајем и  докторском дисертацијом се можете упознати до 22.06.2019. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

24-05-19
Студије

У Библиотеци Грађевинског факултета налази се Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације Ненада Вишњевца, маст.инж.геод. под насловом:

„РАЗВОЈ МОДЕЛА ПОДАТАКА 3Д КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Комисија у саставу:

1. Проф. др Бранислав Бајат, дипл. геод. инж.  

2. В. проф. др Рајица Михајловић, дипл.геод. инж.

3. В. проф. др Жељко Цвијетиновић, дипл. геод. инж.  

4. Доц. др Младен Шошкић, дипл. геод.инж.

5. В. проф. др Анка Лисец, дипл.геод.инж.,/Факултет за грађевинарство и геодезију Универзитета у Љубљани/                       

 

Са овим Извештајем и докторском дисертацијом се можете упознати до 02.04.2019. године, односно евентуалне примедбе у писаном облику можете доставити до наведеног рока.

 

 

04-03-19
Студије

Прелиминарну ранг листу за упис модула на студијском програму Грађевинарство можете видети овде.

24-12-18
Студије

У четвртак 6. децембра 2018. године у Свечаној сали Грађевинског факултета, са почетком у 10 часова, обавиће се свечана додела диплома и похвалница најбољим студентима.

03-12-18
Студије

Студенти који сматрају да ће бити високо позиционирани на ранг листи и да ће добити дом, могу обавити лекарски преглед и пре објављивања коначне ранг листе. Обавештење можете погледати овде.

09-11-18
Студије
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011