Све вести на сајту

Кандидат др Урош Ђурић, дипл. инж. геол. пријављен за избор у звање доцента за ужу научну област ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОЛОГИЈА по конкурсу објављеном 23.09.2020. у публикацији „Послови" Националне службе за запошљавање, одржаће

Приступно предавање на тему

„Квантитативна процена ризика од клизишта"

Предавање ће бити одржано у среду 28.10.2020. године у 11.00 часова у сали 141 Грађевинског факултета у Београду, на адреси Булевар краља Александра бр.73.

 

20-10-20
Наука и струка
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011