Све вести на сајту

Предавање проф. др Милана Килибарде на Математичком Институту САНУ, Београд, Кнез Михајлова 36, сала 301ф, уторак, 13. 06. 2023. у 14.15 часова

RFSI МЕТОД ЗА ПРОСТОРНУ ИНТЕРПОЛАЦИЈУ

У предавању ће бити дат преглед основних структура података који се користе у геоинформатици, преглед класичних метода просторне интерполације, потом, представљена RFSI метода и резултати истраживања примењених на моделирање неколико просторних феномена, затим, следи кратак осврт на RFSI  инплементацију у R софтверском окружењу у пакету метео.

Предавање може да се прати преко линка овде а регистрације је овде.


08-06-23
Наука и струка

У периоду од 23-27 октобра 2023. године одржаће се међународна конференција "International Conference on Recent Trends in Geoscience Research and Applications 2023" чији су организатори Грађевински факултет и Институт за Физику.
Више информација можете да погледате овде.

08-06-23
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011